Studny a vrtn soupravy Studny a vrtn soupravy

  • Slides: 13
Download presentation
Studny a vrtné soupravy

Studny a vrtné soupravy

Studny a vrtné soupravy Obsah: -historie -druhy studen -místo pro studnu -stavba studny -vrtné

Studny a vrtné soupravy Obsah: -historie -druhy studen -místo pro studnu -stavba studny -vrtné soupravy

Historie n Ve středověku se mnohé studny kopaly i víceméně nepodloženě, například na hradech

Historie n Ve středověku se mnohé studny kopaly i víceméně nepodloženě, například na hradech kopali i za cenu velkých nákladů studnu tak hlubokou, dokud na vodu nenarazili.

Historie n Studna dříve měla velký význam a chodili k ní pro vodu i

Historie n Studna dříve měla velký význam a chodili k ní pro vodu i lidé z daleka. Znehodnocení jedné studny mohlo zničit život mnoha lidem a jejich zvířatům.

Druhy studen n Rozlišujeme studny s volnou hladinou a studny s napjatou hladinou, jejichž

Druhy studen n Rozlišujeme studny s volnou hladinou a studny s napjatou hladinou, jejichž zvláštním případem jsou artézské studny. U nich je piezometrická hladina výše než terén, a voda proto samovolně vytéká na povrch.

Druhy studen n Úplná studna má dno až na nepropustné podloží, neúplná studna na

Druhy studen n Úplná studna má dno až na nepropustné podloží, neúplná studna na nepropustné podloží nedosahuje.

Místo pro studnu n Účelem stavby studny je narazit na podzemní zásobárny vody. Voda

Místo pro studnu n Účelem stavby studny je narazit na podzemní zásobárny vody. Voda se dostává do země z dešťů a hromadí se na vrstvách nepropustných hornin, po šikmých vrstvách nepropustných hornin stéká, čímž vznikají podzemní proudy vody a podzemní jezera (zásobárny). Studny se budují tam, kde se podle hydrogeologického průzkumu očekává hladina podzemní vody nepříliš pod povrchem. Místo s podzemní vodou mohou také vyhledat různí proutkaři a senzibilové.

Stavba studny Kopaná studna: Vytěžená hornina se obvykle vytahuje ve kbelíku na laně nebo

Stavba studny Kopaná studna: Vytěžená hornina se obvykle vytahuje ve kbelíku na laně nebo na řetězu vrátkem, rumpálem popřípadě i ručně. Stěny studny se obkládají kamením, při kopání čistou skálou se neobkládají. Po pevním průsaku vody se studna hloubí ještě nějakou chvíli, aby byla studna dost hluboká.

Stavba studny Kopaná studna: Pokud je ve studně tzv. „zrádný písek“, může se pro

Stavba studny Kopaná studna: Pokud je ve studně tzv. „zrádný písek“, může se pro jeho prokopání všchny voda ztratit (zrádný písek byl nepropustnou vrstvou, pod níž již byly vrstvy propustné). Výhody: n Větší akumulace Nevýhody: n Jímání vody pouze dnem n Při poklesu srážek nesnadný nástup hladiny n Jímání povrchové a podpovrchové vody n Vysoké náklady neodpovídající výsledku

Stavba studny n Vrtaná studna: Je nutné počítat s větší hloubkou než u kopané

Stavba studny n Vrtaná studna: Je nutné počítat s větší hloubkou než u kopané studny, její hloubka je většinou ukončena cca 5 m pod silnějším, res. dostatečným přítokem podzemní vody. O proti kopané studni jímá hlubší podzemní vodu, která není přímo zavislá na afmosterických srážkách.

Stavba studny Vrtaná studna: U vrtané studny lze bezpečně utěsnit mezikruží vrtu a umístěním

Stavba studny Vrtaná studna: U vrtané studny lze bezpečně utěsnit mezikruží vrtu a umístěním perforace plastové výstroje jímat pouze zvolenou zvodeň. Vystrojovací materiály musí mít zdravotní atesty na pitnou vodu a musí být tedy zdravotně nezávadné. n Výhody: n Hydraulicky dokonalá studna n Využívá celý zvodnělý kolektor n Stálý přítok i v době srážkového minima n Vydatnosti zdroje jsou řádově vyšší n Snadné provedení (samotné vrtání 1 -2 dny) n Minimální poškození stávajícího terénu (bez nákladného odvozu materiálu) n Jednoduchá, velice praktická instalace čerpadel n Náklady úměrné výsledku Nevýhody: n Menší akumulace

Vrtné soupravy

Vrtné soupravy

Vypracovali Tomáš Veselý & Tomáš Korel

Vypracovali Tomáš Veselý & Tomáš Korel