T C ANKARA NVERSTES AYA MESLEK YKSEK OKULU

  • Slides: 13
Download presentation
T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ AYAŞ MESLEK YÜKSEK OKULU DERSİN ADI KONU BAŞLIĞI ÖĞRETİM ELEMANI

T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ AYAŞ MESLEK YÜKSEK OKULU DERSİN ADI KONU BAŞLIĞI ÖĞRETİM ELEMANI E-mail: Tel: Türk Anayasa Hukuku HAFTA NO 13 CUMHURBAŞKANI Öğr. Gör. Yusuf Can ÇALIŞIR ccalisir@ankara. edu. tr yusufcan_calisir@hotmail. com (0312) 700 05 00 / 144 1

Cumhurbaşkanının seçimi • C. bşk seçimi: 1. TBMM’nin ve C. bşk. nın Normal Seçim

Cumhurbaşkanının seçimi • C. bşk seçimi: 1. TBMM’nin ve C. bşk. nın Normal Seçim Dönemi Sona ermesi 2. Seçimlerin Yenilenmesine TBMM tarafından karar verilmesiyle 3. Seçimlerin Yenilenmesine C. bşk tarafından karar verilmesiyle 4. C. bşk makamının herhangi bir nedenle boşalması • Hallerinde Cumhurbaşkanlığı seçimleri yenilenir.

Cumhurbaşkanının seçimi C. bşk. nın görev süresi 5 yıldır. TBMM seçimlerinin başlangıcı aynı zamanda

Cumhurbaşkanının seçimi C. bşk. nın görev süresi 5 yıldır. TBMM seçimlerinin başlangıcı aynı zamanda C. bşk seçimlerinin başlangıcı anlamına gelir. C. bşk. lığı ve TBMM seçimleri, normal seçim döneminin (5 yıl) sona ermesiyle yenilenirse, C. Bşk ve TBMM görev sürelerinin dolmasından önceki son Pazar günü oy verme günüdür. Oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak 60 günlük sürenin ilk günü seçimin başlangıç tarihidir. Örneğin son seçim 24 Haziran 2018 Sonraki seçim 19 Haziran 2023 Sonraki seçimin başlangıç tarihi 18 Nisan 2023

Cumhurbaşkanının seçimi TBMM, normal 5 yıllık süre dolmadan önce, ÜTS’nın beşte üçü çoğunluğuyla seçimlerin

Cumhurbaşkanının seçimi TBMM, normal 5 yıllık süre dolmadan önce, ÜTS’nın beşte üçü çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir (Erken Seçim). Yine C. bşk, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar verebilir. C. bşk bu yetkisini kullanmasının bir şartı yoktur. Bu halde seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi durumunda, bu karar 48 saat içinde RG’de yayımlanarak ilan olunur. Bu kararın verildiği günden sonra gelen 60. günü takip eden ilk Pazar günü C. bşk ve TBMM genel seçimi birlikte yapılır.

Cumhurbaşkanının seçimi C. bşk. nın – istifası, – ölümü, – görevini yapmasına engel olacak

Cumhurbaşkanının seçimi C. bşk. nın – istifası, – ölümü, – görevini yapmasına engel olacak bir tarzda iyileşmesi mümkün olmayan bir hastalığa yakalanması, – seçilmeye engel olan bir suçtan dolayı Yüce Divanda mahkum edilmesi gibi durumlarda C. bşk. nın görev süresi sona erer.

Cumhurbaşkanı Seçilme Yeterliliği 1. 2. 3. 4. 5. Kimler C. bşk Olabilir!! Türk Vatandaşı

Cumhurbaşkanı Seçilme Yeterliliği 1. 2. 3. 4. 5. Kimler C. bşk Olabilir!! Türk Vatandaşı olan, 40 yaşını doldurmuş, Yükseköğretimini yapmış, Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olan, Daha önce bir defadan daha fazla C. başkanlığı yapmamış olan Kişiler Cumhurbaşkanı olabilir.

Cumhurbaşkanı Seçme Yetkisi C. bşk seçme yetkisi HALKA aittir. C. bşk doğrudan Halk tarafından

Cumhurbaşkanı Seçme Yetkisi C. bşk seçme yetkisi HALKA aittir. C. bşk doğrudan Halk tarafından seçilir. Bir Kişi C. bşk. lığına; Siyasi parti grupları (20 MİLLETVEKİLİ), En son yapılan seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az %5’ini almış olan siyasi partiler ile, En az 100 bin seçmen imzası toplayarak aday gösterilir.

Cumhurbaşkanının Görev Süresi, başlaması ve sona ermesi CUMHURBAŞKANININ GÖREV SÜRESİNİ SONA ERDİREN HALLER: 1.

Cumhurbaşkanının Görev Süresi, başlaması ve sona ermesi CUMHURBAŞKANININ GÖREV SÜRESİNİ SONA ERDİREN HALLER: 1. 5 Yıllık görev süresinin dolması 2. C. bşk. lığı ve TBMM Seçimlerinin Yenilenmesine C. bşk veya TBMM tarafından karar verilmesi 3. C. bşk makamında herhangi bir sebeple boşalma Hali 1. İstifa 2. Ölüm 3. C. bşk seçilmeye engel bir suçtan dolayı Yüce Divan Tarafından Mahkum edilmesi 4. Diğer Sebepler ( akıl hastalığı, hastalık, koma durumu vb. )

Cumhurbaşkanının Görev Süresi, başlaması ve sona ermesi Her iki durumda da C. bşk. nına

Cumhurbaşkanının Görev Süresi, başlaması ve sona ermesi Her iki durumda da C. bşk. nına vekillik eden yardımcı C. bşk. na ait yetkileri kullanır. Buraya kadar olan kısmın özet tablosunu sayfa 325’de bulabilirsiniz.

Cumhurbaşkanın Tarafsızlığı C. bşk devletin başıdır. Devlet başkanı sıfatıyla T. C’ni ve Türk Milletinin

Cumhurbaşkanın Tarafsızlığı C. bşk devletin başıdır. Devlet başkanı sıfatıyla T. C’ni ve Türk Milletinin birliğini temsil eder. Anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder. Bu görevini yapabilmesi için tarafsız olması arzu edilir. 2017 Anayasa Değişikliğinin C. bşk. nın tarafsızlığını zayıflattığı yönündeki eleştiriler için bakınız sayfa 326.

Cumhurbaşkanı Görev ve Yetkileri 1. C. bşk. nın Genel Yetkisi: Yürütme Yetkisi. (2017 değişikliği

Cumhurbaşkanı Görev ve Yetkileri 1. C. bşk. nın Genel Yetkisi: Yürütme Yetkisi. (2017 değişikliği sonrası C. bşk yürütme organı kendisi olmuştur; başbakan, bakanlar(!) yoktur). 2. Temsil Görev Yetkisi C. bşk devletin başıdır. Devlet başkanı sıfatıyla T. C’ni ve Türk Milletinin birliğini temsil eder. 3. Anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin etme görev ve yetkisi

Cumhurbaşkanı Görev ve Yetkileri 5. Cumhurbaşkanın diğer görev ve yetkileri – TBMM Seçimlerinin ve

Cumhurbaşkanı Görev ve Yetkileri 5. Cumhurbaşkanın diğer görev ve yetkileri – TBMM Seçimlerinin ve kendi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek. – Anayasa mahkemesinin 12 üyesini seçmek. – Danıştay üyelerinin dörtte birini seçmek – Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilini seçmek – HSK’nun 4 üyesini seçmek – Devlet Denetleme Kurulunun üyelerini ve başkanın atamak – Devlet Denetleme Kuruluna her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yaptırmak

Cumhurbaşkanı Görev ve Yetkileri 5. Cumhurbaşkanın diğer görev ve yetkileri YÖK üyelerini seçmek ve

Cumhurbaşkanı Görev ve Yetkileri 5. Cumhurbaşkanın diğer görev ve yetkileri YÖK üyelerini seçmek ve atamak Rektör seçmek ve atamak Genelkurmay Başkanı atamak Milli Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu kurula başkanlık etmek – Olağanüstü hal ilan etmek – Olağanüstü hallerde olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda kanun hükmünde C. bşk. lığı kararnamesi çıkarmak – –