MT Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liit Mare Naaber 16 11

  • Slides: 12
Download presentation
MTÜ Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liit Mare Naaber, 16. 11. 2012

MTÜ Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liit Mare Naaber, 16. 11. 2012

Soovime seista hea psüühilise erivajadusega inimestele suunatud erihoolekandeteenuste ja rehabilitatsiooniteenuse arendamise ja kvaliteedi kindlustamise

Soovime seista hea psüühilise erivajadusega inimestele suunatud erihoolekandeteenuste ja rehabilitatsiooniteenuse arendamise ja kvaliteedi kindlustamise ees 16. 11. 2012 Erihoolekandeteenuste infopäev 2

Kes – kuidas – miks Asutamine 14. september 2012 Kohila Turvakeskus Katikodu Loomise algus

Kes – kuidas – miks Asutamine 14. september 2012 Kohila Turvakeskus Katikodu Loomise algus veebruar 2012 Tartu Maarja Tugikeskus Asutajaliikmeid kümme Toetuskeskus Meiela Üks liitunud liige Pahkla Camphilli Küla Juhatusse kuulub 7 liiget Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda Haraka Kodu Maarja Küla Maarja Päikesekodu Tallinna Vaimse Tervise Keskus Hoolekandeteenused Erivajaduste Inimeste Toetusühing Tugiliisu 16. 11. 2012 Erihoolekandeteenuste infopäev 3

Peamised tegutsemissuunad 1. Erihoolekandeteenuste sisu 2. Teenuste kättesaadavus ja jätkusuutlikkus 3. Erihoolekande haakumine teiste

Peamised tegutsemissuunad 1. Erihoolekandeteenuste sisu 2. Teenuste kättesaadavus ja jätkusuutlikkus 3. Erihoolekande haakumine teiste valdkondadega 4. Olemasolevate teenuste finantseerimine 16. 11. 2012 Erihoolekandeteenuste infopäev 4

1. Erihoolekandeteenuste sisu Ühe teenuse nime all erinevad teenused, ent sama hind → lahendus

1. Erihoolekandeteenuste sisu Ühe teenuse nime all erinevad teenused, ent sama hind → lahendus nn komponendipõhine lähenemine - kuidas hallata? - kui peensusteni laskuda? - kas kättesaadavus suureneks? 16. 11. 2012 Erihoolekandeteenuste infopäev 5

(jätk) Teenuse pakkumise maht riiklikul finantseerimisel jäik → lahendus intervall, ööpäev, tund - kas

(jätk) Teenuse pakkumise maht riiklikul finantseerimisel jäik → lahendus intervall, ööpäev, tund - kas kättesaadavus suureneks? 16. 11. 2012 Erihoolekandeteenuste infopäev 6

(jätk) Riiklike teenuste ülesehitus ja nõuded peaks lähtuma mõttest, et teenust sooviks ja saaks

(jätk) Riiklike teenuste ülesehitus ja nõuded peaks lähtuma mõttest, et teenust sooviks ja saaks osta ka eraklient - teenuse hinna ja sisu läbipaistvus - valikuvõimalus sisu ja mahu osas - kindlus teenusele saamiseks - teenuse kvaliteet tõestatav 16. 11. 2012 Erihoolekandeteenuste infopäev 7

2. Teenuste kättesaadavus ja jätkusuutlikkus Klient ei tea, millal ta teenusele võiks saada ning

2. Teenuste kättesaadavus ja jätkusuutlikkus Klient ei tea, millal ta teenusele võiks saada ning teenusepakkuja ei tea, millal klient võiks tulla → vajab lahendust, mis arvestaks nii kliendi kui ka teenusepakkuja vajadusi - kas piisab vähesest või vaja suuri muudatusi? - kuidas on lahendatud välisriikides? - kuidas teame, kas teenustega on kaetud kõik piirkonnad, kus teenuseid vajatakse? 16. 11. 2012 Erihoolekandeteenuste infopäev 8

3. Erihoolekande haakumine teiste valdkondadega Olulisimad: rehabilitatsioon, töö, meditsiin, haridus Valdkonnad/süsteemid erinevad Arendused neis

3. Erihoolekande haakumine teiste valdkondadega Olulisimad: rehabilitatsioon, töö, meditsiin, haridus Valdkonnad/süsteemid erinevad Arendused neis eri aegadel Koostöö valdkondade vahel killustunud → alustagem kliendist 16. 11. 2012 Erihoolekandeteenuste infopäev 9

4. Olemasolevate teenuste finantseerimine Teenuse maksumus täna 2009 aasta tasemel, hinnad ei ole kulupõhised

4. Olemasolevate teenuste finantseerimine Teenuse maksumus täna 2009 aasta tasemel, hinnad ei ole kulupõhised → mitte ainult juurde, vaid ka vähemaks - mis on ja kuidas mõõdame kvaliteeti - millised peaksid oleme personalinõuded - millised nõuded füüsilisele keskkonnale 16. 11. 2012 Erihoolekandeteenuste infopäev 10

Kontaktid: Liidu veebiadress: www. erihoolekanne. ee Mare Naaber, juhatuse esimees mare. naaber@erihoolekanne. ee tel

Kontaktid: Liidu veebiadress: www. erihoolekanne. ee Mare Naaber, juhatuse esimees mare. [email protected] ee tel 502 85 39 16. 11. 2012 Erihoolekandeteenuste infopäev 11

Tänan! Tere tulemast ühingu töös kaasa rääkima! 16. 11. 2012 Erihoolekandeteenuste infopäev 12

Tänan! Tere tulemast ühingu töös kaasa rääkima! 16. 11. 2012 Erihoolekandeteenuste infopäev 12