Nastavna cjelina T 11 Nastavna jedinica 11 1

  • Slides: 15
Download presentation
Nastavna cjelina T 11 Nastavna jedinica 11. 1 Naziv Oprema za spašavanje Postrojba JVP

Nastavna cjelina T 11 Nastavna jedinica 11. 1 Naziv Oprema za spašavanje Postrojba JVP Pula Autor Moreno Almassi e-mail moreno. almassi@gmail. com

Oprema za zaštitu organa za disanje i ventilaciju zatvorenih podzemnih prostora

Oprema za zaštitu organa za disanje i ventilaciju zatvorenih podzemnih prostora

Uvod Ø Standardna oprema koja je predstavljena koristi se u svim vatrogasnim postrojbama u

Uvod Ø Standardna oprema koja je predstavljena koristi se u svim vatrogasnim postrojbama u istarskoj županiji i dostupna za potrebe HGSS

Općenito o disanju Ø Sastav zraka 21% kisik l 78% dušik l 0, 04%

Općenito o disanju Ø Sastav zraka 21% kisik l 78% dušik l 0, 04% ugljični dioksid l plemeniti plinovi l vodena para Ø Prosječna potrošnja zraka (u litrama) l mirovanje 10 -15 l lagano kretanje 15 -20 l lagani rad 20 -30 l srednje teški rad 30 -40 l težak rad 35 -55 l najteži radovi 50 -80 l

Podjele štetnih tvari Ø Fizikalna klasifikacija l l l Ø plinovi pare aerosoli Fiziološka

Podjele štetnih tvari Ø Fizikalna klasifikacija l l l Ø plinovi pare aerosoli Fiziološka klasifikacija l l nadražljivci (kiseline, lužine, organska otapala, amonijak, klor…) zagušljivci • inertni (CO 2, vodik, dušik, metan, helij…) • kemijski (CO, cijanovodik, nitrobenzen, sumporovodik…) l l l Ø anestetici i narkotici (acetilen, eteri, aceton, alkoholi…) sistemski otrovi (oštećuju pojedine organe u tijelu) ostale štetne tvari (razne prašine) Kemijska klasifikacija (prema kem. sastavu)

Aparati za zaštitu organa za disanje Ø Primjena l l Ø U prostorima sa

Aparati za zaštitu organa za disanje Ø Primjena l l Ø U prostorima sa zagađenom ili otrovnom atmosferom U prostorima sa sumnjivom atmosferom Vrste l aparati koji djeluju ovisno o atmosferi okoline • filtracijski aparati (ne koriste se u prostorima sa mogućom smanjenom koncentracijom kisika) l aparati koji djeluju neovisno o atmosferi okoline • • cijevni aparati izolacijski aparati l l sa stlačenim zrakom regeneracijski aparati (rebreatheri)

Izolacijski aparat vs. cijevni aparat Ø Ø koristi se u svim vatrogasnim postrojbama mala

Izolacijski aparat vs. cijevni aparat Ø Ø koristi se u svim vatrogasnim postrojbama mala autonomija (30 -40 min) relativno nesmetano kretanje potreban dovoljan broj boca Ø Ø koristi se u industriji velika autonomija (više h) povlačenje cijevi za zrak potreban kompresor ili banka zraka

Standardni izolacijski aparat Ø prednosti l l Ø lako se nosi kompaktan mane l

Standardni izolacijski aparat Ø prednosti l l Ø lako se nosi kompaktan mane l l nije pogodan za kretanje po užetu nije pogodan za penjanje po ograđenim industrijskim ljestvama nije pogodan za provlačenje kroz uske prolaze boca nije zaštićena od udaraca i blata

Modificirani IA Ideja nastala nakon intervencije izvlačenja psa iz jame onečišćene infektivnim otpadom Ø

Modificirani IA Ideja nastala nakon intervencije izvlačenja psa iz jame onečišćene infektivnim otpadom Ø veoma otežano kretanje po užetu (DED) sa teretom (cca 12 kg) na leđima Ø mala autonomija sa jednom bocom (cca 35 min) Ø

Modificirani IA Ø Dräger PA 94 l Ø standardni dijelovi l l Ø bez

Modificirani IA Ø Dräger PA 94 l Ø standardni dijelovi l l Ø bez leđnog nosača kompozitna boca 6, 8 l 300 b reduktor tlaka plućni automat zaštitna obrazina novi dijelovi l l l produžna cijev za zrak 1, 2 m transportna vreća (Meander Rope Bag: 26 l; ø 22; 74 cm) spužvasta zaštita

Prednosti modificiranog IA Ø Ø Ø transportira se kao klasična speleo vreća (horizontalno i

Prednosti modificiranog IA Ø Ø Ø transportira se kao klasična speleo vreća (horizontalno i vertikalno) masa kompleta (bez maske) 9. 6 kg produžna cijev omogućava povlačenje za sobom ili guranje ispred sebe u uskim prolazima boca dobro zaštićena od udaraca u stijenu i blata mogućnost istovremenog transporta više vreća: l l Ø za unesrećenog za veću autonomiju zamjena aparata izvršava se u nekoliko sekundi (bez skidanja obrazine)

Sustav za ventiliranje Ø dijelovi l l l trofazni elektro agregat produžni kabel trofazni

Sustav za ventiliranje Ø dijelovi l l l trofazni elektro agregat produžni kabel trofazni aksijalni ventilator adapter ø 400> ø 200 (ručni rad) plastična cijev ø 200 • pokazalo se da cijev ø 400 dužine 20 m koja se standardno koristi nije pogodna već se izradila cijev ø 200 kojom je moguće upuhavati zrak na veću duljinu. • Izrađena su 2 bubnja sa po 400 m cijevi • Cijevi su za jednokratnu uporabu • 18 m cijevi =1 kg l postignut protok 15 m 3/min na 70 m cijevi