Lid procesy partnerstv Lid Lid zkaznci poskytovatel Kontaktn

  • Slides: 11
Download presentation
Lidé, procesy, partnerství

Lidé, procesy, partnerství

Lidé • Lidé, zákazníci, poskytovatelé

Lidé • Lidé, zákazníci, poskytovatelé

Kontaktní personál • Častý kontakt se zákazníky (odbor soc. péče, bytový odbor……) Vztah k

Kontaktní personál • Častý kontakt se zákazníky (odbor soc. péče, bytový odbor……) Vztah k zákazníkům by měl být kritériem hodnocení těchto zaměstnanců Modifikátoři Jednají občas, (vrátní, sekretářky…. . )

Ovlivňovatelé • Nejednají obvykle přímo s klienty (řešení společných projektů, radní, zastupitelstvo, členové poradních

Ovlivňovatelé • Nejednají obvykle přímo s klienty (řešení společných projektů, radní, zastupitelstvo, členové poradních orgánů… Izolovaný personál Podpůrné funkce, (pracovníci personálních útvarů, správy budov, informační sítě)

Interní marketing • Řízení lidských zdrojů • Cíle: obecný – získat motivované zaměstnance orientované

Interní marketing • Řízení lidských zdrojů • Cíle: obecný – získat motivované zaměstnance orientované na péči o zákazníky • Strategický: vytvořit vnitřní prostředí, podporující péči o zákazníky • Taktický: zainteresovat zaměstnance na vizi obce a propagaci produktu

Úloha zákazníků • Jako producenti služeb • Jako uživatelé služeb • Jako nositelé podpory

Úloha zákazníků • Jako producenti služeb • Jako uživatelé služeb • Jako nositelé podpory prodeje

Obyvatelé, návštěvníci, podnikatelé • • • Uplatnění lidí v pracovním procesu Jako drobných podnikatelů

Obyvatelé, návštěvníci, podnikatelé • • • Uplatnění lidí v pracovním procesu Jako drobných podnikatelů Chování lidí v obci Zapojení lidí do správy Chování návštěvníků obce

Procesy • Vysoký kontakt se zákazníkem • Nízký kontakt se zákazníkem • Střední kontakt

Procesy • Vysoký kontakt se zákazníkem • Nízký kontakt se zákazníkem • Střední kontakt se zákazníkem

Problémy • Zajištění souladu kapacit a požadavků • Ovlivňování názorů lidí na kvalitu produktu

Problémy • Zajištění souladu kapacit a požadavků • Ovlivňování názorů lidí na kvalitu produktu • Obtížná racionalizace procesů s vysokou úrovní produktů • Důležitost informačního systému

Partnerství • Účast soukromého i veřejného sektoru při řízení obce

Partnerství • Účast soukromého i veřejného sektoru při řízení obce

Referenční trh • Vytváření příznivé image Dodavatelské vztahy- Vztahy samosprávy s jejími smluvními partnery

Referenční trh • Vytváření příznivé image Dodavatelské vztahy- Vztahy samosprávy s jejími smluvními partnery Trhy potenciálních pracovníků- Noví kvalifikovaní zaměstnanci Trhy ovlivňovatelů- političtí činitelé, novináři, podnikatelé Interní trhy- vlastní zaměstnanci Trh spotřebitelů-