TEMEL RETMDEN ORTARETME GE SSTEM TEOG Hazrlayan YASEMN

  • Slides: 12
Download presentation
TEMEL ÖĞRETİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ (TEOG) Hazırlayan: YASEMİN BAYKARA Psikolojik Dan. ve Rehber Öğrt.

TEMEL ÖĞRETİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ (TEOG) Hazırlayan: YASEMİN BAYKARA Psikolojik Dan. ve Rehber Öğrt.

ORTAK SINAVLARI UYGULAMA TAKVİMİ SINAV TARİHLERİ MAZERET SINAVI TARİHLERİ SINAV SONUÇLARINI N İLANI SINIF

ORTAK SINAVLARI UYGULAMA TAKVİMİ SINAV TARİHLERİ MAZERET SINAVI TARİHLERİ SINAV SONUÇLARINI N İLANI SINIF DÖNEM 8. Sınıf 1. Dönem Kasım ayının son haftası Aralık ayının ikinci haftası Ocak 8. Sınıf 2. Dönem Nisan ayının son haftası Mayıs ayının ikinci haftası Haziran

HANGİ SINAVLAR ORTAK SINAV OLACAK? Ortaokulların 8 inci sınıflarında Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji,

HANGİ SINAVLAR ORTAK SINAV OLACAK? Ortaokulların 8 inci sınıflarında Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T. C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil dersleri için dönemsel olarak yapılan sınavlardan, iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ikincisi olmak üzere her dönem ortak sınavlar yapılacaktır.

SORU SAYISI VE SÜRE NE KADAR OLACAK? Ortak sınavlarda her ders için çoktan seçmeli

SORU SAYISI VE SÜRE NE KADAR OLACAK? Ortak sınavlarda her ders için çoktan seçmeli 20 sorulacak, değerlendirmede yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Ortak sınavlarda A, B, C ve D kitapçığı olmak üzere dört çeşit kitapçık verilecektir. Sınav süresi her ders için 40 dakika olacaktır.

SINAVA KATILAMAYAN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK? Ortak sınavlara katılamayan öğrencilerin bilgileri okul müdürlüğü tarafından sınav

SINAVA KATILAMAYAN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK? Ortak sınavlara katılamayan öğrencilerin bilgileri okul müdürlüğü tarafından sınav günü bitiminde e-okul sistemine işlenecektir. Mazereti okul müdürlüğünce uygun görülen öğrenciler için Bakanlıkça belirlenen tarih ve merkezlerde mazeret sınavı yapılacaktır.

ORTAK SINAVLARIN 1. GÜN OTURUMLARI ORTAK SINAVLAR 1. GÜN OTURUMLARI DERS ADI BAŞLAMA SAATİ

ORTAK SINAVLARIN 1. GÜN OTURUMLARI ORTAK SINAVLAR 1. GÜN OTURUMLARI DERS ADI BAŞLAMA SAATİ SORU SAYISI SÜRESİ Türkçe 09: 00 20 40 Dakika Matematik 10: 10 20 40 Dakika Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 11: 20 20 40 Dakika

ORTAK SINAVLARIN 2. GÜN OTURUMLARI ORTAK SINAVLAR 2. GÜN OTURUMLARI DERS ADI BAŞLAMA SAATİ

ORTAK SINAVLARIN 2. GÜN OTURUMLARI ORTAK SINAVLAR 2. GÜN OTURUMLARI DERS ADI BAŞLAMA SAATİ SORU SAYISI SÜRESİ Fen ve Teknoloji 09: 00 20 40 Dakika T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10: 10 20 40 Dakika Yabancı Dil 11: 20 20 40 Dakika

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ Ortak sınavlara katılacak olan öğrencilerin puanı tek puan türünde hesaplanacaktır. Her soru

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ Ortak sınavlara katılacak olan öğrencilerin puanı tek puan türünde hesaplanacaktır. Her soru eşit ağırlığa sahip olacaktır. Her test için doğru cevap sayıları esas alınarak ham puanlar bulunacaktır. Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Kopya taraması sonucu iptal edilen dersin sınavı puanla değerlendirilmez. Ancak dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamalarında sınav adedi tam olarak alınır.

AĞIRLIKLANDIRILMIŞ ORTAK SINAV PUANI HESAPLAMASI DERS ADI AĞIRLIK KATSAYILARI Türkçe 4 Matematik 4 Fen

AĞIRLIKLANDIRILMIŞ ORTAK SINAV PUANI HESAPLAMASI DERS ADI AĞIRLIK KATSAYILARI Türkçe 4 Matematik 4 Fen ve Teknoloji 4 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2 Yabancı Dil 2 TOPLAM 18 Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılacaktır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır.

ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRMEYE ESAS PUANIN HESAPLANMASI Öğrencilerin; 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı

ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRMEYE ESAS PUANIN HESAPLANMASI Öğrencilerin; 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilecektir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

ÖRNEK HESAPLAMA DERSLER PUAN AĞRILIK KATSAYISI Türkçe 80 4 320 6. Sınıf 75 Matematik

ÖRNEK HESAPLAMA DERSLER PUAN AĞRILIK KATSAYISI Türkçe 80 4 320 6. Sınıf 75 Matematik 70 4 280 7. Sınıf 80 Fen ve Teknoloji 85 4 340 8. Sınıf 85 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 95 2 190 T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 90 2 180 Yabancı Dil 75 2 150 18 1460 TOPLAM YIL SONU BAŞARI PUANLARI ( YBP) 75+80+85=240 240+567=807 807/2= 1460 / 18= 81 81. 700/100= 567 404

BAŞARILAR DİLERİM…

BAŞARILAR DİLERİM…