POVIJESNE I KULTURNE ZNAMENITOSTI NIZINSKIH KRAJEVA KULTURNO POVIJESNI

  • Slides: 13
Download presentation
POVIJESNE I KULTURNE ZNAMENITOSTI NIZINSKIH KRAJEVA

POVIJESNE I KULTURNE ZNAMENITOSTI NIZINSKIH KRAJEVA

KULTURNO – POVIJESNI SPOMENICI STARI PREDMETI I GRAĐEVINE NASTALE U PROŠLOSTI SU KULTURNO –

KULTURNO – POVIJESNI SPOMENICI STARI PREDMETI I GRAĐEVINE NASTALE U PROŠLOSTI SU KULTURNO – POVIJESNI SPOMENICI.

KULTURNO – POVIJESNI SPOMENICI POGLEDAJ SLIČICE PA KLIKNI NA ONU KOJA NE POKAZUJE KULTURNO

KULTURNO – POVIJESNI SPOMENICI POGLEDAJ SLIČICE PA KLIKNI NA ONU KOJA NE POKAZUJE KULTURNO – POVIJESNI SPOMENIK.

ODLIČNO! OVAJ AUTO NIJE KULTURNO – POVIJESNI SPOMENIK. NASTAVI

ODLIČNO! OVAJ AUTO NIJE KULTURNO – POVIJESNI SPOMENIK. NASTAVI

POKUŠAJ OPET! STARI PREDMETI I GRAĐEVINE JESU KULTURNO – POVIJESNI SPOMENICI. POKUŠAJ OPET

POKUŠAJ OPET! STARI PREDMETI I GRAĐEVINE JESU KULTURNO – POVIJESNI SPOMENICI. POKUŠAJ OPET

KULTURNO – POVIJESNI SPOMENICI NIZINSKOG KRAJA U NIZINSKOM KRAJU JE MNOGO KULTURNO – POVIJESNIH

KULTURNO – POVIJESNI SPOMENICI NIZINSKOG KRAJA U NIZINSKOM KRAJU JE MNOGO KULTURNO – POVIJESNIH SPOMENIKA - STARIH GRADOVA, DVORACA, UTVRDA, CRKAVA …

STARI PREDMETI U NIZINSKOM KRAJU NAĐENI SU MNOGI PREDMETI IZ DAVNE PROŠLOSTI. VUČEDOLSKA GOLUBICA

STARI PREDMETI U NIZINSKOM KRAJU NAĐENI SU MNOGI PREDMETI IZ DAVNE PROŠLOSTI. VUČEDOLSKA GOLUBICA GLINENI PREDMETI

STARI GRADOVI BROJNI SU STARI GRADOVI. STARI GRAD VARAŽDIN STARI GRAD SISAK

STARI GRADOVI BROJNI SU STARI GRADOVI. STARI GRAD VARAŽDIN STARI GRAD SISAK

DVORCI NIZINSKA HRVATSKA BOGATA JE I DVORCIMA. DVORAC U VUKOVARU DVORAC U NAŠICAMA

DVORCI NIZINSKA HRVATSKA BOGATA JE I DVORCIMA. DVORAC U VUKOVARU DVORAC U NAŠICAMA

CRKVE U NIZINSKOJ HRVATSKOJ ZNAČAJNE SU I CRKVE. KATEDRALA U ĐAKOVU KATEDRALA U ZAGREBU

CRKVE U NIZINSKOJ HRVATSKOJ ZNAČAJNE SU I CRKVE. KATEDRALA U ĐAKOVU KATEDRALA U ZAGREBU KATEDRALA U OSIJEKU

NARODNA BOGATSTVA U ZANIMLJIVOSTI NIZINSKOG KRAJA SPADAJU I STARE DRVENE KUĆE STARI BUNARI

NARODNA BOGATSTVA U ZANIMLJIVOSTI NIZINSKOG KRAJA SPADAJU I STARE DRVENE KUĆE STARI BUNARI

NARODNE NOŠNJE I OBIČAJI SVAKI KRAJ IMA SVOJU NOŠNJU. LJUDI IH, UZ OBIČAJE SVOGA

NARODNE NOŠNJE I OBIČAJI SVAKI KRAJ IMA SVOJU NOŠNJU. LJUDI IH, UZ OBIČAJE SVOGA KRAJA, POKAZUJU NA FOLKLORNIM PRIREDBAMA. FOLKLORNA PRIREDBA NARODNE NOŠNJE NARODNI PLES - KOLO

ZAPIŠI U BILJEŽNICU U NIZINSKIM KRAJEVIMA NALAZI SE PUNO KULTURNO – POVIJESNIH SPOMENIKA :

ZAPIŠI U BILJEŽNICU U NIZINSKIM KRAJEVIMA NALAZI SE PUNO KULTURNO – POVIJESNIH SPOMENIKA : STARIH GRADOVA, DVORACA, CRKAVA … I NAĐENI STARI PREDMETI GOVORE O PROŠLOSTI TOG KRAJA. STANOVNICI I DANAS NJEGUJU STARE OBIČAJE, OBLAČE NARODNE NOŠNJE ZA PRIREDBE… U UDŽBENIKU NA 179. STR. RIJEŠI 1. I 2. ZADATAK.