Souhvzd Souhvzd Lid si v dvn minulosti pro

  • Slides: 9
Download presentation
Souhvězdí

Souhvězdí

Souhvězdí • Lidé si v dávné minulosti pro lepší orientaci na hvězdné obloze spojili

Souhvězdí • Lidé si v dávné minulosti pro lepší orientaci na hvězdné obloze spojili hvězdy na obloze do skupin hvězd, kterým říkáme souhvězdí. • Pojmenovali je podle jejich tvaru jmény zvířat, lidských a božských hrdinů a věcí ze svého okolí. • V některých souhvězdích můžeme pozorovat výraznější skupiny hvězd. nejznámější na naší obloze jsou Velký a Malý vůz. Součástí Malého vozu je i hvězda Polárka ( Severka).

Základní fakta Souhvězdí je přesně vymezená oblast na noční obloze, do které spadá všechno,

Základní fakta Souhvězdí je přesně vymezená oblast na noční obloze, do které spadá všechno, co můžeme ve vzdáleném vesmíru pozorovat. Za souhvězdí se považuje útvar, který je tvořený spojnicemi nejjasnějších hvězd, které často dělí propastné vzdálenosti. Většinou připomínají postavy nebo zvířata, podle nichž byly také pojmenovány. Každá civilizace měla vlastní systém souhvězdí.

 V roce 1925 bylo Mezinárodní astronomickou unií ustanoveno 88 souhvězdí, z nichž 48

V roce 1925 bylo Mezinárodní astronomickou unií ustanoveno 88 souhvězdí, z nichž 48 nese pojmenování ještě z antických dob a pokrývají především severní část noční oblohy: např. : Býk, Velká medvědice, Orion, Andromeda. Souhvězdí jižní oblohy byla pojmenována až mnohem později, protože jsou viditelná pouze z jižní polokoule. Autory jejich jmen jsou většinou mořeplavci a vědci, kteří je potřebovali pro navigaci: Trojúhelník, Mikroskop, Vývěva. Hvězdy se během poměrně malé chvíle (30 tisíc let) mohou od sebe vzdálit a daný obrazec rozpadnout.

Souhvězdí Velkého vozu

Souhvězdí Velkého vozu

Noční obloha

Noční obloha

Pozorování Zemská osa se v prostoru téměř nepohybuje, tudíž můžeme po celý rok pozorovat

Pozorování Zemská osa se v prostoru téměř nepohybuje, tudíž můžeme po celý rok pozorovat pouze severní část oblohy. Zbylá souhvězdí nám jsou zakryta a mohou být pozorována pouze z jižní polokoule. V oblasti rovníku je teoreticky možné spatřit celou noční oblohu, ale část je vždy zakryta přes den. Proto je nutné počkat několik měsíců, aby byla odkryta jiná část oblohy. Z tohoto důvodu se někdy hovoří o obloze jarní, letní, podzimní a zimní.

Zajímavosti Největším souhvězdím bývala loď Argo, která však byla v 18. století rozdělena na

Zajímavosti Největším souhvězdím bývala loď Argo, která však byla v 18. století rozdělena na 6 menších souhvězdí. Dnes je největším souhvězdím Hydra. Velký vůz není souhvězdí, ale pouze skupina hvězd patřící k Velké medvědici.

Zdroje: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Souhv%C 4%9 Bzd%C 3%AD http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/ 4/47/Bootes_%26_Coma_Berenices. gif

Zdroje: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Souhv%C 4%9 Bzd%C 3%AD http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/ 4/47/Bootes_%26_Coma_Berenices. gif