ISO 14001 EVRE YNETM SSTEM ETM KRESEL EVRE

  • Slides: 63
Download presentation
ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

KÜRESEL ÇEVRE PROBLEMLERİ • Küresel ısınma ve iklim değişikliklerine neden olan sera etkisi •

KÜRESEL ÇEVRE PROBLEMLERİ • Küresel ısınma ve iklim değişikliklerine neden olan sera etkisi • Asit yağmurları • Hava Kirliliği • Orman alanlarının azalması • Biyolojik çeşitliliğin azalması • Su kaynaklarının azalması • Enerji kaynaklarının azalması • Ozon tabakasının incelmesi • Atık çeşitliliğinin ve miktarının artması 2

ÇEVRE FELAKETLERİ ÇERNOBİL- 26. 04. 1986 Çernobil dünya tarihindeki en kötü nükleer felaket olarak

ÇEVRE FELAKETLERİ ÇERNOBİL- 26. 04. 1986 Çernobil dünya tarihindeki en kötü nükleer felaket olarak gösteriliyor. 26 Nisan 1986 tarihinde Ukrayna’daki Çernobil nükleer santralindeki reaktörlerden birinde patlama meydana geldi. Yaşanan nükleer çekirdek erimesi nedeniyle atmosfere karışan radyasyon, Hiroşima ve Nagazaki atom bombalarının geride bıraktığından daha fazlaydı. Radyoaktif serpinti batıya yayılarak, Sovyet Rusya üzerinden Avrupa’ya yöneldi. O günden bu yana, binlerce çocuğa tiroid kanseri teşhisi konulurken, santralin çevresindeki 32 kilometrelik alan girişi yasak bölge ilan edildi.

ÇEVRE FELAKETLERİ BHOPAL- 12. 1984 12 Aralık 1984 günü, gece yarısı civarında ABD’nin Union

ÇEVRE FELAKETLERİ BHOPAL- 12. 1984 12 Aralık 1984 günü, gece yarısı civarında ABD’nin Union Carbide böcek ilacı firmasının Hindistan’ın Bhopal kentindeki fabrikasında yaşanan kaza, 45 ton zehirli gazın atmosfere sızmasına neden oldu. Birkaç saat içinde binlerce insan hayatını kaybetti. Felaketi takip eden aylarda yaşanan ölümler ile hayatını kaybeden insan sayısı 15 bini buldu. Sızıntıdan dolayı yaklaşık yarım milyon insan körlük, organ yetmezliği ve sakatlık gibi sağlık sorunlarıyla karşılaştı.

ÜLKEMİZDE KİRLİLİK YATAĞAN TERMİK SANTRALİ 5

ÜLKEMİZDE KİRLİLİK YATAĞAN TERMİK SANTRALİ 5

KÜRESEL ÇEVRE PROBLEMLERİ Birey Olarak küresel ısınmaya karşı yapabileceklerimiz : • Evde en çok

KÜRESEL ÇEVRE PROBLEMLERİ Birey Olarak küresel ısınmaya karşı yapabileceklerimiz : • Evde en çok kullanılan 5 ampülü en az enerji tüketen cinslerle değiştirmek. 2. 5 milyon evde yapılan bu uygulama ile 1 yılda 800. 000 aracın atmosfere verdiği sera gazına eşdeğer tasarruf yapmış oluyoruz. Aynı zamanda elektrik faturamız da düşük gelir.

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI 4. 1 GENEL ŞARTLAR(ISO 9001) 4. 2 ÇEVRE POLİTİKASI(ISO 9001)

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI 4. 1 GENEL ŞARTLAR(ISO 9001) 4. 2 ÇEVRE POLİTİKASI(ISO 9001) 4. 3 PLANLAMA(ISO 9001) 4. 3. 1. Çevre Boyutları 4. 3. 2 Yasal ve Diğer Şartlar 4. 3. 3 Amaçlar, Hedefler ve Programlar(ISO 9001) PLANLA UYGULA 4. 4 UYGULAMA VE FAALİYETLER 4. 4. 1 Kaynaklar, Görevler, Sorumluluk ve Yetki(ISO 9001) 4. 4. 2 Uzmanlık, Eğitim ve Farkında olma(ISO 9001) 4. 4. 3 İletişim(ISO 9001) 4. 4. 4. Dokümantasyon(ISO 9001) 4. 4. 5 Dokümanların Kontrolü(ISO 9001) 4. 4. 6 Faaliyetlerin Kontrolü 4. 4. 7 Acil Durumlara Hazır olma ve Müdahale etme ÖNLEM 4. 5 KONTROL ETME AL KONTROL ET 4. 5. 1 İzleme ve Ölçme(ISO 9001) 4. 5. 2 Uygunluğun Değerlendirilmesi 4. 5. 3 Uygunsuzluk, Düzeltici faaliyet ve Önleyici Faaliyet 4. 5. 4 Kayıtların Kontrolü(ISO 9001) 4. 5. 6 İç Tetkik(ISO 9001) 4. 6 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ(ISO 9001) 7

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI ÇEVRE POLİTİKASI ÖRNEK • Her yeni tedarikçiyi Çevre yönetimi yönünden

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI ÇEVRE POLİTİKASI ÖRNEK • Her yeni tedarikçiyi Çevre yönetimi yönünden bilgilendirmek, • Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki Çevre mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymak, • Ekolojik dengeye zarar vermeden çalışmak, • Atıkların kaynağında en aza indirilmesi mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlamak, • Çalışanlarımızla birlikte sürekli gelişirken Çevreyi daha etkin koruyacak metotların geliştirilmesi ve uygulanmasını sağlamak Genel Müdür 8

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI 4. 3 – PLANLAMA 4. 3. 1 – ÇEVRE BOYUTLARI

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI 4. 3 – PLANLAMA 4. 3. 1 – ÇEVRE BOYUTLARI a) b) Kuruluş; aşağıdaki hususlar için prosedür veya prosedürleri oluşturmalı, uygulamalı ve sürekliliğini sağlamalıdır: Kuruluşun planlanan veya yeni gelişmeleri, yeni veya değiştirilmiş faaliyetleri, ürünleri ve hizmetleri dikkate alarak, kontrol edebildiği ve etkileyebildiği tanımlı çevre yönetim sisteminin kapsamı dahilinde, kendi faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin çevre boyutlarının tanımlanması, Çevre üzerinde önemli etkisi veya etkileri olan veya olabilen bu boyutların belirlenmesi (önemli çevre boyutları gibi) 9

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI ÖRNEK 10

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI ÖRNEK 10

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI 4. 3 – PLANLAMA 4. 3. 2 YASAL VE DİĞER

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI 4. 3 – PLANLAMA 4. 3. 2 YASAL VE DİĞER ŞARTLAR Kuruluş, aşağıdaki hususlar için prosedür veya prosedürleri oluşturmalı, uygulamalı ve sürekliliğini sağlamalıdır: a) b) Kuruluşun kendi çevre boyutları bakımından yürürlükteki yasal şartları ve kuruluşun uymayı kabul ettiği diğer şartları belirlemesi ve bunlara erişebilir olması Bu şartların kendi çevre boyutlarına nasıl uygulanacağını belirlemesi. Kuruluş kendi çevre yönetim sistemini oluşturmada, uygulamada ve sürdürmede, yürürlükteki yasal şartların ve kuruluşun uymayı kabul ettiği diğer şartların dikkate alındığını göstermelidir. 11

Çevre hedefi olarak değerlendirilebilecek konular § § § § § Atık miktarının azaltılması Elektrik

Çevre hedefi olarak değerlendirilebilecek konular § § § § § Atık miktarının azaltılması Elektrik tüketiminin azaltılması Su tüketiminin azaltılması Çevre ilgili kamuoyunun bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapılması Kimyasal tüketiminin azaltılması Tehlikeli atık oluşturan malzemelerin alternatiflerinin kullanılması Daha az enerji kullanan ekipman kullanımı Çalışanların ve müteahhitlerin eğitilmesi Ağaç dikilmesi Geri dönüşüm yapılması 12

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI Özel Ölçülebilir Gerçekçi Ulaşılabilir Zamanla sınırlandırılmış 13

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI Özel Ölçülebilir Gerçekçi Ulaşılabilir Zamanla sınırlandırılmış 13

HEDEF EGZERSİZZİ § 2012 Yılında Üretimde oluşan Atık miktarını oldukça azaltılmak(Hedef-Hedef Değil) § 2012

HEDEF EGZERSİZZİ § 2012 Yılında Üretimde oluşan Atık miktarını oldukça azaltılmak(Hedef-Hedef Değil) § 2012 yılı içerinde Elektrik tüketimini üretim kapasitesini düşürmeden aylık 160. 000 kw’ tan 80. 000 kw’a düşürmek (Hedef-Hedef Değil) § 1 yıl içerisinde Kimyasal tüketimini azaltmak (Hedef-Hedef Değil) § 1 Yıl içerisinde üretim sahasında 10 yaşından büyük enerji sarfiyatı yüksek 10 makinenin yerine A Plus enerji tasarruflu 8 makine almak (Hedef-Hedef Değil) § 2012 yılı içerisinde atık işleme personelinin yıllık 10 saat olan eğitimini 15 saate çıkarmak (Hedef-Hedef Değil) 14

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI 4. 4 – UYGULAMA VE FAALİYETLER ÖRNEK 4. 4. 3

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI 4. 4 – UYGULAMA VE FAALİYETLER ÖRNEK 4. 4. 3 İLETİŞİM 15

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI 4. 4 – UYGULAMA VE FAALİYETLER ÖRNEK 4. 4. 6

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI 4. 4 – UYGULAMA VE FAALİYETLER ÖRNEK 4. 4. 6 FAALİYETLERİN KONTROLÜ 16

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI 4. 4 – UYGULAMA VE FAALİYETLER 4. 4. 7 ACİL

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI 4. 4 – UYGULAMA VE FAALİYETLER 4. 4. 7 ACİL DURUMA HAZIR OLMA VE MÜDAHALE Kuruluş, çevreye etkisi veya etkileri olabilecek muhtemel acil durumları ve kazaları ve onlara nasıl müdahale edileceğini belirleyecek prosedür veya prosedürleri oluşturmalı, uygulamalı ve sürekliliğini sağlamalıdır. Kuruluş, gerçek acil durumlara ve kazalara müdahale etmeli ve bunlardan kaynaklanan olumsuz çevre etkileri önlemeli veya azaltmalıdır. Kuruluş, özellikle kazaların ve acil durumların meydana gelmesinden sonra, acil duruma hazır olmayı ve müdahale prosedürlerini belirli zaman aralıklarında gözden geçirmeli ve gerektiğinde yeniden düzenlemelidir. Kuruluş, uygulanabildiğinde ayrıca, bu prosedürleri belirli zaman aralıklarında denemeye tabi tutmalıdır. 17

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI 4. 4 – UYGULAMA VE FAALİYETLER 4. 4. 7 ACİL

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI 4. 4 – UYGULAMA VE FAALİYETLER 4. 4. 7 ACİL DURUMA HAZIR OLMA VE MÜDAHALE ÖRNEK 18

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI 4. 4 – UYGULAMA VE FAALİYETLER 4. 4. 7 ACİL

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI 4. 4 – UYGULAMA VE FAALİYETLER 4. 4. 7 ACİL DURUMA HAZIR OLMA VE MÜDAHALE ÖRNEK 19

ACİL DURUMLARA ÖRNEKLER • • • İlk akla gelen yangın Sel Yıldırım Deprem Fırtına

ACİL DURUMLARA ÖRNEKLER • • • İlk akla gelen yangın Sel Yıldırım Deprem Fırtına Arıtma tesisinin çalışmaması Kimyasal dökülme Yağmur kanalına veya atıksu kanalına istenmeyen boşaltım Yasal şartlara uymama durumu Sabotaj

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI 4. 5 – KONTROL ETME ÖRNEK 4. 5. 3 UYGUNSUZLUK,

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI 4. 5 – KONTROL ETME ÖRNEK 4. 5. 3 UYGUNSUZLUK, DÜZELTİCİ FAALİYET VE ÖNLEYİCİ FAALİYET 21

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI 4. 5 – KONTROL ETME ÖRNEK 4. 5. 4 KAYITLARIN

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI 4. 5 – KONTROL ETME ÖRNEK 4. 5. 4 KAYITLARIN KONTROLÜ 22

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI 4. 5 – KONTROL ETME ÖRNEK 4. 5. 5 İÇ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI 4. 5 – KONTROL ETME ÖRNEK 4. 5. 5 İÇ TETKİK 23

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI 4. 5 – KONTROL ETME ÖRNEK 4. 5. 5 İÇ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI 4. 5 – KONTROL ETME ÖRNEK 4. 5. 5 İÇ TETKİK 24

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI ÖRNEK 4. 6 – YÖNETİMİ GÖZDEN GEÇİRME 25

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI ÖRNEK 4. 6 – YÖNETİMİ GÖZDEN GEÇİRME 25

ISO 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 27

ISO 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 27

Kaza nedir? Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle ölüm, yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan

Kaza nedir? Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle ölüm, yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan bir olay olarak tanımlanabilir 28

%19, 5 %1 1 2 3 %79, 5 1 Güvensiz hareketler 2 Güvensiz şartlar

%19, 5 %1 1 2 3 %79, 5 1 Güvensiz hareketler 2 Güvensiz şartlar 3 Bilinmeyen 29

ÇALIŞMA ORTAMI EKSİKLERİ • Makine koruyucularının kullanılmaması • Vinç kancalarında emniyet mandalı olmaması •

ÇALIŞMA ORTAMI EKSİKLERİ • Makine koruyucularının kullanılmaması • Vinç kancalarında emniyet mandalı olmaması • Yeterli ve uygun havalandırma bulunmaması • Yıpranmış elektrik kablolarının kullanılması • Kişisel koruyucu donanımların kullanılmaması • Kırık fiş priz bulunması • Operatör belgesi olmayanların vinç, forklift kullanması • Uygun olmayan yükseklikte ve şekilde istifleme yapılması • Elektrikli el aletlerinin kaçak akım rölesi olmadan kullanılması • Acil çıkış yollarının ve kapılarının işaretlenmemiş olması 30

MEVZUAT UYGULAMA EKSİKLİKLERİ • Risk değerlendirme raporunun olmaması ya da uygulama planının yapılmaması •

MEVZUAT UYGULAMA EKSİKLİKLERİ • Risk değerlendirme raporunun olmaması ya da uygulama planının yapılmaması • Mesleki eğitim almamış olanların ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması • Yönetmeliğe uygun iş sağlığı ve güvenliği eğitim belgelerinin bulunmaması • İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturulmaması • Geçerli sertifikaya sahip işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının görevlendirilmemesi • İş sağlığı ve güvenliği kurulunun olmaması • İş sağlığı ve güvenliği kurulunun düzenli toplanmaması • Basınçlı kap ve kaldırma makinelerinin test ve kontrollerinin düzenli olarak yapılmaması • Gürültü, toz, gaz vb. ortam ölçümlerinin yapılmaması • Elektrik ve topraklama tesisatının kontrolünün yapılmaması • Acil durum planlarının olmaması • Tatbikatların yapılmaması 31

Meslek hastalığı nedir? Meslek Hastalığı; Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre, tekrarlanan bir sebeple veya

Meslek hastalığı nedir? Meslek Hastalığı; Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre, tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı, geçici veya sürekli hastalık, sakatlık ya da ruhi arıza halleridir. • (SSK 506 sayılı Kanun madde 11/B) 32

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş yerlerinde işin yürütülmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş yerlerinde işin yürütülmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek kaza ve diğer etkenlerden korunmak ve daha iyi çalışma ortamı sağlamak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalara İş Sağlığı ve İş Güvenliği denir. 33

Ramak kala Önemli yaralanma Hafif yaralanma Ölüm 34

Ramak kala Önemli yaralanma Hafif yaralanma Ölüm 34

ÜLKEMİZDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ESENYURT-İSTANBUL 14. 03. 2012 11 İŞÇİ ÖLDÜ 35

ÜLKEMİZDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ESENYURT-İSTANBUL 14. 03. 2012 11 İŞÇİ ÖLDÜ 35

ÜLKEMİZDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DAVUTPAŞA-İSTANBUL 31. 01. 2008 20 İŞÇİ ÖLDÜ 36

ÜLKEMİZDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DAVUTPAŞA-İSTANBUL 31. 01. 2008 20 İŞÇİ ÖLDÜ 36

TRAJİ KOMİK 37

TRAJİ KOMİK 37

TRAJİ KOMİK 38

TRAJİ KOMİK 38

TRAJİ KOMİK 39

TRAJİ KOMİK 39

TRAJİ KOMİK 40

TRAJİ KOMİK 40

TRAJİ KOMİK 41

TRAJİ KOMİK 41

TRAJİ KOMİK 42

TRAJİ KOMİK 42

TRAJİ KOMİK 43

TRAJİ KOMİK 43

TRAJİ KOMİK 44

TRAJİ KOMİK 44

TRAJİ KOMİK 45

TRAJİ KOMİK 45

TRAJİ KOMİK 46

TRAJİ KOMİK 46

TRAJİ KOMİK 47

TRAJİ KOMİK 47

TRAJİ KOMİK 48

TRAJİ KOMİK 48

TRAJİ KOMİK 49

TRAJİ KOMİK 49

TRAJİ KOMİK 50

TRAJİ KOMİK 50

TRAJİ KOMİK 51

TRAJİ KOMİK 51

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SİSTEMİ ŞARTLARI 4. 1 GENEL ŞARTLAR(ISO 9001) 4. 2 İSG

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SİSTEMİ ŞARTLARI 4. 1 GENEL ŞARTLAR(ISO 9001) 4. 2 İSG POLİTİKASI(ISO 9001) 4. 3 PLANLAMA(ISO 9001) 4. 3. 1. Tehlike Tanımlaması, Risk değerlendirmesi ve risk kontrolü için planlama 4. 3. 2 Yasal ve Diğer Şartlar 4. 3. 3 Hedefler(ISO 9001) PLANLA UYGULA 4. 4 UYGULAMA VE İŞLETME 4. 4. 1 Yapı ve Sorumluluk(ISO 9001) 4. 4. 2 Eğitim, bilinç ve yeterlilik(ISO 9001) 4. 4. 3 Danışma ve İletişim(ISO 9001) 4. 4. 4. Dokümantasyon (ISO 9001) 4. 4. 5 Doküman ve Veri Kontrolü (ISO 9001) 4. 4. 6 İşletme Kontrolü 4. 4. 7 Acil Durumlara hazırlığı ÖNLEM AL KONTROL ET 4. 5 KONTROL VE DÜZELTİCİ FAALİYET 4. 5. 1 Performans ölçümü ve İzleme (ISO 9001) 4. 5. 2 Kazalar, olaylar, uygunsuzluklar, düzeltici ve önleyici faaliyetler 4. 5. 3 Kayıtlar ve Kayıtların Yönetimi (ISO 9001) 4. 5. 4 İç Tetkik (ISO 9001) 4. 6 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ (ISO 9001) 52

4. 3 – PLANLAMA 4. 3. 1 Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve risk kontrolü

4. 3 – PLANLAMA 4. 3. 1 Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve risk kontrolü için planlama Kuruluş, tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi ve gerekli kontrol tedbirlerin uygulanması için prosedürler oluşturmalı ve sürdürmelidir. Bu prosedürler aşağıdakileri içermelidir; - Rutin veya rutin olmayan faaliyetler; - İş yerine erişebilme imkanına sahip personelin faaliyetleri (taşeronlar ve ziyaretçiler dahil); - Kuruluş veya diğerleri tarafından sağlanan iş yerindeki kolaylıklar. Kuruluş, İSG hedeflerini koyarken bu değerlendirmelerin sonuçlarının ve bu kontrollerin etkilerinin dikkate alınmasını sağlamalıdır. Kuruluş bu bilgileri dokümante etmeli ve güncel tutmalıdır. Tehlike tanımlaması ve risk değerlendirmesi için kuruluşun metodolojisi; - Düzenleyici değil proaktif olmasını sağlamak için, kapsamına, yapısına ve zamanlamasına göre tarif edilmeli, 53

KONTROL ÖNLEMLERİ 1 -RİSKİN ORTADAN KALDIRILMASI TEMEL PRENSİPTİR. 2 -RİSK ORTADAN KALDIRILAMIYORSA AZALTILMA YOLUNA

KONTROL ÖNLEMLERİ 1 -RİSKİN ORTADAN KALDIRILMASI TEMEL PRENSİPTİR. 2 -RİSK ORTADAN KALDIRILAMIYORSA AZALTILMA YOLUNA GİDİLMELİ. 3 -DAHA SONRAKİ AŞAMADA KORUYUCU EKİPMAN KULLANIMINA GİDİLMELİ YÜKSEK RİSK 54

Somut Tehlike Risk F Yaralanma, hastalık, hasar, zarar F Tehlikenin oluşma olasılığı ile bu

Somut Tehlike Risk F Yaralanma, hastalık, hasar, zarar F Tehlikenin oluşma olasılığı ile bu olasılık gerçekleştiğinde meydana getirme potansiyeli olan ortaya çıkabilecek sonucun kaynak ya da durumdur. ciddiyet derecesidir. RİSK SEVİYESİ = Tehlike Ortaya Çıkarsa Yaratabileceği Şiddet X Ortaya çıkma Olasılığı 55

Zararın Olabilirliği Ortaya Çıkma Olasılığı / Frekans İçin Derecelendirme Basamakları: 5 İş yapıldığı sürece

Zararın Olabilirliği Ortaya Çıkma Olasılığı / Frekans İçin Derecelendirme Basamakları: 5 İş yapıldığı sürece olasılık) 4 Her gün 3 Haftada bir (çok yüksek) ( yüksek olasılık) (orta dereceli olasılık) 2 Ayda bir (küçük olasılık) 1 Yılda bir (çok küçük olasılık) 56

Zararın Şiddeti Şiddet Derecesi Olası Sonuç (Derecesi büyük olan dikkate alınır. ) İnsana Yönelik

Zararın Şiddeti Şiddet Derecesi Olası Sonuç (Derecesi büyük olan dikkate alınır. ) İnsana Yönelik Tesis / Ekipmana Yönelik Zararın maliyeti 100. 000 $’a eşit veya 100. 000 $’dan büyüktür. 5 Ölümlü kaza 4 Büyük yaralanma Zararın maliyeti 50. 000 ila 100. 000 $ arasındadır. 3 Orta dereceli yaralanma Zararın maliyeti 20. 000 ila 50. 000 $ arasındadır. 2 Hafif yaralanmalar Zararın maliyeti 1. 000 ila 20. 000 $ arasındadır. 1 Kayıpsız olaylar Zararın maliyeti 1. 000. $’dan azdır. 57

Riskin Derecelendirilmesi Şiddet Olasılık 1 2 3 4 5 1 Çok hafif seviye risk

Riskin Derecelendirilmesi Şiddet Olasılık 1 2 3 4 5 1 Çok hafif seviye risk 1 Düşük seviye risk 2 Düşük seviye risk 3 Düşük seviye risk 4 Düşük seviye risk 5 2 Düşük seviye risk 4 Düşük seviye risk 6 Orta seviye risk 8 Orta seviye risk 10 3 Düşük seviye risk 6 Orta seviye risk 9 Orta seviye risk 12 Orta seviye risk 15 4 Düşük seviye risk 4 Orta seviye risk 8 Orta seviye risk 12 Yüksek seviye risk 16 Yüksek seviye risk 20 5 Düşük seviye risk 5 Orta seviye risk 10 Orta seviye risk 15 Yüksek seviye risk 20 Çok yüksek seviye risk 25 58

Risk Değerlendirme Ekibi : . . . . . Faaliyetin Tanımı Risk Değerlendirme Kartı

Risk Değerlendirme Ekibi : . . . . . Faaliyetin Tanımı Risk Değerlendirme Kartı Faaliyet Sırasında Oluşabilecek Tehlikeler Yürürlük Tarihi Revize No : Sayfa No : . . . . Ünitesi Olası İstenmeyen Sonuç Mevcut Önlemler Zararın Olabilirliği Zararın Şiddeti Risk Seviyesi Risk Önleme Faaliyetleri 59

Risk değerlendirme ekibinde kimler yer almalıdır? Ekipte ; • • işyeri hekimi, işletmenin geçmişini

Risk değerlendirme ekibinde kimler yer almalıdır? Ekipte ; • • işyeri hekimi, işletmenin geçmişini bilen yönetim sorumlusu, Operasyonel deneyimi olan teknik eleman, bakım elemanı ve Çalışanlar Bulunmalıdır. 60

4. 3 – PLANLAMA 4. 3. 2 Yasal ve diğer şartlar 61

4. 3 – PLANLAMA 4. 3. 2 Yasal ve diğer şartlar 61

4. 4 – UYGULAMA VE İŞLETME 4. 4. 6 İşletme kontrolü 62

4. 4 – UYGULAMA VE İŞLETME 4. 4. 6 İşletme kontrolü 62