Stormaktstiden 1611 1718 Stormaktsti den i Sverige 1611

  • Slides: 10
Download presentation
Stormaktstiden 1611 1718

Stormaktstiden 1611 1718

Stormaktsti den i Sverige 1611 - 1718 En blodig period i vår historia där

Stormaktsti den i Sverige 1611 - 1718 En blodig period i vår historia där vi blir en stormakt i Europa och oftast är i krig.

Tidslinje 1560 - 1720

Tidslinje 1560 - 1720

Stormaktstiden. Perioden inleds 1611 med att Gustav II Adolf blir kung. • Kungen var

Stormaktstiden. Perioden inleds 1611 med att Gustav II Adolf blir kung. • Kungen var enväldig och bestämde det mesta själv. • Gustav II Adolf rustade för krig. Beställde vapen och krigsfartyg. • Sverige blir ett modernt land den svenska byråkratin skapas – posten, hovrätter, länsindelning Språkgeni – svenska, t yska, holländsk a , f r a n s ka, italien m. m. latin ska, • - spanska, po engelska o lska, ryska, grekiska , ch skotska.

Gustav II Adolf Kungen skickade upp en stadsanläggargrupp och lät grunda de bottniska kuststäderna,

Gustav II Adolf Kungen skickade upp en stadsanläggargrupp och lät grunda de bottniska kuststäderna, som under medeltiden var viktiga handelscentra. Umeå stad fick sina stadsrättigheter 1622.

Trettioåriga kriget 1618 -1648 • I Tyskland råder ett krig mellan katoliker och protestanter.

Trettioåriga kriget 1618 -1648 • I Tyskland råder ett krig mellan katoliker och protestanter. • Sverige krigar på protestanternas sida och vinner flera slag. • Gustav II Adolf dör i slaget vid Lutzen 1632. • Kriget fortsätter. • Drottning Kristina styr Sverige fram till 1654 då hon avgår flyttar utomlands och blir katolik!

Sverige blir allt större till ytan. Nya kungar startar nya krig och Skåne, Blekinge,

Sverige blir allt större till ytan. Nya kungar startar nya krig och Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän, Bornholm och Trondheims län blir svenska i freden i Roskilde 1658. Sverige vill f å kontroll ö ver Östersjöom rådet för at t få in tullinkomst er. Sverige har aldrig varit större!

Sverige blir slavjägare! År 1650 skaffade sig Sverige en koloni i Afrika, Cabo Corso.

Sverige blir slavjägare! År 1650 skaffade sig Sverige en koloni i Afrika, Cabo Corso. Där inleder vi slavhandel och byter slavar mot socker, elfenben, guld och kryddor. Kolonin förlorades 1663 till Holland. a. 12 Sammanlagt tros c förts från miljoner slavar ha rlden Afrika till övriga vä 867. mellan åren 1525 -1

Sveriges ”krigarkung” Karl XII Död 30 november 1718 genom ett skott i huvudet!

Sveriges ”krigarkung” Karl XII Död 30 november 1718 genom ett skott i huvudet!

Stormaktstidens slut! • Med kung Karl XII’s död i Norge 1718 avslutas perioden och

Stormaktstidens slut! • Med kung Karl XII’s död i Norge 1718 avslutas perioden och Sverige lämnar ifrån sig alla sina områden öster om Östersjön (utom Finland). • Det kungliga enväldet upphör. • Ryssland blev den store vinnaren och var tillsammans med Frankrike Europas mäktigaste land. • Runt en halv miljon svenska soldater och oräkneliga civila dör – var tredje svensk man dör i krigsmaktens tjänst! Karl XII’s likfärd (1884) målning av Gustaf Cederström