T C ANKARA NVERSTES AYA MESLEK YKSEK OKULU

  • Slides: 9
Download presentation
T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ AYAŞ MESLEK YÜKSEK OKULU DERSİN ADI KONU BAŞLIĞI ÖĞRETİM ELEMANI

T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ AYAŞ MESLEK YÜKSEK OKULU DERSİN ADI KONU BAŞLIĞI ÖĞRETİM ELEMANI E-mail: Tel: Sosyal Güvenliğin Güncel Sorunları HAFTA NO • Dersin Tanıtımı Dersin Amacı Dersin Yöntemi ve Genel Çerçeve • Çağdaş Sosyal Güvenlik Sistemlerini Etkileyen Faktörler Öğr. Gör. Yusuf Can ÇALIŞIR ccalisir@ankara. edu. tr yusufcan_calisir@hotmail. com (0312) 700 05 00 / 144 1

Çağdaş Sosyal Güvenlik Sistemlerini Etkileyen Faktörler -I • Sosyal güvenlik sistemlerinin dünyada çeşitlendiğini söyleyebiliriz.

Çağdaş Sosyal Güvenlik Sistemlerini Etkileyen Faktörler -I • Sosyal güvenlik sistemlerinin dünyada çeşitlendiğini söyleyebiliriz. • Hangi sosyal güvenlik sistemi benimsenmiş olursa olsun bazı faktörler vardır ki, bu faktörler kurulmuş bir sosyal güvenlik sisteminin işleyişini önemli ölçüde etkiler. 2

Çağdaş Sosyal Güvenlik Sistemlerini Etkileyen Faktörler -I • Bu etkinin derecesinde kullanılan sosyal güvenlik

Çağdaş Sosyal Güvenlik Sistemlerini Etkileyen Faktörler -I • Bu etkinin derecesinde kullanılan sosyal güvenlik teknikleri rol oynar. • Bu etkiler özellikle de sosyal sigorta tekniğinin ağırlıklı olarak uygulandığı sistemlerde daha bariz bir şekilde kendini gösterir. 3

Çağdaş Sosyal Güvenlik Sistemlerini Etkileyen Faktörler -I 1 -Nüfus Faktörü • Sosyal güvenlik sisteminin

Çağdaş Sosyal Güvenlik Sistemlerini Etkileyen Faktörler -I 1 -Nüfus Faktörü • Sosyal güvenlik sisteminin kuruluşunda ve işleyişinde göz ardı edilmemesi gereken faktörlerden birisi de nüfus faktörüdür. • Nüfus sosyal güvenlik sisteminin işleyişini ve finansmanını en fazla etkileyen faktörlerden birisidir. 4

Çağdaş Sosyal Güvenlik Sistemlerini Etkileyen Faktörler -I 1 -Nüfus Faktörü • Nüfus sosyal güvenlik

Çağdaş Sosyal Güvenlik Sistemlerini Etkileyen Faktörler -I 1 -Nüfus Faktörü • Nüfus sosyal güvenlik sistemini etkilediği gibi sosyal güvenlik sistemi de nüfusu etkilemektedir. • Bu itibarladır ki, ülke nüfusunun bünyesi iyi incelenmeksizin sağlıklı bir sosyal güvenlik politikasının belirlenmesi mümkün olamaz. • Nüfusun sosyal güvenlik sistemi üzerindeki etkisi farklı şekillerde ve nüfusun özelliklerinden kaynaklanır. 5

Çağdaş Sosyal Güvenlik Sistemlerini Etkileyen Faktörler -I 2 -Siyaset Faktörü • Sosyal güvenlik sistemi,

Çağdaş Sosyal Güvenlik Sistemlerini Etkileyen Faktörler -I 2 -Siyaset Faktörü • Sosyal güvenlik sistemi, ülkenin temel siyasi sisteminden de önemli ölçüde etkilenir. • Sistem siyasi sistemden öncelikle kuruluş ve yapılanış bakımından etkilenir. 6

Çağdaş Sosyal Güvenlik Sistemlerini Etkileyen Faktörler -I 3 -Finansman Faktörü • Sosyal güvenlik sisteminin

Çağdaş Sosyal Güvenlik Sistemlerini Etkileyen Faktörler -I 3 -Finansman Faktörü • Sosyal güvenlik sisteminin en önemli meselesi, finansman meselesidir. • Sistem finansmanında tercih edilecek yollar, uygulanacak sosyal güvenlik tekniklerine göre belirlenir. • Finansman faktörü, devletin iktisadi gelişmişlik seviyesi, kalkınama durumu bakımından da önem taşır. 7

Çağdaş Sosyal Güvenlik Sistemlerini Etkileyen Faktörler -I 4 -İstihdam Faktörü • Bu faktör özellikle

Çağdaş Sosyal Güvenlik Sistemlerini Etkileyen Faktörler -I 4 -İstihdam Faktörü • Bu faktör özellikle sosyal sigorta sisteminin finansmanını etkileyen bir faktördür. • İstihdam faktörünün sosyal güvenlik sistemin etkilemesi; çalışma çağı içindeki nüfusun miktarı ve bu nüfusun işgücüne katılım oranının yüksekliğine göre farklı şekilde gerçekleşir. 8

Yararlanılan Kaynak: Kadir Arıcı, Türk Sosyal Güvenlik Hukuku 9

Yararlanılan Kaynak: Kadir Arıcı, Türk Sosyal Güvenlik Hukuku 9