T C ANKARA NVERSTES AYA MESLEK YKSEK OKULU

  • Slides: 10
Download presentation
T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ AYAŞ MESLEK YÜKSEK OKULU DERSİN ADI Sosyal Güvenliğin Güncel Sorunları

T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ AYAŞ MESLEK YÜKSEK OKULU DERSİN ADI Sosyal Güvenliğin Güncel Sorunları KONU BAŞLIĞI • Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Dönüşüme Yol Açan Nedenler ÖĞRETİM ELEMANI E-mail: Tel: HAFTA NO 8 Öğr. Gör. Yusuf Can ÇALIŞIR ccalisir@ankara. edu. tr yusufcan_calisir@hotmail. com (0312) 700 05 00 / 144 1

Gelişmiş Ülkelerde Dönüşümün Nedenleri - I 1 -Refah Devletinin Krizi • Dünya ekonomisinin yaşanılan

Gelişmiş Ülkelerde Dönüşümün Nedenleri - I 1 -Refah Devletinin Krizi • Dünya ekonomisinin yaşanılan krizden çıkması için önerilen çözüm; • neo-liberal politikalar olmuştur. • Bunun nedenini ise; • serbest piyasa ilkesi anlayışı doğrultusunda tüm ülkelerin içinde yer alacağı tek bir pazar oluşturmak, para, mal ve sermayenin tam hareketliliğini sağlayarak küreselleşme sürecine geçilmek istenmesidir.

Gelişmiş Ülkelerde Dönüşümün Nedenleri - I 1 -Refah Devletinin Krizi • 1970’lerin ortalarından itibaren

Gelişmiş Ülkelerde Dönüşümün Nedenleri - I 1 -Refah Devletinin Krizi • 1970’lerin ortalarından itibaren refah devletinin kendisi bir sorun olarak algılanmaya başlamış ve eleştirilerin odağı haline gelmiştir.

Gelişmiş Ülkelerde Dönüşümün Nedenleri - I 1 -Refah Devletinin Krizi • gelişmiş ülkelerde refah

Gelişmiş Ülkelerde Dönüşümün Nedenleri - I 1 -Refah Devletinin Krizi • gelişmiş ülkelerde refah devleti ve uygulamaları; • refah hizmetlerinin çalışma konusunda isteksizliğe neden olduğu ve bir bağımlılık kültürü oluşturduğu inanışıyla, • bu hizmetler pasif olmaktan çıkartılıp aktif politika temelinde yeniden kurgulanmıştır.

Gelişmiş Ülkelerde Dönüşümün Nedenleri - I 1 -Refah Devletinin Krizi • Bu anlayışın sonucunda

Gelişmiş Ülkelerde Dönüşümün Nedenleri - I 1 -Refah Devletinin Krizi • Bu anlayışın sonucunda yurttaşlık temelinde bir hak olarak verilen refah devleti kapsamındaki sosyal hakların, yeni rejimde sözleşme koşullarına bağlı hale geldiği ifade edilmektedir.

Gelişmiş Ülkelerde Dönüşümün Nedenleri - I 1 -Refah Devletinin Krizi • Refahtan (welfare), çalışma

Gelişmiş Ülkelerde Dönüşümün Nedenleri - I 1 -Refah Devletinin Krizi • Refahtan (welfare), çalışma karşılığı refaha (workfare) dönüşüm olarak adlandırılan yeni rejimde, • refah hizmetleri, çalışma koşuluna bağlanmakta ve işsizlik yardımları aktif politika anlayışıyla yeni bir iş bulma hizmetlerine kanalize edilmektedir”.

Gelişmiş Ülkelerde Dönüşümün Nedenleri - I 1 -Refah Devletinin Krizi • Buraya kadar ifade

Gelişmiş Ülkelerde Dönüşümün Nedenleri - I 1 -Refah Devletinin Krizi • Buraya kadar ifade edilenler doğrultusunda şu sonuca varılabilir: • Bir yandan makro ekonomik krizlerin yaşandığı, • diğer yandan ise uluslararası sermaye ve ürün piyasalarında artan rekabetin başladığı 1970’li ve 1980’li yıllar, • refah devletleri için güzel günlerin bittiği, sorunların başladığı yıllar olmuştur.

Gelişmiş Ülkelerde Dönüşümün Nedenleri - I 1 -Refah Devletinin Krizi • Özellikle işgücü maliyetlerinde

Gelişmiş Ülkelerde Dönüşümün Nedenleri - I 1 -Refah Devletinin Krizi • Özellikle işgücü maliyetlerinde önemli ölçüde düşüşler yaşanmıştır. • “Parola ‘ucuz iş, işsizlikten daha iyidir’ şeklindedir”.

Gelişmiş Ülkelerde Dönüşümün Nedenleri - I 2 -Sosyal Güvenlik Krizinin Nedenleri 2. Ekonomik Yapıda

Gelişmiş Ülkelerde Dönüşümün Nedenleri - I 2 -Sosyal Güvenlik Krizinin Nedenleri 2. Ekonomik Yapıda Yaşanan Dönüşüm • Ekonomik açıdan yaşanan gelişmeler, sosyal güvenlik harcamalarının seviyesiyle yakından ilgilidir. • Sosyal güvenlik alanındaki gelişmeler daha önce de değinildiği gibi II. Dünya Savaşı sonrasındaki dönemde ilerleme kaydetmiştir. • Devlet, sosyal harcamalardaki artışın finansmanını sosyal güvenlik katkıları ve vergi gelirlerinin artışından karşılamıştır.

Gelişmiş Ülkelerde Dönüşümün Nedenleri - I 2 -Sosyal Güvenlik Krizinin Nedenleri 3. Diğer Nedenler

Gelişmiş Ülkelerde Dönüşümün Nedenleri - I 2 -Sosyal Güvenlik Krizinin Nedenleri 3. Diğer Nedenler • Sosyal güvenliğin temel amacı, çalışma motivasyonunu sağlamak için gelecek endişesini hafifletmek ve aynı zamanda sosyal dayanışmayı sağlayarak sosyal barışı güçlendirmek ve sosyal adaletin sağlanması hedeflerinin gerçekleştirilmesine dayanır.