Lslogg 2 D Romeo och Julia Vi ska

  • Slides: 10
Download presentation
Läslogg 2 D

Läslogg 2 D

Romeo och Julia Vi ska läsa boken ”Romeo och Julia”. Vi kommer att arbeta

Romeo och Julia Vi ska läsa boken ”Romeo och Julia”. Vi kommer att arbeta med boken tillsammans på olika sätt och då är det viktigt att du skriver ner dina tankar och reflektioner medan du läser. På så sätt kommer du att komma ihåg viktiga saker. Saker som du kommer att ha nytta av när vi ska arbeta med boken i klassrummet.

Vad ska det stå i en läslogg? Det första du ska skriva i din

Vad ska det stå i en läslogg? Det första du ska skriva i din läslogg är följande: • Titel - vad heter boken? • Författare - vem har skrivit boken? • Vad vet du om boken? • • • Har du hört talas om berättelsen förut? Omslaget, vilket intryck ger det? Titelsida Skriv alltid: • datum för den dag du skriver • sidnummer på den sida/ de sidor du läst

Att skriva något om det som man läst… När man ska skriva ner det

Att skriva något om det som man läst… När man ska skriva ner det man läst, kan det ibland kännas svårt att komma i gång. Här kommer några punkter som du ska följa när du skriver: • Miljö och tid • Handling • Personer • Språket • Budskap • Vad tyckte du?

MILJÖ (omgivning) OCH TID �När utspelar sig handlingen? Nutid? Framtid eller förr i tiden?

MILJÖ (omgivning) OCH TID �När utspelar sig handlingen? Nutid? Framtid eller förr i tiden? �Under hur lång tid tror du att handlingen utspelar sig? �Var tror du att handlingen utspelar sig? �Tycker du att författaren beskriver miljön tydligt, eller får man bara veta lite? Ge exempel om du kan!

Handlingen �Vad handlar berättelsen om? �Finns det någon höjdpunkt i berättelsen? �Finns det någon

Handlingen �Vad handlar berättelsen om? �Finns det någon höjdpunkt i berättelsen? �Finns det någon vändpunkt i berättelsen? �Finns det någon punkt då personerna ser allt på nytt sätt?

Personerna �Vem eller vilka är huvudpersonerna? �Hurdan är huvudpersonen/huvudpersonerna? �Vilka viktiga bifigurer finns det?

Personerna �Vem eller vilka är huvudpersonerna? �Hurdan är huvudpersonen/huvudpersonerna? �Vilka viktiga bifigurer finns det?

Språket �Är språket lätt att förstå? Varför? �Är språket svårt att förstå? Varför?

Språket �Är språket lätt att förstå? Varför? �Är språket svårt att förstå? Varför?

Budskap �Vill författaren säga något med sin berättelse?

Budskap �Vill författaren säga något med sin berättelse?

Berättarperspektiv �Är det författaren själv som berättar? �Är det någon av personerna i berättelsen

Berättarperspektiv �Är det författaren själv som berättar? �Är det någon av personerna i berättelsen som berättar i ”jagform”? �Om berättelsen berättas i ”jagform” – vad innebär det för berättelsen?