Psychosocial factors PSF or psychosocial stress what are

  • Slides: 10
Download presentation
Psychosocial factors (PSF) or psychosocial stress what are they? Psychosocial factors at work or

Psychosocial factors (PSF) or psychosocial stress what are they? Psychosocial factors at work or psychosocial working environmental? Tihomir Ratkajec, MD, Ph. D

Today we are interested in the social component of the working environment? � Work

Today we are interested in the social component of the working environment? � Work has a very central role � spend a large part of ours life at work. � working situations are changed � the increasing complexity � globalisation � tendency to profit � likely have importance consequences for people's mental as well as physical health

What is happening? Stress � Demands at work are increasing � Control at work

What is happening? Stress � Demands at work are increasing � Control at work and life are decreasing � Complexity and variability of work psychosocial situation require development of models (questionnaries): Demand-control-suport (DC); Effort-reward imbalance(ERI), Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ), � Work Ability Index (WAI), Nordic Musculoskeletal Questionnaire (NMSQ ), Copenhagen Burnout Inventory (CBI)………

What candidate for specialist of OH should learn? � To use: � DC, NMSQ

What candidate for specialist of OH should learn? � To use: � DC, NMSQ (connection MSD –stress at work), CBI, � WAI, COPSOQ � Estimate: � Anxiety-depression, life events, socioeconomic status, organisational factors at work � to teach and find association: � Diseases –psychosocial factors at work (PSF) � (Cardiovascluar, musculoskeletal… � WAI -PSF � need for recovery (fatigue)-PSF –burnout � Absenteeism -PSF

What candidate for specialist of OH should learn? Work Organisation � Contract, � Precarius

What candidate for specialist of OH should learn? Work Organisation � Contract, � Precarius part-time, flexible (location, hours) � Managment style � Corporate culture � Scheduling (overtime, shift work, longer… � Career development

What candidate for specialist of OH should learn? Work Organisation � What task, how

What candidate for specialist of OH should learn? Work Organisation � What task, how are done, how many, � job rotation, machine pacing, repetitive, � task variety, rest breaks, � short deadline, to much responsibility, � unclear task, lack of informal contacts � Superior do not take employee s opinion � Workspace is small, canteen , lack of other facilities

How we do and where we do? In Occupational Health Service Rogaska In company

How we do and where we do? In Occupational Health Service Rogaska In company

Questionnaires ORGANIZACIJSKI DEJAVNIKI Ali od vas zahtevajo, da hitite pri delu ali da ga

Questionnaires ORGANIZACIJSKI DEJAVNIKI Ali od vas zahtevajo, da hitite pri delu ali da ga takoj opravite? Ali pri delu vlagate veliki napor? Ali mora biti vaše delo opravljeno natančno (do popolnosti)? Ali imate dovolj časa, da opravite vse naložene delovne naloge? Ali se pojavljajo pri vašem delu nasprotujoče si zahteve, ki izzivajo konflikte (med sodelavci, z nadrejenimi)? DC Da, pogosto 1 Da, občasno 2 Ne, redko 3 Ne, nikoli 4 Mislim, da preveč delam, sem preobremenjen Na mojem delovnem mestu je premalo delavcev Imamo premalo odmorov med delom, glede koliko delamo Naloge, ki jih dobim od nadrejenih so nejasno opredeljene Nadrejeni ne upoštevajo dovolj mnenje podrejenih o težavah in organizaciji dela Dobimo premalo priznanja za opravljeno delo (ne cenijo naš prispevek) Ne dobimo dovolj informacij o kakovosti in rezultatih našega dela (manjka komunikacije) Ne morem vplivati na delovnik (koriščenje nadur, prostih ur ali dopustov)? Nimamo dovolj pripomočkov in ustrezne opreme (materiala), da bi lažje delali Prostori so utesnjeni, kar nam oteža delo Čutim, da ravnajo z mano nepravično (me trpinčijo) 4 Da, po go sto 3 Da, občas no 2 Ne, redko 1 Organisation at work Ne, niko li

How we do and where we do? kindergarten We should give Report

How we do and where we do? kindergarten We should give Report

What we should report to company ICD (diseases ) in working population Prevalence of

What we should report to company ICD (diseases ) in working population Prevalence of high strain (job strain) and mental health poor suport superiors, coworkers Lack of good work organisation What we found ? To propose At company level -Changes in work organisation, ergonomic improvement. . At indidivual level how to improve a mental health Advice , cooperation, involvement