Vedeckofantastick literatra Jules Verne SCIFI P Cesta na

  • Slides: 4
Download presentation
Vedecko-fantastická literatúra Jules Verne (SCI-FI) Páľ! / Cesta na mesiac Jozef Žarnay Časolet Wiliam

Vedecko-fantastická literatúra Jules Verne (SCI-FI) Páľ! / Cesta na mesiac Jozef Žarnay Časolet Wiliam Kotzwinkle E. T. Mimozemšťan Príbehy zo života v prírode Rudyard Kipling Maugli / Kniha džunglí Jack London Sivé vĺča / Biely Tesák Rudo Moric Ako kapor orla utopil / Z poľovníckej kapsy Dušan Kováč Deväť studničiek

Príbehy zo života detí Martin Rázus Mark Twain Peter Glocko Mária Ďuríčková Sterling North

Príbehy zo života detí Martin Rázus Mark Twain Peter Glocko Mária Ďuríčková Sterling North Thomas Brezina Peter Stoličný Jaroslava Blažková Maroško / Maroško Tom vytrpí trest namiesto Becky / Dobrodružstvá Toma Sawyera Psie meno / Robinson a dedo Milionár Kapitola 12, v ktorej sen zostúpil na zem / Kľúče od mesta Šibal / Darebáčik, malý Sterling Horí! / Víchor nesmie zomrieť Šimpanzi zo 7. C / Šimpanzi zo 7. C Zázrak života

R o m á n - rozsiahle epické dielo - vystupuje v ňom mnoho

R o m á n - rozsiahle epické dielo - vystupuje v ňom mnoho postáv - má zložitý dej a/ vedecko-fantastický zaoberá sa vedou, technikou a vývojom v budúcnosti b/ historický témou sú udalosti z histórie c/ dievčenský rieši problémy dievčat (hrdinka pri prekonávaní prekážok nadobúda určité mravné hodnoty), odohráva sa v prostredí školy, rodiny d/ dobrodružný pútavý dej, prekvapujúce dramatické situácie, zdôraznený motív nebezpečenstva atď.

Vedecko-fantastická literatúra - science-fiction (SCI-FI) spája súčasné poznatky z vedy a techniky s fantáziou

Vedecko-fantastická literatúra - science-fiction (SCI-FI) spája súčasné poznatky z vedy a techniky s fantáziou a predstavami, ktoré sa ešte neuskutočnili, ale v budúcnosti je ich uskutočnenie možné Rozprávací slohový postup je autormi najčastejšie používaný, vyznačuje sa dejom (príbehom, udalosťou), nositeľom deja a napätia sú slovesá Archaizmy slová, ktoré sa prestali používať, lebo ich nahradili novšie slová (mrazivo – zmrzlina) Historizmy slová, ktoré sa prestali používať, lebo zanikol jav, ktorý pomenúvali (grifeľ – starý nástroj na písanie)