Ti liu SINH HOT CHI ON THANH NIN

  • Slides: 11
Download presentation
Tài liệu SINH HOẠT CHI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH NỘI

Tài liệu SINH HOẠT CHI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH NỘI DUNG CHÍNH THÁNG 5 2015 Nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015), Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban biên tập xin được gửi tới các bạn nội dung trao đổi của Giáo sư Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp của Hội đồng Lý luận Trung ương về việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” Truyền thống Tư tưởng Thông tin thời sự Góc nhìn trẻ Sắc màu cơ sở Theo GS. Hoàng Chí Bảo, học tập và làm theo Bác theo chuyên đề năm 2015 cũng có nghĩa là tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”, thực hiện cho được quyết tâm chính trị của Đảng là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, để lấy lại niềm tin của người dân đối với Đảng. 1 THÁNG 5 2015 Theo GS. Hoàng Chí Bảo cho biết, cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ được Đảng ta chính thức phát động vào năm 2007, đến nay là gần 10 năm. Chỉ thị 03 -CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chính là thể hiện chủ trương của Đảng ta về việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức của Bác sẽ không còn là một cuộc vận động kiểu hành chính như trước đây. Tài liệu SINH HOẠT CHI ĐOÀN

Đặt "trung thực" lên hàng đầu trong chủ đề học tập và làm theo

Đặt "trung thực" lên hàng đầu trong chủ đề học tập và làm theo Bác năm 2015 Theo GS. Hoàng Chí Bảo cho biết, cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ được Đảng ta chính thức phát động vào năm 2007, đến nay là gần 10 năm. Chỉ thị 03 -CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chính là thể hiện chủ trương của Đảng ta về việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức của Bác sẽ không còn là một cuộc vận động kiểu hành chính như trước đây. Đó sẽ không còn là việc chỉ đơn thuần học Bác trong những dịp lễ hội như kỷ niệm sinh nhật Bác, kỷ niệm Quốc khánh… Mà học Bác phải trở thành nhu cầu văn hóa, yếu tố tự giác, thúc đẩy nội tâm bên trong của mỗi một con người. Điểm mới của việc học tập và làm theo Bác là không coi đó là cuộc vận động có tính chất hành chính, mà nó trở thành nhu cầu văn hóa thường xuyên, tránh những chuyện phù phiếm, hình thức, lãng phí, hướng tới sự thiết thực, nhất là việc làm theo Bác. Chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2015 là: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”. Theo GS. Hoàng Chí Bảo, Đảng ta nhấn mạnh đầu tiên là tính trung thực, rồi trách nhiệm, gắn bó với dân, đoàn kết để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Đây là chủ đề rất có ý nghĩa. Bởi vì, việc học tập theo chuyên đề năm 2015 có nghĩa là tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”, thực hiện cho được quyết tâm chính trị của Đảng là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, để lấy lại niềm tin của người dân đối với Đảng mà đã bị giảm sút chỉ vì bởi một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái biến chất. Học tập và làm theo Bác, ta nhấn mạnh vào đạo đức cách mạng trong sáng của Bác, tấm gương cao cả của Bác trong thực hành đạo đức suốt cả cuộc đời, nhưng đồng thời phải gắn với tư tưởng, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là kim chỉ nam cho hành động của chúng ta để vượt qua những khó khăn, thách thức như hiện nay, để đưa đất nước phát triển, thực hiện mục tiêu của Đảng. Theo GS. Hoàng Chí Bảo, đặt trung thực trong chủ đề học tập và làm theo Bác năm 2015 lên hàng đầu vì trung thực là cái cốt lõi của đạo đức. Trung thực với Đảng, với nhân dân, trung thực với anh em, đồng đội, trung thực với chính bản thân mình. Trung thực là tự đánh giá, tự phê bình, để thực hiện phê bình. Trung thực đặt lên hàng đầu để chống lại sự giả dối. Trong chính trị, trung thực còn chống lại cả chủ nghĩa cơ hội. Người có đạo đức phải là người trung thực. Trung thực từ suy nghĩ, đến việc làm, , hành động, ứng xử. Sâu xa và quan trọng nhất là trung thực với chính nhân dân của mình. Nhân dân là người chủ, cán bộ đảng viên là đầy tớ, công bộc của người dân. Người trung thực là người biết nhận lỗi, dũng cảm nhận lỗi và có quyết tâm sửa lỗi. Nhân dân coi đó là thước đo tinh thần trách nhiệm đối với người dân như thế nào. Người trung thực thì sẽ có lòng tự trọng, biết trọng danh dự, trọng liêm sỷ, trọng khí tiết. Như thế mới chống được tham nhũng, mà tham nhũng này không phải xảy ra trong dân, mà xảy ra ở những người có chức, có quyền từ nhỏ đến lớn. Ngoài những biện pháp về tăng cường luật pháp, nâng cao sức mạnh của thể chế, chế tài để nghiêm trị những hành vi tham nhũng gây tổn hại đến dân, đến nước, thì bản thân mỗi người phải có ý thức về lòng tự trọng và liêm sỷ, để không làm những vấn đề xấu xa đó. Trung thực còn có tác dụng giúp cho Đảng ta đẩy mạnh giáo dục đạo đức, thì mới có thể có sức mạnh tinh thần và đạo đức, hỗ trợ cho việc chống tham nhũng có hiệu quả. Đẩy lùi được quốc nạn tham nhũng, dân mới tin Đảng, tin chế độ. Uy tín của Đảng mới được nâng cao. Người trung thực là người biết trọng chân lý và trọng đạo lý, nhất là những người có học, biết nhận ra lẽ phải và sai trái, biết phê phán cái sai, khẳng định cái đúng. Hiệu quả sâu sa là bảo vệ lợi ích và quyền lợi của người dân, chống lại tất cả những gì vi phạm quyền làm chủ của dân, lấy dân làm chủ. Đó cũng là tính trách nhiệm. . GS. Hoàng Chí Bảo nhận định, chủ đề học tập và làm theo Bác năm nay có tính logic gắn bó rất chặt chẽ. Bác Hồ đã nói đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công. Đoàn kết là một truyền thống quý báu của nhân dân. Trong Di chúc, Bác đã dặn một điều cảm động là: Từ Trung ương tới chi bộ phải giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt 2 THÁNG 5 2015 Tài liệu SINH HOẠT CHI ĐOÀN

mình. Bác chọn vấn đề đầu tiên trong Di chúc là Đảng. Bác lại

mình. Bác chọn vấn đề đầu tiên trong Di chúc là Đảng. Bác lại chọn đoàn kết là vấn đề đầu tiên trong Đảng. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng thì phải củng cố đoàn kết. Từ kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, không vượt qua được chủ nghĩa cá nhân, vướng vào vòng danh lợi, lợi ích, ích kỷ bon chen, vụ lợi thì rất dễ xảy ra mất đoàn kết. Đây là đoàn kết thực sự, bằng hành động chứ không phải bằng lời nói. Đây cũng là cách để sửa chữa những sai lầm đã mắc phải để phát huy truyền thống tốt đẹp của Đảng, nêu cao năng lực cán bộ đảng viên. Cuối cùng, cũng là hướng tới đích cuối cùng là phục vụ nhân dân tốt hơn, có hiệu quả hơn. Đảng viên phải thể hiện được 3 tư cách Để học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề của năm 2015 một cách hiệu quả và thiết thực, GS. Hoàng Chí Bảo cho rằng: Thứ nhất, phải nâng cao được nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phải giáo dục đạo đức trong Đảng về tính trung thực, tính trách nhiệm, giáo dục nhận thức trong Đảng, trong cán bộ đảng viên về sự gắn bó máu thịt mật thiết với dân. Đoàn kết để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Việc giáo dục nhận thức này không chỉ tuyên truyền là đủ, phải làm sao kích thích, tạo ra được động lực cho mỗi một cá nhân tự mình học tập và nghiên cứu. Phải đọc những bài nói, bài viết của Bác, về cuộc đời sâu sắc của Bác. Phải thấy được Bác đã thực hành điều này như thế nào trong suốt cuộc đời, học như thế để nâng cao nhận thức. Đây là tiền đề cho mọi hành động. Thứ hai, phải xây dựng chương trình hành động trong từng tổ chức Đảng, từ chi bộ trở lên, cho tới chương trình hành động của từng cán bộ, đảng viên cho tới công chức, người lao động. Nó phải đảm bảo yêu cầu thiết thực, cụ thể, xuất phát từ những công việc được giao, từ những chuyên môn của mình, từ cương vị của mình để thực hiện một cách tốt nhất theo phương châm “nói ít, làm nhiều”, chủ yếu là hành động; luôn không quên lời Bác dặn là nêu gương. GS. Hoàng Chí Bảo cũng chia sẻ, nhớ lại trong suốt 30 năm đổi mới, Đảng ta đã ban hành Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về đổi mới và nâng cao hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn. Cơ sở là nơi dân sinh sống, gần dân nhất. Trong nghị quyết này, có một đoạn nói về tư cách của người đảng viên trong sự nghiệp đổi mới. Nghị quyết đã chỉ ra mỗi cán bộ, đảng viên phải thể hiện được 3 tư cách: Một là, phải là người lao động giỏi. Người lao động giỏi mới nêu gương cho nhân dân. ` Hai là, phải là người công dân gương mẫu. Đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng như một bộ luật của Đảng. Đồng thời, đảng viên cũng là công dân, nhưng phải là công dân gương mẫu. Đảng viên sống trong một nhà nước pháp quyền, xã hội dân chủ phải thể hiện vai trò là một công dân gương mẫu, sống và làm việc theo luật pháp. Đảng viên càng giữ cương vị trách nhiệm cao, càng cần phải là một công dân gương mẫu Ba là, mỗi đảng viên phải là một chiến sỹ tiên phong trong công cuộc đổi mới, thực hiện cho được mục tiêu của công cuộc đổi mới là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tiên phong của đảng viên trong đổi mới trước hết là về tư duy đổi mới, chống giáo điều, trì trệ, bảo thủ, tiên phong trong hành động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tiên phong trong việc xây dựng khối đoàn kết, trong đảng, trong dân để củng cố sự đồng thuận trong xã hội và cũng là động lực để phát triển. Bây giờ, thiết thực nhất là tiên phong trong chống các tiêu cực và tệ nạn xã hội, nhất là tham nhũng. Nếu 4 triệu đảng viên của Đảng trong cả nước làm được như vậy, đất nước sẽ phát triển tốt đẹp; nhân dân sẽ gắn bó với đảng, chế độ sẽ bền vững. Trong thời điểm hiện nay, cần thiết phải nhắc lại 3 tư cách đó của người đảng viên. Đó là cách thiết thực nhất để làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thu Hằng (Tạp chí Tuyên giáo) 3 THÁNG 5 2015 Tài liệu SINH HOẠT CHI ĐOÀN

TƯ TƯỞNG KẾT QUẢ CHUYẾN THĂM CHÍNH THỨC NƯỚC CHND TRUNG HOA CỦA TỔNG

TƯ TƯỞNG KẾT QUẢ CHUYẾN THĂM CHÍNH THỨC NƯỚC CHND TRUNG HOA CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình, đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức nước CHND Trung Hoa từ ngày 07 -10/4/2015. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và đồng chí Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Mục đích của chuyến thăm là tiếp tục củng cố, duy trì cục diện hữu nghị, ổn định, tạo thêm đà phát triển lành mạnh cho quan hệ Việt - Trung, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục giải quyết các vấn đề còn tồn tại giữa hai nước; góp phần duy trì, củng cố môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta, nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Thông điệp của chuyến thăm Thông điệp cơ bản, xuyên suốt trong chuyến thăm là: “Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ; nhất quán coi trọng mối quan hệ với Trung Quốc; chân thành mong muốn hai bên cùng nỗ lực củng cố tin cậy, tăng cường hữu nghị, phát triển quan hệ hợp tác song phương lành mạnh, ổn định, cùng có lợi, kiểm soát tốt tình hình và giải quyết thỏa đáng bất đồng trên biển, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình và phát triển của khu vực”. Các hoạt động chính của Tổng Bí thư và Đoàn trong thời gian chuyến thăm Lễ đón Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay Bắc Kinh đã được tổ chức trọng thể với sự tham dự của đồng chí Vương Gia Thụy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhiều quan chức khác của phía Trung Quốc, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ cùng 160 cán bộ sứ quán và đại diện cộng đồng, lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc. Chiều ngày 07/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã chủ trì Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trước Đại Lễ đường Nhân dân với các nghi thức lễ tân vượt khuôn khổ thông thường đối với các chuyến thăm chính thức. Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, tham quan Triển lãm ảnh 10 lần Hội thảo lý luận giữa hai Đảng, chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác; tham dự và phát biểu với thanh niên hai nước tham dự Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Trung lần thứ 15. Buổi tối, đồng chí Tập Cận Bình chủ trì tiệc chiêu đãi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Chiều ngày 8/4, Tổng Bí thư lần lượt hội kiến với Thủ tướng Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Nhân dân đại Trương Đức Giang tại Đại Lễ đường nhân dân, hội kiến với Chủ tịch Chính hiệp Du Chính Thanh tại Nhà khách Điếu Ngư đài. 4 THÁNG 5 2015 Tài liệu SINH HOẠT CHI ĐOÀN

TƯ TƯỞNG Dư luận quốc tế rất quan tâm và về cơ bản đánh

TƯ TƯỞNG Dư luận quốc tế rất quan tâm và về cơ bản đánh giá chuyến thăm theo hướng tích cực. Ảnh hưởng của chuyến thăm góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam, tạo thế và điều kiện thuận lợi cho ta trong quan hệ với các nước lớn và các nước trong khu vực. Thông điệp của chuyến thăm Thông điệp cơ bản, xuyên suốt trong chuyến thăm là: “Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ; nhất quán coi trọng mối quan hệ với Trung Quốc; chân thành mong muốn hai bên cùng nỗ lực củng cố tin cậy, tăng cường hữu nghị, phát triển quan hệ hợp tác song phương lành mạnh, ổn định, cùng có lợi, kiểm soát tốt tình hình và giải quyết thỏa đáng bất đồng trên biển, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình và phát triển của khu vực”. Các hoạt động chính của Tổng Bí thư và Đoàn trong thời gian chuyến thăm Lễ đón Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay Bắc Kinh đã được tổ chức trọng thể với sự tham dự của đồng chí Vương Gia Thụy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhiều quan chức khác của phía Trung Quốc, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ cùng 160 cán bộ sứ quán và đại diện cộng đồng, lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc. Chiều ngày 07/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã chủ trì Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trước Đại Lễ đường Nhân dân với các nghi thức lễ tân vượt khuôn khổ thông thường đối với các chuyến thăm chính thức. Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, tham quan Triển lãm ảnh 10 lần Hội thảo lý luận giữa hai Đảng, chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác; tham dự và phát biểu với thanh niên hai nước tham dự Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Trung lần thứ 15. Buổi tối, đồng chí Tập Cận Bình chủ trì tiệc chiêu đãi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Chiều ngày 8/4, Tổng Bí thư lần lượt hội kiến với Thủ tướng Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Nhân dân đại Trương Đức Giang tại Đại Lễ đường nhân dân, hội kiến với Chủ tịch Chính hiệp Du Chính Thanh tại Nhà khách Điếu Ngư đài. Trước đó, sáng 8/4, Tổng Bí thư đã thăm Đại sứ quán Việt Nam, gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện Việt kiều, lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc; gặp gỡ, nói chuyện thân mật với đại diện Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc và Hội Hữu hảo Trung - Việt, các đại biểu nhân sĩ hữu nghị và thân những người Trung Quốc có công với Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến, các bạn bè Trung Quốc của Việt Nam nhân dịp năm kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Chuyến thăm tạo đà thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung phát triển lành mạnh, ổn định trong thời gian tới. Tại tất cả các cuộc tiếp xúc, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Trung Quốc đều khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam; cho rằng hai nước có nhiều điểm và lợi ích tương đồng to lớn hơn bất đồng; mong muốn phát triển quan hệ lành mạnh, ổn định giữa hai Đảng, hai nước. Ngày 9/4, Tổng Bí thư và Đoàn dời Bắc Kinh thăm Vân Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao đã hội kiến với Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Lý Kỷ Hằng; thăm Trung tâm Triển lãm quy Chuyến thăm tạo đà thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung phát triển lành mạnh, ổn định trong thời gian tới. Tại tất cả các cuộc tiếp xúc, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Trung Quốc đều khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam; cho rằng hai nước có nhiều điểm và lợi ích tương đồng to lớn hơn bất đồng; mong muốn phát triển quan hệ lành mạnh, ổn định giữa hai Đảng, hai nước. hoạch thành phố Côn Minh, thăm mô hình phát triển nông thôn mới Đại Doanh thôn thuộc thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam. 5 THÁNG 5 2015 Tài liệu SINH HOẠT CHI ĐOÀN

TƯ TƯỞNG Các kết quả chính của chuyến thăm Chuyến thăm đã góp phần

TƯ TƯỞNG Các kết quả chính của chuyến thăm Chuyến thăm đã góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước. Lãnh đạo cấp cao hai nước đã trao đổi thẳng thắn, thực chất về các vấn đề hệ trọng trong quan hệ hai nước, kể cả những vấn đề tồn tại, qua đó tăng cường hiểu biết tin cậy lẫn nhau, đồng thời đạt được những nhận thức chung quan trọng về truyền thống quan hệ hai nước, về tính chất quan hệ Việt - Trung, về kiên định sự lãnh đạo của Đảng và mục tiêu, con đường XHCN, về yêu cầu, phương hướng và các biện pháp tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác đầy đủ, thiết thực, duy trì hòa bình, ổn định trên biển, đưa quan hệ song phương phát triển lành mạnh, bền vững. Chuyến thăm góp phần duy trì hòa bình, ổn định trên Biển Đông. Mặc dù hai bên giữ nguyên lập trường khác nhau về chủ quyền trên Biển Đông, nhưng phía Trung Quốc đã tái khẳng định tuân thủ nhận thức đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc; kiểm soát tốt bất đồng trên biển, thực hiện đầy đủ có hiệu quả “Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông” (DOC) và sớm đạt được “Bộ quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông” (COC) trên cơ sở hiệp thương thống nhất, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp; xử lý kịp thời, thỏa đáng vấn đề nảy sinh, duy trì đại cục quan hệ Việt - Trung và hòa bình, ổn định ở Biển Đông. Ta đã trao đổi thẳng thắn với Bạn, khẳng định mạnh mẽ lập trường của Ta về chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa, bày tỏ quan điểm, thái độ của Ta về các hoạt động của Trung Quốc tôn tạo, bồi đắp các đảo đá ở Trường Sa. Trong trao đổi ý kiến về vấn đề Biển Đông, Ta không chỉ đề cập tới yếu tố song phương mà nhấn mạnh lợi ích chung của cả khu vực và thế giới. Chuyến thăm góp phần khôi phục đầy đủ và thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giữa hai nước: hai bên đã chính thức thành lập hai Nhóm công tác hợp tác về cơ sở hạ tầng và Nhóm công tác về hợp tác tài chính, tiền tệ. Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các dự án, thỏa thuận đã đạt được; phía Trung Quốc đã dỡ bỏ cảnh báo du lịch sang Việt Nam, nhất trí khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam, tăng cường nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam, kể cả gạo và các nông sản khác, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, thúc đẩy thương mại biên giới, sớm đàm phán và ký kết Hiệp định mới về thương mại biên giới thay cho Hiệp định đã ký năm 1998. Chuyến thăm tạo đà thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung phát triển lành mạnh, ổn định trong thời gian tới. Tại tất cả các cuộc tiếp xúc, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Trung Quốc đều khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam; cho rằng hai nước có nhiều điểm và lợi ích tương đồng to lớn hơn bất đồng; mong muốn phát triển quan hệ lành mạnh, ổn định giữa hai Đảng, hai nước. Dư luận quốc tế rất quan tâm và về cơ bản đánh giá chuyến thăm theo hướng tích cực. Ảnh hưởng của chuyến thăm góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam, tạo thế và điều kiện thuận lợi cho ta trong quan hệ với các nước lớn và các nước trong khu vực. Đánh giá chung Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành công tốt đẹp, đạt kết quả tích cực, thực hiện được đầy đủ các yêu cầu, mục tiêu đề ra ở mức cao, góp phần củng cố tin cậy, tăng cường hữu nghị, thúc đẩy hợp tác đầy đủ, thực chất, cùng có lợi trên tất cả các lĩnh vực, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam Trung Quốc phát triển lành mạnh, bền vững, góp phần nâng cao vị thế quốc gia của Việt Nam. Ta đã rất chủ động cả về chương trình và nội dung chuyến thăm. Phía Trung Quốc rất coi trọng chuyến thăm, thể hiện thiện chí trong quá trình phối hợp chuẩn bị, tổ chức chuyến thăm. Chương trình hoạt động rất phong phú, thiết thực, đạt được các yêu cầu đề ra, để lại ấn tượng tốt, tích cực đối với lãnh đạo, cán bộ và nhân dân Trung Quốc, góp phần củng cố, tăng cường tình cảm hữu nghị đối với Việt Nam. Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn 6 THÁNG 5 2015 Tài liệu SINH HOẠT CHI ĐOÀN

TRUYỀN THỐNG Ban Biên tập trân trọng gửi các đồng chí toàn văn bài

TRUYỀN THỐNG Ban Biên tập trân trọng gửi các đồng chí toàn văn bài phát biểu của đại diện thế hệ trẻ tại Lễ mít tinh Kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015) (Đ/c Nguyễn Đào Phương Thúy, sinh viên Trường Đại học Luật, ĐHQG Hồ Chí Minh) Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, Hôm nay, tôi rất vinh dự và tự hào được đại diện cho tuổi trẻ cả nước phát biểu tại Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tuổi trẻ chúng tôi sinh ra và lớn lên khi chiến tranh đã lùi xa, đất nước đã hoàn thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà. Tuy không được tận mắt chứng kiến cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc ta, nhưng qua những trang sử mà chúng tôi được học, qua những thước phim tài liệu, những ca khúc cách mạng, những tác phẩm văn học, nghệ thuật, những câu chuyện kể của cha anh, âm vang hào hùng về một thời chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh nhưng rất đỗi vinh quang, luôn vang vọng trong mỗi chúng tôi. Tự đáy lòng mình, tôi và những bạn bè cùng trang lứa luôn chan chứa một niềm tự hào lớn lao, mãnh liệt về lịch sử hào hùng của dân tộc ta, về sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Đối với lớp trẻ chúng tôi hôm nay, ngày 30 tháng 4 là ngày Tết thống nhất. Đó là ngày đất nước sạch bóng quân xâm lược, hòa bình trở lại trên Tổ quốc thân yêu, non sông nối liền một dải. Với lớp trẻ chúng tôi, ngày 30 tháng 4 là ngày tự hào. Chúng tôi tự hào về thế hệ thanh niên thời kỳ chống Mỹ cứu nước sẵn sàng xếp bút nghiên lên đường tranh đấu, đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ điều gì Tổ Quốc cần. Chúng tôi tự hào về biết bao tấm gương anh hùng trẻ tuổi mãi được lưu truyền trong sử sách, trong tâm khảm của mọi thế hệ thanh thiếu niên, mà tiêu biểu là Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Viết Xuân, Lê Mã Lương, Nguyễn Thái Bình, Đặng Thùy Trâm, Lê Thị Hồng Gấm, Trần Bội Cơ, Kơ-Pa Kơ-Lơng, Mười cô gái thanh niên xung phong ngã ba Đồng Lộc… Các chị, các anh đã phất cao ngọn cờ "3 sẵn sàng", "5 xung phong", đem sức trẻ xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, lấy tuổi xuân và máu mình tô thắm màu cờ Tổ quốc, viết nên bản hùng ca bất diệt của tuổi trẻ, góp phần xứng đáng làm nên Đại thắng mùa xuân năm 1975. Với lớp trẻ chúng tôi, ngày 30 tháng 4 là ngày tri ân. Chúng tôi đời ghi lòng, tạc dạ công lao trời biển của Bác Hồ muôn vàn kính yêu và của Đảng Cộng sản Việt Nam, mãi biết ơn vô hạn sự cống hiến to lớn của các thế hệ cách mạng đi trước, sự hy sinh vô bờ bến của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, của các thế hệ cha anh ở mọi miền đất nước đã dâng hiến tuổi thanh xuân và cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất non sông, đem lại hòa bình, tự do, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, ấm no, hạnh phúc cho thế hệ chúng tôi ngày hôm nay. 7 THÁNG 5 2015 Tài liệu SINH HOẠT CHI ĐOÀN

TRUYỀN THỐNG Càng trân trọng và tự hào về lịch sử, chúng tôi càng

TRUYỀN THỐNG Càng trân trọng và tự hào về lịch sử, chúng tôi càng ý thức sâu sắc rằng, nền độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất mà hôm nay chúng tôi có được đã phải đổi bằng xương máu, tuổi xuân, cuộc đời, hạnh phúc của biết bao lớp người đi trước. Trách nhiệm của thế hệ trẻ chúng tôi hôm nay là phải ra sức gìn giữ cho bằng được những thành quả cách mạng vĩ đại đó, mỗi thanh niên Việt Nam phải sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh cao cả của thế hệ cha anh, xứng đáng với sự tin yêu và kỳ vọng của Đảng, Bác Hồ và của cả dân tộc Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, Kính thưa các vị đại biểu, Với nhận thức như thế, 40 năm qua, thế hệ trẻ chúng tôi luôn xung kích, tình nguyện lên rừng, xuống biển đi khắp mọi miền đất nước, bằng nhiệt huyết và sức trẻ của mình, chung tay góp sức cùng đồng bào vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống mới. Chúng tôi đã và đang miệt mài học tập trên giảng đường, hăng hái đến công trường xa, vào nhà máy, thi đua học tập, lao động, sản xuất, chinh phục những tiến bộ khoa học - công nghệ, với một khát vọng cháy bỏng là xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, có vị thế và uy tín quốc tế ngày càng cao. Chúng tôi sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ, vượt qua mọi khó khăn, chắc tay súng, nâng cao cảnh giác, kiên định lập trường, quyết tâm bảo vệ vững chắc từng tấc đất, tấc biển thiêng liêng của Tổ quốc, giữ gìn cuộc sống bình yên của Nhân dân. Chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục lên đường theo tiếng gọi của trái tim yêu nước và lý tưởng cách mạng. Bởi trong suy nghĩ của chúng tôi, thật tự nhiên và giản dị, “con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng, không có con đường nào khác”. Được tiếp bước cha anh đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và hàng triệu người dân yêu nước của dân tộc Việt Nam đã chọn, là một vinh dự lớn lao. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, Kính thưa các vị đại biểu, Công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế tạo môi trường hết sức thuận lợi cho sự cống hiến và trưởng thành của mỗi thanh niên, đang đặt ra cho thế hệ trẻ chúng tôi cả cơ hội và thách thức khi muốn vươn lên khẳng định mình, đóng góp sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, soi lại mình vào truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc; vào những tin yêu, kỳ vọng của Đảng, Bác Hồ kính yêu và các thế hệ cha anh, tuổi trẻ chúng tôi tự nhận thấy cần phải nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa. Là những chủ nhân tương lai của đất nước, những đoàn viên thanh niên thời đại Hồ Chí Minh, với quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu đã căn dặn, tuổi trẻ chúng tôi xác định phải không ngừng trau dồi đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, không ngừng học tập và làm theo những lời dạy của Bác Hồ kính yêu; luôn nỗ lực học tập, nâng cao trình độ, làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến, tự tin sánh vai cùng thanh niên các nước trên thế giới. Trong thời khắc thiêng liêng này, với tất cả sự khâm phục, niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp, hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ, của biết bao con người đã sống, chiến đấu, lao động không ngừng cho sự trường tồn và đi lên của dân tộc, với tình yêu quê hương đất nước cháy bỏng trong tim, tuổi trẻ Việt Nam xin hứa với Đảng, với Nhân dân kế thừa trung thành và xứng đáng truyền thống cách mạng vẻ vang, luôn nỗ lực hết mình, đem tất cả tinh thần, trí tuệ, sức trẻ, lòng nhiệt huyết, tài năng và sự sáng tạo viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc, làm nên những Đại thắng mùa Xuân mới trong hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! Kính chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, cùng toàn thể quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công! 8 THÁNG 5 2015 Tài liệu SINH HOẠT CHI ĐOÀN

THÔNG TIN THỜI SỰ 1. Gặp gỡ Hữu nghị thanh niên Việt Nam –

THÔNG TIN THỜI SỰ 1. Gặp gỡ Hữu nghị thanh niên Việt Nam – Trung Quốc 2015 Vừa qua, Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam do đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn dẫn đầu đã tham dự chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc 2015 tại Trung Quốc. Đoàn đại biểu đã được tiếp kiến và nghe Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu và căn dặn thế hệ trẻ hai nước. Đoàn đã thăm và làm việc với Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc, tham dự nhiều hoạt động giao lưu giữa thanh niên hai nước tại Bắc Kinh, Thiểm Tây và Quảng Tây như: Thăm học viện Chính trị thanh niên Bắc Kinh, Đài truyền hình thanh niên Trung Quốc, tham quan một số khu công nghệ cao, công trình hữu nghị thanh niên Việt - Trung, Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. . . Chương trình Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt - Trung được tổ chức luân phiên tại mỗi nước từ 15 năm nay, với 100 đại biểu tham gia mỗi năm. 2. Các hoạt động của tuổi trẻ cả nước kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 -30/4/2015). Thiết thực kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/197530/4/2015), các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tìm hiểu địa danh lịch sử, căn cứ cách mạng gắn liền với chiến dịch Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại tất cả các nghĩa trang trên cả nước. . . Trung ương Đoàn tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ tối ngày 25/4 tại nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Thông tin thanh niên tình nguyện tham gia giúp dân bán dưa hấu và hành tím Trong thời gian qua, trước việc nông sản tại nhiều địa phương rơi vào tình trạng “được mùa mất giá”, không tiêu thụ được, người nông dân gặp nhiều khó khăn, nhất là tại tỉnh Quảng Nam còn xảy ra hiện tượng ngập lụt Nhiều cơ sở đoàn, tổ chức thanh niên tình nguyện trên cả nước đã tham gia hỗ trợ, kêu gọi người dân tiêu thụ nông sản, cứu trợ bà con nông dân. Tính đến nay, các tổ chức Đoàn, nhóm thanh niên tình nguyện đã hỗ trợ bà con tại Quảng Nam tiêu thụ hàng trăm tấn dưa hấu; giúp bà con tại tỉnh Quảng Ngãi tiêu thụ hơn 700 tấn dưa hấu; Tỉnh đoàn Sóc Trăng đã giúp bà con nông dân tiêu tụ được khoảng 1. 000 tấn hành tím. Hoạt động tình nguyện kịp thời của đoàn thanh niên đã được bà con nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ cả nước. Các hoạt động của Trung ương Đoàn - Các hoạt động kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2015): - Cầu truyền hình kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh “Hoài bão Hồ Chí Minh” (Hà Nội, Nghệ An) - Tuần phim về Bác Hồ cho thanh thiếu nhi (TP Hồ Chí Minh). - Ngày hội “Tuổi trẻ làm theo lời Bác” (Sóc Trăng). - Diễn đàn “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác: Nhận thức và hành động” (Quảng Ninh, Nam Định, Thành phố Hồ Chí Minh). - Chung kết hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và Tư Tưởng Hồ Chí Minh (Hà Nội). - Tổ chức đêm nhạc thiếu nhi tại quê hương anh Kim Đồng với chủ đề “Tháng 5 nhớ Bác” (Cao Bằng). - Tổng kết và trao giải thưởng “Áng tem thư kể chuyện Bác Hồ; tổ chức cho 1000 thiếu nhi hát và quay clip ca khúc “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” và Đại hội cháu ngoan Bác Hồ các cấp, - Ngày hội “Thanh niên công nhân làm theo lời Bác” và Liên hoan “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ VI năm 2015 (Bình Dương). - Tổng kết và trao giải thưởng “Áng tem thư kể chuyện Bác Hồ” (Hà Nội). - Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương năm 2015 từ 06/5 -17/5/2015 (Trường Sa, Khánh Hòa). - Lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2015 9 THÁNG 5 2015 Tài liệu SINH HOẠT CHI ĐOÀN

GÓC NHÌN TRẺ KỂ CHUYỆN BẢO VỆ BIỂN ĐẢO THIÊNG LIÊNG CỦA TỔ QUỐC

GÓC NHÌN TRẺ KỂ CHUYỆN BẢO VỆ BIỂN ĐẢO THIÊNG LIÊNG CỦA TỔ QUỐC Đại úy Lê Trung Thành (32 tuổi), Thuyền trưởng tàu 4033 Vùng Cảnh sát biển 3 là một trong 200 tấm gương Thanh niên tiến xuất sắc tiêu biểu được tuyên dương tại Đại hội Thanh niên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ III. Sinh ra và lớn lên tại tỉnh Quảng Ngãi, ngay từ khi còn theo học phổ thông anh đã mơ ước sau này được mang trên mình bộ quân phục màu xanh áo lính. Sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, anh thi đỗ vào Học viện Hải quân. Với những cố gắng nỗ lực trong học tập, công tác, anh đã trở thành thuyền trưởng Tàu 4033 Vùng Cảnh sát biển 2 từ tháng 8, năm 2012 khi mới 29 tuổi. Nhiệm vụ và cuộc sống của những người Cảnh sát biển vô cùng gian khó. Nhưng vượt lên tất cả những hiểm nguy, gạt sang bên cả những nỗi niềm riêng trĩu nặng; anh cùng đồng đội luôn vững vàng vượt qua mọi thử thách khó khăn; dũng cảm, vững vàng, kiên cường bám biển để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 7 năm với hàng trăm chuyến đi làm nhiệm vụ canh giữ chủ quyền biển đảo, bất kể ngày nắng, ngày mưa, ngày biển động; mỗi năm anh cùng đồng đội có hơn 2/3 thời gian bám biển. “Có nhiều lúc đi làm nhiệm vụ đến 3 -4 tháng. Những ngày thực thi nhiệm vụ, cũng là lúc mẹ anh lâm bệnh ung thư vòm họng phải vào điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh. Qua thông tin đại chúng, mẹ anh vô cùng lo lắng cho con trai. Thông qua đồng đội, trên giường bệnh bà nhắn nhủ với anh: "Chủ quyền biển đảo của Tổ quốc là thiêng liêng nhất. Tổ quốc đang cần, con hãy tự tin, dũng cảm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, mẹ sẽ cố gắng điều trị tốt". Mỗi lần gọi được điện cho anh, mẹ Đại úy Lê Trung Thành quên cả nỗi đớn đau bệnh tật, để nói với con trai: “Con cứ yên tâm làm nhiệm vụ, nhất định phải vững vàng, kiên trung để giữ yên biển trời, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Có như vậy, nếu mẹ có nhắm mắt, cũng sẽ yên lòng. . . ”. Những lời nhắn nhủ của mẹ và gia đình đã tiếp thêm sức mạnh để trong những giờ phút cam go nhất, anh và đồng đội vẫn giữ vững đội hình, thực hiện nghiêm mệnh lệnh “kiên quyết, dũng cảm khắc phục khó khăn, đoàn kết hợp đồng, giữ nghiêm kỷ luật”, “không được lùi” với tinh thần quyết tâm cao nhất vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Với những thành tích xuất sắc trong công tác cùng với những đóng góp dũng cảm, kiên định, anh đã được Trung ương Đoàn tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm"; được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và được thăng quân hàm Đại úy trước niên hạn. Là 1 trong 10 gương mặt thanh niên được vinh danh và tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc 2014; “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2015”. Anh luôn tâm niệm giản dị rằng, là người lính giữ biển nơi đầu sóng ngọn gió để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, phải cố gắng, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao phó… Việt Hưng (CAND) 10 THÁNG 5 2015 Tài liệu SINH HOẠT CHI ĐOÀN

GÓC NHÌN TRẺ CÓ MỘT THỨ MIỄN PHÍ RẤT GIÁ TRỊ Hàng ngàn người

GÓC NHÌN TRẺ CÓ MỘT THỨ MIỄN PHÍ RẤT GIÁ TRỊ Hàng ngàn người đổ về Công viên nước Hồ Tây (Hà Nội) để tắm miễn phí. Không thể tưởng tượng được sự hỗn loạn, cảnh bi hài và những hành vi thiếu văn hóa xảy ra trong cuộc tắm này. Họ đạp nhau đi tắm như đã lâu rồi không được tắm. Nhiều cô gái mặc đồ tắm trèo rào, cha cắp con vào nách trèo rào, mẹ công kênh con để phụ giúp trèo rào. Chỉ vì giành giật cho được một thứ miễn phí. Hình như, về mặt tâm lý, không giành được thứ miễn phí là thua thiệt, cho nên phải đạp nhau để có được. Không thể hiểu nổi tại sao dân mình lại hay bị hiệu ứng đám đông đến mức bất chấp hành xử văn hóa, bất chấp nguy hiểm cho bản thân và cho người khác. Báo chí đưa hình ảnh và clip về một cô gái bị rách hết đồ tắm, nhưng một nhóm thanh niên không giúp đỡ, lại còn lao vào trêu ghẹo, thậm chí làm những việc xấu xa và quay clip. Sự hào hiệp, sẵn sàng tương trợ người khác của các bạn trẻ đâu rồi. Những người quan tâm đến thế hệ trẻ thật sự thất vọng khi xem clip này. Ngoài những trường hợp được ghi hình, còn có rất nhiều trường hợp hành xử thiếu văn hóa khác trong đám đông kinh khủng đó. Một số bạn tham gia cuộc tắm miễn phí kể lại, có nhiều bạn nữ bị lôi xuống hồ tắm, bị các bạn nam sờ mó hội đồng. Vụ tắm miễn phí ở Hà Nội buộc người ta nhớ lại vụ chen nhau nhận suất ăn tại một cửa hàng ở Sài Gòn ngày 24. 3 vừa qua. Họ chen nhau đông đến mức tràn ra hết mặt đường làm cản trở giao thông. Họ chờ đợi cả giờ để chỉ nhận một suất ăn miễn phí. Nhìn đám đông càng nghĩ không ra, họ đi xe tay ga, ăn mặc tử tế, có người đeo vòng vàng, nhưng cũng chen lấn để chỉ nhận một suất ăn. Hiểu làm sao nổi đây! Vụ chen nhau nhận suất ăn ở cửa hàng sushi trên phố Đoàn Trần Nghiệp ở Hà Nội còn kinh khủng hơn. Kinh khủng đến mức người ta ví nạn đói năm 1945 được tái hiện vào thế kỷ 21. Có phải những người này đói ăn không? Chắc chắn không. Vậy thì vì cái gì? Chịu. Mở rộng không gian ra một chút, chắc các bạn còn nhớ vụ các bạn trẻ Việt Nam tranh nhau ăn tiệc buffet từng được tung clip lên mạng. Những người Việt có lòng tự trọng cảm thấy vô cùng xấu hổ vì hình ảnh đó. Có bạn phát biểu trên Vn. Express rằng, xem người ta ăn buffet mà như cá ăn, cứ quăng mồi là cả đám đông lao tới. Các bạn trẻ hãy xem lại hình ảnh chen lấn giành ăn, giành tắm trên các kênh truyền thông để tự răn mình. Các bạn cũng nên xem lại hình ảnh người Nhật xếp hàng nhận thực phẩm sau thảm họa động đất và sóng thần năm 2011. Những hình ảnh đó được truyền đi khắp thế giới và cả thế giới phải cúi đầu khâm phục người Nhật. Các bạn cũng nên xem hình ảnh giới trẻ Hồng Kông xuống đường năm 2014. Người đông và xuống đường kéo dài nhiều ngày nhưng không ai xâm hại thảm cỏ của công viên, ăn uống tới đâu nhặt rác đến đó. Sau khi họ đứng dậy, cả một con phố sạch bong. Có một thứ miễn phí rất giá trị, đó là sự tử tế. Tại sao không tranh nhau làm! Lê Chân Nhân (Lao động online) 11 THÁNG 5 2015 Tài liệu SINH HOẠT CHI ĐOÀN