Sustav za potporu studentima Primjer dobre prakse Sustava

  • Slides: 12
Download presentation
Sustav za potporu studentima Primjer dobre prakse Sustava za osiguravanje i unapređivanje kvalitete na

Sustav za potporu studentima Primjer dobre prakse Sustava za osiguravanje i unapređivanje kvalitete na Filozofskom fakultetu u Osijeku 1. sastanak Mreže jedinice SOK-a na visokim učilištima u RH (Cro. QAnet) Zagreb, 19. prosinca 2016. doc. dr. sc. Ljubica Matek predsjednica Povjerenstva za osiguravanje i unapređivanje kvalitete

 • prvi fakultet humanističkih znanosti u RH

• prvi fakultet humanističkih znanosti u RH

Zašto Sustav za potporu studentima? • naši temeljni korisnici • ESG standardi usmjereni na

Zašto Sustav za potporu studentima? • naši temeljni korisnici • ESG standardi usmjereni na studente – 1. 3. Učenje, poučavanje i vrednovanje usmjereni na studenta – 1. 4. Upis i napredovanje studenata, priznavanje i certificiranje – 1. 6. Resursi za učenje i podrška studentima

Potporu studentima u procesu studiranja na FFOS pružaju: • • • Ured za studentska

Potporu studentima u procesu studiranja na FFOS pružaju: • • • Ured za studentska pitanja Nastavnici Knjižnica Informacijski sustav informiranja Studentski zbor Mentori Mentorski sustav Psihološko savjetovalište Studenti savjetnici Student prodekan

Mentorski sustav • gotovo svaki nastavnik je mentor • savjetuje o različitim temama vezanim

Mentorski sustav • gotovo svaki nastavnik je mentor • savjetuje o različitim temama vezanim uz proces studiranja • mentorski sastanci: 2 puta u semestru, strukturirani: predložene teme - na mrežnim stranicama, obrazac za godišnje izvješće

Student savjetnik • od ak. god. 2013. /2014. po ustrojbenim jedinicama imenuju se studenti

Student savjetnik • od ak. god. 2013. /2014. po ustrojbenim jedinicama imenuju se studenti savjetnici • dopuna su mentorskom sustavu u radu sa studentima prve godine i studentima gostima sustavna solidarna pomoć • „orijentacija” (orientation) • paket informacija za studente prve godine preddiplomskih studija

Psihološko savjetovalište • Psihološko savjetovalište za studente Filozofskog fakulteta (prije: Ured za potporu studentima)

Psihološko savjetovalište • Psihološko savjetovalište za studente Filozofskog fakulteta (prije: Ured za potporu studentima) aktivnost Odsjeka za psihologiju • preraslo u Psihološko savjetovalište za studente Sveučilišta J. J. Strossmayera • Aktivnosti: individualni savjetodavni susreti, istraživanje studentskih potreba i problema, analiza dobivenih podataka te osmišljavanje odgovarajućih radionica, izrada materijala za samopomoć (dostupni preko Moodlea)

Student prodekan • od. ak. god. 2015. /16. , prvi u Hrvatskoj • sudjeluje

Student prodekan • od. ak. god. 2015. /16. , prvi u Hrvatskoj • sudjeluje u radu stručnog kolegija Uprave na poziv dekana kada se raspravlja i donose odluke o pitanjima od iznimnog značaja za studente • član je FV, sudjeluje u donošenju odluka i informira studente o odlukama FV • Upravi podnosi godišnje izvješće o svim aktivnostima studenata (aktivnosti studentskih udruga, izdavanje studentskih časopisa, izvannastavne aktivnosti studenata, suradnja s Alumni klubom FFOS i sl. ).

Koristi Sustava za potporu studentima: • povezanost studenata s matičnom institucijom, osjećaj pripadnosti •

Koristi Sustava za potporu studentima: • povezanost studenata s matičnom institucijom, osjećaj pripadnosti • uspješniji proces studiranja • potpora studentima s posebnim potrebama (individualnim poteškoćama) • . . .

Koristi SOK-a • mjerljive povratne informacije o kvaliteti studiranja i rada na FFOS •

Koristi SOK-a • mjerljive povratne informacije o kvaliteti studiranja i rada na FFOS • kompatibilnost sa inozemnim visokim učilištima mogućnost suradnje (razmjena, projekti. . . ) • kontinuirano samovrednovanje napredak, kvaliteta

Problemi • neusklađenost između očekivanja (AZVO) i mogućnosti (MZOS) • problematika zapošljavanja, napredovanja i

Problemi • neusklađenost između očekivanja (AZVO) i mogućnosti (MZOS) • problematika zapošljavanja, napredovanja i vanjske suradnje • opterećenja znanstveno-nastavnog osoblja organizacijskim i administrativnim poslovima utječe na kvalitetu nastave i znanstvenog rada • stalne promjene obrazovne politike koje onemogućuju dugoročno planiranje i strateško djelovanje • promjene politike financiranja

Hvala! lmatek@ffos. hr

Hvala! [email protected] hr