Nastavna jedinica 4 1 Povezivanje raunala Nastavna cjelina

  • Slides: 15
Download presentation
Nastavna jedinica: 4. 1. Povezivanje računala Nastavna cjelina: 4. Mreže i internet Kataloška tema:

Nastavna jedinica: 4. 1. Povezivanje računala Nastavna cjelina: 4. Mreže i internet Kataloška tema: 4. 1. Povezivanje računala

Računalna mreža (Network) � Mreža računala je skup povezanih računala koja mogu međusobno komunicirati

Računalna mreža (Network) � Mreža računala je skup povezanih računala koja mogu međusobno komunicirati u cilju razmjene podataka preko nekog medija za prijenos podataka. � Za računalnu mrežu moramo imati najmanje dva računala koja su međusobno povezana. To je sustav strojne i programske opreme koju čine: ◦ ◦ računalo kao primatelj/pošiljatelj medij za prijenos podataka (obično žični, a može biti i bežični) norme za prijenos (protokoli) uređaji za povezivanje i upravljanje komunikacijom

Prednosti računalne mreže � U poduzećima: ◦ omogućuju zaposlenicima da dijele resurse (bilo da

Prednosti računalne mreže � U poduzećima: ◦ omogućuju zaposlenicima da dijele resurse (bilo da su to podaci, ili oprema poput pisača i modema) neovisno o fizičkoj udaljenosti, ◦ Povećava se pouzdanost jer se podaci mogu smjestiti na više računala u slučaju kvara, ◦ Nesmetano se odvija komunikacija između zaposlenika koji su fizički odvojeni (mogu biti i u različitim zemljama). � Velike su prednosti mrežnog rada i za osobno korištenje: ◦ online kupovine, Internet bankarstva itd. ◦ iz svog doma može se komunicirati sa ljudima iz cijelog svijeta putem elektroničke pošte (e-mail), razgovora u realnom vremenu (chat), videokonferencije itd. ◦ tu su i razni zabavni sadržaji, Internet TV i radio, razne igrice. ◦ korisnici koji su često na putu mogu biti 24 sata online putem svojih prijenosnih računala ili dlanovnika. ◦ i ne zaboravimo razne interaktivne multimedijalne sadržaje za obrazovanje, poput portala za udaljeno učenje "Nikola Tesla" (https: //lms. carnet. hr).

Koji su nedostaci mrežnog rada? � smanjena sigurnost – podaci se mogu presresti ili

Koji su nedostaci mrežnog rada? � smanjena sigurnost – podaci se mogu presresti ili ukrasti zbog neopreznosti pojedinih korisnika � složenost sustava – teže je održavati tako složen sustav nego pojedinačno računalo � opasnost od zlonamjernih programa (virusa, spyware, spam) � zbog svega gore navedenog smanjuje se samostalnost u radu i povećava odgovornost korisnika.

Što čini računalnu komunikaciju? � Sve podatke koje računalo obrađuje i pamti, zapisani su

Što čini računalnu komunikaciju? � Sve podatke koje računalo obrađuje i pamti, zapisani su u obliku 0 (nula) i 1 (jedinica) dakle binarnim jezikom. � Podaci se na računalu čuvaju i pamte u spremnicima. � Računala komuniciraju tako da se sadržaji spremnika jednog računala prenose u spremnik drugog računala. � To znači da nizove bitova treba prenijeti iz jednog računala u drugo. � Način prijenosa bitova ovisi o vrsti mreže računala.

Vrste mreža – po načinu razmjene podataka u mreži � žične (ethernet) – računala

Vrste mreža – po načinu razmjene podataka u mreži � žične (ethernet) – računala su fizički povezana mrežnim kablovima � bežične (wireless) – nastaju povezivanjem računala bez fizičkih veza � optičke mreže – koriste optička vlakna za prijenos podataka.

Vrste mreža – po broju i lokaciji umreženih računala � LAN (Local Area Network)

Vrste mreža – po broju i lokaciji umreženih računala � LAN (Local Area Network) – lokalna mreža do nekoliko desetaka računala, u istoj prostoriji ili zgradi, za čije povezivanje nije potrebna vanjska telefonska infrastruktura odnosno ova vrsta mreže ne koristi modem za uspostavljanje veze. Najčešće se povezivanje ostvaruje žicom. � MAN (Metropolitan Area Network) – više lokalnih mreža povezanih unutar većeg urbanog područja (gradska mreža) � WAN (Wide Area Network) – mreža na širem zemljopisnom području (rasprostranjena mreža) koja povezuje više LANova i MAN-ova.

Za umrežavanje računala u LAN mrežu potrebi su: � mrežna kartica � mrežni kabel

Za umrežavanje računala u LAN mrežu potrebi su: � mrežna kartica � mrežni kabel � uređaj za povezivanje računala u mrežu – preklopnik (Switch)

Mrežna kartica � Mrežna kartica omogućava računalima da komuniciraju u mreži. � Danas gotovo

Mrežna kartica � Mrežna kartica omogućava računalima da komuniciraju u mreži. � Danas gotovo sve matične ploče imaju ugrađenu (integriranu) mrežnu karticu, a ako ne onda se kao dodatna kartica umetne u jedan od slobodnih utora u matičnoj ploči.

Mrežni kabel � Mrežni kabel je medij kroz koji "putuju" podaci koji se razmjenjuju

Mrežni kabel � Mrežni kabel je medij kroz koji "putuju" podaci koji se razmjenjuju između računala u mreži. � Priključak je sličan onom telefonskom (RJ-11), ali je nešto veći i ima oznaku RJ-45.

Preklopnik (Switch) � Preklopnik je uređaj koji (mrežnim kabelom) povezuje sva računala u lokalnoj

Preklopnik (Switch) � Preklopnik je uređaj koji (mrežnim kabelom) povezuje sva računala u lokalnoj mreži. � Također, preklopnik upravlja komunikacijom između računala tako što dijeli mrežni promet i šalje ga na određena odredišta.

Bežična mreža � Za umrežavanje računala u bežičnu WLAN (Wireless) mrežu potrebni su: �

Bežična mreža � Za umrežavanje računala u bežičnu WLAN (Wireless) mrežu potrebni su: � bežična mrežna kartica � pristupna točka (Acess Point)

Bežična mrežna kartica � Bežična mrežna kartica se ugrađuje u korisničko (Client) računalo koje

Bežična mrežna kartica � Bežična mrežna kartica se ugrađuje u korisničko (Client) računalo koje pristupa mreži. � Mogu se ugrađivati u matičnu ploču ili spajati putem USB sučelja. � Prijenosna računala uglavnom imaju ugrađenu bežičnu (wireless) mrežnu karticu.

Pristupna točka (Access Point) � Ključan segment WLAN tehnologije je Wireless Access Point (WAP)

Pristupna točka (Access Point) � Ključan segment WLAN tehnologije je Wireless Access Point (WAP) – uređaj koji ostale uređaje za bežično komuniciranje povezuje u lokalnu mrežu. � Pristupna točka (Access Point) je obično kablom povezan sa klasičnom mrežom i služi za prijenos podataka između “žičnih” i “bežičnih uređaja”, pa se na ovaj način često ostvaruje povezivanje bežičnih uređaja na Internet.

Pojmovi � � � � Računalna mreža (Network) – Skup povezanih računala koja mogu

Pojmovi � � � � Računalna mreža (Network) – Skup povezanih računala koja mogu razmjenjivati podatke neovisno o udaljenosti. Lokalna mreža – LAN (Local Area Network) - Mreža računala u kojoj su računala smještena na ograničenom prostoru (obično jedna prostorija ili zgrada). Gradska mreža – MAN (Metropolitan Area Network) – povezuje više lokalnih mreža na području jednog grada ili dijela grada. Rasprostranjena mreža – WAN (Wide Area Network) – mreža koja povezuje više lokalnih i gradskih mreža i proteže se preko granica grada, regije i države. Internet – globalna svjetska mreža koja objedinjuje mreže pojedinih država i nudi razne usluge. Korisnik/poslužitelj (Client/Server) – Neravnopravan odnos, gdje računaloposlužitelj sadrži podatke mnogih korisnika i razne usluge koje dostavlja računalu-korisniku na njegov zahtjev. Ravnopravni model računala (Peer-to-peer) – Još se naziva i čvor-čvor, gdje su računala povezana na ravnopravnoj osnovi. Dijeljena mapa (Shared Documents) – Mapa u računalu kojoj mogu pristupiti druga računala iz lokalne mreže organizirane u radnu grupu (Workgroup) radi prijenosa podataka.