llampolgrsghoz Val Jog Mindegyiknknek joga van egy orszghoz

  • Slides: 10
Download presentation
Állampolgársághoz Való Jog Mindegyikünknek joga van egy országhoz tartozni.

Állampolgársághoz Való Jog Mindegyikünknek joga van egy országhoz tartozni.

ENSZ Emberi Jogok Nyilatkozatának 15. cikke 1. Minden személynek joga van valamely állampolgársághoz. 2.

ENSZ Emberi Jogok Nyilatkozatának 15. cikke 1. Minden személynek joga van valamely állampolgársághoz. 2. Senkit sem lehet sem állampolgárságától, sem állampolgársága megváltoztatásának jogától önkényesen megfosztani.

Ha sérül az Emberi Jog: Strasbourgban, Emberi Jogok Európai Bíróságának lehet kérelmet benyújtani, magyar

Ha sérül az Emberi Jog: Strasbourgban, Emberi Jogok Európai Bíróságának lehet kérelmet benyújtani, magyar nyelven, írásban. Az Egyezmény védi különösen: az élethez való jogot; a tisztességes eljáráshoz való jogot polgári és büntető ügyekben egyaránt; a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogot; a véleménynyilvánítás szabadságát; a gondolat, lelkiismeret és vallás szabadságát; a hatékony jogorvoslathoz való jogot; a javak háborítatlan élvezetéhez való jogot, a választójogot és a választhatósághoz való jogot is.

Állampolgárság: Az állampolgárság ma azt jelenti, hogy valaki egy bizonyos államnak a tagja (polgára),

Állampolgárság: Az állampolgárság ma azt jelenti, hogy valaki egy bizonyos államnak a tagja (polgára), és az illető állam jogokkal és kötelességekkel ruházza fel. Az állampolgárság és a nemzetiség két különböző fogalmat jelöl; lehet valakinek egy bizonyos állampolgársága és egy másik nemzetisége, például ha kisebbségként él egy országban, és rendelkezhet valaki politikai jogokkal úgy is, hogy nem polgára az illető országnak.

Magyar állampolgárság: A Magyar állampolgárság fogalma szerint Magyarország területén tartózkodó természetes személyek lehetnek Magyarország

Magyar állampolgárság: A Magyar állampolgárság fogalma szerint Magyarország területén tartózkodó természetes személyek lehetnek Magyarország saját polgárai az állampolgárok. Más államok polgárai Magyarország saját polgáraihoz képest idegenek vagy külföldiek. Az állampolgárság nélküliek a hontalanok, akiket saját törvényei szerint egyetlen állam sem tekint polgárának. Alkotmányjogi értelemben az állam lakosságát a magyar állampolgárok alkotják.

Az állampolgárság: Ø Keletkezése: Születés és családjogi tények (ez a kettő a leszármazás elvén

Az állampolgárság: Ø Keletkezése: Születés és családjogi tények (ez a kettő a leszármazás elvén alapul, amely a magyar jogban főszabály), valamint a jogalkotó által felállított vélelem alapján. Ø Megszerzése: A megszerzéssel jön létre az állampolgárság a következő esetekben: Honosítás (ennek van kedvezményes változata is), visszahonosítás és nyilatkozattétel eseteiben. Ø Megszűnése: Halálozással, lemondással, visszavonással szűnhet meg a magyar állampolgárság.

Kettős állampolgárság: A kettős állampolgárság vagy többes állampolgárság azt jelenti, hogy egy természetes személy

Kettős állampolgárság: A kettős állampolgárság vagy többes állampolgárság azt jelenti, hogy egy természetes személy egyszerre két vagy több államalakulatnak az állampolgára.

Uniós polgárság: Az Európai Unió tagállamainak állampolgárai egyúttal uniós polgárok is. Az uniós polgárság

Uniós polgárság: Az Európai Unió tagállamainak állampolgárai egyúttal uniós polgárok is. Az uniós polgárság fontos többletjogokkal és kötelezettségekkel jár.

Letelepedés az Unió tagállamaiban: Uniós polgárként joga van ahhoz, hogy az EU bármely országába

Letelepedés az Unió tagállamaiban: Uniós polgárként joga van ahhoz, hogy az EU bármely országába szabadon beutazzon és ott anélkül, hogy állampolgársága miatt megkülönböztetés érné. Joga van bármely uniós tagországban letelepedni is, amennyiben megfelel bizonyos kritériumoknak – attól függően, hogy dolgozik, tanulmányokat folytat-e stb.

Köszönöm a figyelmet! Készítette: Nagy Lilla Sára

Köszönöm a figyelmet! Készítette: Nagy Lilla Sára