PRZYRZDY FERRYTOWE Przyrzdy nieodwracalne oparte na tensorowej przenikalnoci

  • Slides: 8
Download presentation
PRZYRZĄDY FERRYTOWE

PRZYRZĄDY FERRYTOWE

Przyrządy nieodwracalne, oparte na tensorowej przenikalności magnetycznej ferrytów. Przyrządy nieodwracalne mają charakterystyki transmisji zależne

Przyrządy nieodwracalne, oparte na tensorowej przenikalności magnetycznej ferrytów. Przyrządy nieodwracalne mają charakterystyki transmisji zależne od kierunku poruszania się fali Ferrimagnetyki Struktura spinelowa Struktura granatu Me. O·Fe 2 O 3 3 Me O ·5 Fe O 2 Elektronowy rezonans paramagnetyczny zjawisko Zeemana Warunek rezonansu h jest stałą Plancka, g = 2. 0023 jest współczynnikiem rozszczepienia, jest magnetonem Bohra. 3 2 3

Elektronowy rezonans ferrimagnetyczny Materiały charakteryzują następujące parametry: ▪ magnetyzacja nasycenia μ 0 Ms –

Elektronowy rezonans ferrimagnetyczny Materiały charakteryzują następujące parametry: ▪ magnetyzacja nasycenia μ 0 Ms – największa osiągalna wartość magnetyzacji (momentu magnetycznego materiału), ▪ szerokość linii rezonansowej ΔH , ▪ stała anizotropii, ▪pętla histerezy BH. Rotacja Faradaya Fala płaska spolaryzowana liniowo w ośrodku ferrytowym w którym istnieje stałe pole magnetyczne H 0 skierowane wzdłuż osi z. Taką falę możemy opisać za pomocą liniowej kombinacji dwóch fal poruszających się w kierunku z spolaryzowanych kołowo o przeciwnych kierunkach wirowania.

Rotacja Faradaya Fala płaska spolaryzowana liniowo w ośrodku ferrytowym w którym istnieje stałe pole

Rotacja Faradaya Fala płaska spolaryzowana liniowo w ośrodku ferrytowym w którym istnieje stałe pole magnetyczne H 0 skierowane wzdłuż osi z. Taką falę możemy opisać za pomocą liniowej kombinacji dwóch fal poruszających się w kierunku z spolaryzowanych kołowo o przeciwnych kierunkach wirowania. Każdej z fal odpowiada inna wartość stałej propagacji: γ+ dla kierunku wirowania w prawo i γ- dla kierunku wirowania w lewo.

Izolator z rotacją Faradaya Tłumienie w kierunku przepustowym: 0. 5 – 0. 7 d.

Izolator z rotacją Faradaya Tłumienie w kierunku przepustowym: 0. 5 – 0. 7 d. B. Tłumienie w kierunku zaporowym: 20 -30 d. B Pasmo: 30 %

Cyrkulator

Cyrkulator

Izolator z rezonansem ferromagnetycznym W falowodzie prostokątnym prowadzącym falę TE 10 występuje polaryzacja kołowa.

Izolator z rezonansem ferromagnetycznym W falowodzie prostokątnym prowadzącym falę TE 10 występuje polaryzacja kołowa. Składowe Hx i Hz są przesunięte w fazie o π/2. W miejscu, gdzie ich amplitudy są Równe, mamy kołową polaryzację.

Filtry YIG Akronim angielskiej nazwy granatu itrowo-żelazowego 3 Y 2 O 35 Fe 2

Filtry YIG Akronim angielskiej nazwy granatu itrowo-żelazowego 3 Y 2 O 35 Fe 2 O 3.