ldpetus kui vaatepetus 2010 Heli Pundonen Mida laps

  • Slides: 11
Download presentation
Üldõpetus kui vaateõpetus 2010 Heli Pundonen

Üldõpetus kui vaateõpetus 2010 Heli Pundonen

Mida laps kuuleb – selle ta unustab, mida laps näeb – seda ta mäletab,

Mida laps kuuleb – selle ta unustab, mida laps näeb – seda ta mäletab, mida laps kogeb, seda ta oskab. Confucius

Õpetaja peab õppija eest kõrvale astuma ja töö keskkohta õppija enda asetama.

Õpetaja peab õppija eest kõrvale astuma ja töö keskkohta õppija enda asetama.

Laps on looduslik alge, mis tähendab, et laps on veel lähedal loodusele. Ta omandab

Laps on looduslik alge, mis tähendab, et laps on veel lähedal loodusele. Ta omandab teadmisi ja oskusi oma kogemuse kaudu. Just looduses arenevad lapse kõige erinevamad meeleorganid ning see annab positiivae emotsionaalse laengu. Looduskeskkond tasakaalustab tänapäevast tehismaailma. J. Käis

� ANNA ÕPILASTELE VÕIMALUS OTSIDA JA LUUA NING OLE ISE VÕIMALUSTE PAKKUJA, TOETAJA

� ANNA ÕPILASTELE VÕIMALUS OTSIDA JA LUUA NING OLE ISE VÕIMALUSTE PAKKUJA, TOETAJA

KESKKONNAKASVATUS KESKKOND LOODUSKASVATUS/KESKKOND • õpperada, õppekäik, ekskursioon (toetab, õpetab) • meeltega tunnetamine ja kogemine

KESKKONNAKASVATUS KESKKOND LOODUSKASVATUS/KESKKOND • õpperada, õppekäik, ekskursioon (toetab, õpetab) • meeltega tunnetamine ja kogemine • uuriv, kogev, leiutav õppimisviis • konstruktivism ja seikluspedagoogika (rõõm liikumisest) • praktiline tegevus KASVATUS SOTSIOKULTUURILINE KASVATUS/KESKKOND • mina • pärimuskultuur (oma kultuuriraditsioonide ja esivanemate vaimuvara väärtustamine, erinevate rahvaste kultuur)

Üldõpetus on kodulooline vaateõpetus, õppimine läbi kogemuse. kodulugu = vaateõpetus = meeltega tunnetamine

Üldõpetus on kodulooline vaateõpetus, õppimine läbi kogemuse. kodulugu = vaateõpetus = meeltega tunnetamine

TEEMAÕPE PROJEKTIÕPE J. Käis: Lapse sisemisi jõude vabastab ja paneb liikuma vaid ühtne terviklik

TEEMAÕPE PROJEKTIÕPE J. Käis: Lapse sisemisi jõude vabastab ja paneb liikuma vaid ühtne terviklik tegevus. Teemaõppe puhul on tegemist siis, kui konkreetset teemat käsitletakse lühema aja vältel erinevate tegevuste ja valdkondade kaudu. Projektiõppe korral on teema käsitlus pikemaajalisem ning süvitsi käsitletud teema lõpeb alati kokkuvõtva lõputööga. Projekti puhul võib põhiteema hargneda alateemadeks.

OLULISI ASPEKTE • • • Huvi äratamine ja säilitamine Õpikeskkond, selle kujundamine Avastamine ja

OLULISI ASPEKTE • • • Huvi äratamine ja säilitamine Õpikeskkond, selle kujundamine Avastamine ja isetegemine Täiskasvanu kaasamine Tegevuste analüüsimine Kokkuvõte

ÕPPIMISPROTSESSI 3 FAASI Evokatsioon · Huvi äratamine · Eesmärgi püstitamine · Olemasolevate teadmiste meeldetuletamine

ÕPPIMISPROTSESSI 3 FAASI Evokatsioon · Huvi äratamine · Eesmärgi püstitamine · Olemasolevate teadmiste meeldetuletamine Tähenduse mõistmine · Uue teabega tutvumine · Huvi hoidmine · Aktiivsus · Uue info sidumine tuttavaga Refleksioon · Tervikliku pildi loomine õpitust – tagasipeegeldamine iseendas · Õpitu kasutamine uutes seostes ja uutes olukordades · Omapoolse suhtumise kujundamine ja arusaamade muutmine

OLE ÕPETAJA JA JUHENDAJA, MITTE LIHTSALT PEDAGOOG!

OLE ÕPETAJA JA JUHENDAJA, MITTE LIHTSALT PEDAGOOG!