rshjul 2020 Rapportering och analys av 2019 Uppfljning

  • Slides: 2
Download presentation
Årshjul 2020 Rapportering och analys av 2019 Uppföljning 2020 och Planering 2021 Strategidag 7.

Årshjul 2020 Rapportering och analys av 2019 Uppföljning 2020 och Planering 2021 Strategidag 7. Programbudget 2021 godkänns KF nov -20 6. Programbudget 2021 i nämnder under okt -20 II. Delårsrapport 2020 per aug med prognos helår godkänns KF okt B. Boksluts och Analysdag 2019 Medarbetar 2. Planeringsförutsättningar 2021 till nämnder KKi. K enkät 3. Strategisk plan och budgetdialog nr 1 Kompletterande kvalitets mätning ÖJ 1. Investeringsprocess Strategidag A. året som gått dialog kring 2019 SCB C. Årsredovisning 2019 beslut i KF 4. Strategisk plan o budgetdialog nr 2 I. Budgetuppföljning 2019 per april med prognos för helår 5 Strategisk plan o Budget 2021 beslut i KF juni 2019 1

Årshjul 2020 Rapportering och analys av 2019 Uppföljning 2020 och Planering 2021 • Strategisk

Årshjul 2020 Rapportering och analys av 2019 Uppföljning 2020 och Planering 2021 • Strategisk plan och budget 2021 -2023, beslutas av Kommunfullmäktige juni 2020 • Budgetuppföljning 2020 per 30/4, godkänns Kommunfullmäktige juni 2020 • Programbudget 2021, godkänns Kommunfullmäktige november 2020 • Delårsbokslut 2020 per 31/8, godkänns Kommunfullmäktige oktober 2020 • Årsredovisning 2019, beslutas av Kommunfullmäktige april 2020 • Kvalitetsmått levereras under hela året; KKi. K Kommunens Kvalitet i Korthet inklusive servicemätning, SKL Öppna jämförelser, SCB medborgarenkät, Medarbetarenkät, och presenteras samlat i samband med årsredovisning och dialog kring ”Året som gått”.