Nghe vit Chu nghe cu chuyn ca b

  • Slides: 10
Download presentation
Nghe - viết: Cháu nghe câu chuyện của bà

Nghe - viết: Cháu nghe câu chuyện của bà

Kiểm tra bài cũ xuất sắc vầng trăng sản xuất măng ớt lăng xăng

Kiểm tra bài cũ xuất sắc vầng trăng sản xuất măng ớt lăng xăng

Chính tả Nghe - viết : Cháu nghe câu chuyện của bà

Chính tả Nghe - viết : Cháu nghe câu chuyện của bà

1. Hướng dẫn viết chính tả: a. Tìm hiểu nội dung bài: Bạn nhỏ

1. Hướng dẫn viết chính tả: a. Tìm hiểu nội dung bài: Bạn nhỏ thấy bà có điều gì khác mọi ngày ? Bài thơ nói lên điều gì ? Bạn nhỏ thấy bà vừa đi vừa chống gậy. Bài thơ nói lên tình thương của hai bà cháu dành cho một cụ già bị lẫn đến mức không biết cả đường về nhà mình.

b. Hướng dẫn viết từ khó : mỏi bỗng dẫn lạc gặp rưng c.

b. Hướng dẫn viết từ khó : mỏi bỗng dẫn lạc gặp rưng c. Hướng dẫn cách trình bày : Cách trình bày bài thơ lục bát như thế nào ? Dòng 6 chữ viết lùi vào 1 ô, dòng 8 chữ viết sát lề, giữa hai khổ thơ để cách 1 dòng.

2. Học sinh nghe - viết chính tả: Cháu nghe câu chuyện của bà

2. Học sinh nghe - viết chính tả: Cháu nghe câu chuyện của bà Chiều rồi bà mới về nhà Cái gậy đi trước, chân bà theo sau. Mọi ngày bà có thế đâu Thì ra cái mỏi làm đau lưng bà ! Bà rằng: Gặp một cụ già Lạc đường, nên phải nhờ bà dẫn đi Một đời một lối đi về Bỗng nhiên lạc giữa đường quê, cháu à !

Cháu nghe câu chuyện của bà Hai hàng nước mắt cứ nhoà rưng Bà

Cháu nghe câu chuyện của bà Hai hàng nước mắt cứ nhoà rưng Bà ơi, thương mấy là thương Mong đừng ai lạc giữa đường về quê ! Theo NGUYỄN VĂN THẮNG

3. Hướng dẫn làm bài tập chính tả: Bài tập 2. a) Điền vào

3. Hướng dẫn làm bài tập chính tả: Bài tập 2. a) Điền vào mỗi chỗ trống tr hay ch ? Như tr. . . e mọc thẳng, con người không ch tr. . . ịu khuất. Người xưa có câu: “. . . úc dẫu tr là thẳng thắn, ch. . . áy, đốt ngay vẫn thẳng”. . . e bất khuất ! Ta kháng chiến, tr. . . e lại là đồng. . . í ch. . . iến đấu của ta. Tr. . . e vốn cùng ta làm ăn, ch lại vì ta mà cùng ta đánh giặc.

Tìm hiểu nội dung đoạn văn: “Trúc dẫu cháy, đốt ngay vẫn thẳng” nghĩa

Tìm hiểu nội dung đoạn văn: “Trúc dẫu cháy, đốt ngay vẫn thẳng” nghĩa là gì ? Đoạn văn muốn nói với chúng ta điều gì ? Cây trúc, cây tre thân có nhiều đốt, dù bị đốt cháy nó vẫn có dáng thẳng. Đoạn văn ca ngợi cây tre có đức tính như con người Việt Nam: thẳng thắn, bất khuất. Tre là bạn của con người.

Củng cố Thi tìm các từ chỉ tên con vật, cây cối hoặc đồ

Củng cố Thi tìm các từ chỉ tên con vật, cây cối hoặc đồ vật bắt đầu bằng tr/ch : trăn trâm tre trúc chim chăn chó chiếu chuột chuông châu chấu chuồn