KVTEN msc lsky msc obt komunismu msc porn

  • Slides: 21
Download presentation
KVĚTEN měsíc lásky měsíc obětí komunismu měsíc požární ochrany Mgr. Michal Oblouk

KVĚTEN měsíc lásky měsíc obětí komunismu měsíc požární ochrany Mgr. Michal Oblouk

PRANOSTIKY Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj vyženem kozy

PRANOSTIKY Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj vyženem kozy v háj. Sníh v máji - hodně trávy. Studený máj - v stodole ráj. Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají. Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy. V máji vlhko, chladno - bude vína na dno. Mokrý máj - v stodole ráj. Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček. Na mokrý květen přichází suchý červen. Deštivý květen - žíznivý říjen. Večerní rosy v máji hodně sena dají. Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem. Suchý květen - mokrý červen. Když máj vláhy nedá, červen se předá. Jestli v máji neprší, červen to dovrší. Když se v máji blýská, sedlák si výská. V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá. Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto. - pátý měsíc kalendáře v roce - má 31 dní - žádný jiný měsíc v běžném roce nezačíná stejným dnem v týdnu jako květen

1. KVĚTNA SVÁTEK PRÁCE - den pracovního klidu - mezinárodní dělnický svátek - slaví

1. KVĚTNA SVÁTEK PRÁCE - den pracovního klidu - mezinárodní dělnický svátek - slaví se od r. 1890 na paměť vypuknutí stávky amerických dělníků v Chicagu dne 1. 5. 1886 1953 – zahájila Československá televize vysílání 2004 – Česká republika vstoupila do Evropské unie Prší-li na svatého Filipa a Jakuba v noci, bude úrodný rok. Filipa Jakuba mráz - to obilí plný klas. Filipa Jakuba déšť - to zlá zvěst. Kolik Filipa Jakuba krapek, tolik sena kopek. Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se víno. Prší-li na prvního května, bývá málo žita a sena. Jestli se Filip a Jakub zasměje, jistě se hnedle také čočka zaseje. Na Filipa Jakuba chrousti hučí, o Martině studený vítr fičí. První květen deštivý – polím a lukám škodlivý. Na Filipa a Jakuba zelená se každá lípa.

4. KVĚTNA Svatý Florián - první rakouský mučedník a svatý - patron hasičů, hutníků,

4. KVĚTNA Svatý Florián - první rakouský mučedník a svatý - patron hasičů, hutníků, kominíků, hrnčířů a pekařů Svatý Florián si jistě může nasadit sněhový klobouk. Déšť svatého Floriána je ohňová rána. Je-li o dni svatého Floriána veliký vítr, jest toho roku mnoho ohňů.

5. KVĚTNA KVĚTNOVÉ POVSTÁNÍ ČESKÉHO LIDU - významný den - ozbrojené povstání českého lidu

5. KVĚTNA KVĚTNOVÉ POVSTÁNÍ ČESKÉHO LIDU - významný den - ozbrojené povstání českého lidu proti německým okupantům v r. 1945 - nacisté vyhladili obec Javoříčko 1949 – založena Rada Evropy 1818 *Karl Marx - německý politický filozof

8. KVĚTNA DEN VÍTĚZSTVÍ - státní svátek - konec druhé světové války v Evropě

8. KVĚTNA DEN VÍTĚZSTVÍ - státní svátek - konec druhé světové války v Evropě (1945) - tankové jednotky Rudé armády osvobodily židovské ghetto a věznici gestapa v Terezíně

DEN MATEK vzdáváme poctu našim matkám svátek má původ již ve starověkém Řecku připadá

DEN MATEK vzdáváme poctu našim matkám svátek má původ již ve starověkém Řecku připadá na druhou květnovou neděli děti dávají svým matkám dárky, většinou vlastnoručně vyrobené v Československu se začal slavit v r. 1923, jeho propagátorkou byla Alice Masaryková tento den doplňuje Den otců, který oslavuje otce a slaví se vždy třetí neděli v červnu

12. KVĚTNA Pankrác 1820 * Josef Mánes - český malíř, zakladatel novodobého českého malířství

12. KVĚTNA Pankrác 1820 * Josef Mánes - český malíř, zakladatel novodobého českého malířství Pankrác a Urban bez deště – hojnost vína. Pankrácova nepohoda – vinohradům výhoda. Na Pankráce suchý den – urodí se víno, hustý bude len.

13. KVĚTNA Servác 1717 * Marie Terezie - císařovna, uherská a česká královna 1911

13. KVĚTNA Servác 1717 * Marie Terezie - císařovna, uherská a česká královna 1911 - let Jana Kašpara z Pardubic do Velké Chuchle, symbolický počátek českého letectví 1981 – došlo k neúspěšnému pokusu o atentát na papeže Jana Pavla II. Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.

14. KVĚTNA Bonifác 1316 * Karel IV. - český král a římský císař 1924

14. KVĚTNA Bonifác 1316 * Karel IV. - český král a římský císař 1924 * Eduard Petiška - český spisovatel, autor Starých řeckých bájí a pověstí Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži, Žofie je jejich kuchařka. Pankrác, Servác, Bonifác pro sadaře jsou zlí chlapci.

15. KVĚTNA 1773 * Klemens Wenzel von Metternich - rakouský šlechtic, politik a diplomat

15. KVĚTNA 1773 * Klemens Wenzel von Metternich - rakouský šlechtic, politik a diplomat 1937 Žofie vína upije. Svatá Žofie políčka často zalije. Déšť svaté Žofie švestky ubije. *Madeleine Albrightová - bývalá ministryně zahraničních věcí USA

16. KVĚTNA 1868 - položen základní kámen Národního divadla Sv. Jan Nepomucký - generální

16. KVĚTNA 1868 - položen základní kámen Národního divadla Sv. Jan Nepomucký - generální vikář pražského arcibiskupa, mučedník katolické církve - patron Česka, Bavorska, loďařů, vorařů, mlynářů, duchovních, cti a zpovědního tajemství Kdo o svatém Janě len zasívá, stébla zdéli lokte mívá.

18. KVĚTNA 1920 * Jan Pavel II. - polský katolický duchovní a papež (1978

18. KVĚTNA 1920 * Jan Pavel II. - polský katolický duchovní a papež (1978 – 2005) 1923 – bylo zahájeno pravidelné vysílání Československého rozhlasu

23. KVĚTNA 1618 - pražská defenestrace - počátek třicetileté války - stavové vyhodili z

23. KVĚTNA 1618 - pražská defenestrace - počátek třicetileté války - stavové vyhodili z oken královského místodržitelství na Pražském hradě Viléma Slavatu z Chlumu a Košumberka, Jaroslava Bořitu z Martinic a písaře Filipa Fabricia

25. KVĚTNA 1849 *František Ženíšek - český malíř Urban bývá studený pán. Pohoda na

25. KVĚTNA 1849 *František Ženíšek - český malíř Urban bývá studený pán. Pohoda na Urbana - pro sedláka vyhraná. Urban krásný, vyjasněný - hojným vínem nás odmění. Na Urbana pěkný, teplý den - bude suchý červenec i srpen. Vinná réva nedbá toho - bude míti vína mnoho. Svítí-li slunce na svatého Urbana, bude úroda hlavně na víně. Prší-li na svatého Urbana, znamená újmu vína; pakli jest pěkný čas, dobré víno bude. Jaký den 25. máje jakožto na den Urbana povětří jest, takový podzimek následovati má.

26. KVĚTNA 1900 * Vítězslav Nezval - český básník 1872 - Emil Holub se

26. KVĚTNA 1900 * Vítězslav Nezval - český básník 1872 - Emil Holub se vydává na svou první cestu do Afriky 1928 - otevření brněnského výstaviště

27. KVĚTNA 1942 - Jozef Gabčík a Jan Kubiš provedli atentát na Reinharda Heydricha

27. KVĚTNA 1942 - Jozef Gabčík a Jan Kubiš provedli atentát na Reinharda Heydricha - nacisté vyhlásili stanné právo, obce Lidice a Ležáky byly vypáleny a obyvatelé popraveni nebo odvedeni do táborů

28. KVĚTNA 1884 * Edvard Beneš - druhý československý prezident 1905 – námořní bitva

28. KVĚTNA 1884 * Edvard Beneš - druhý československý prezident 1905 – námořní bitva u Cušimy, součást rusko-japonské války 1961 – v Londýně byla založena mezinárodní organizace Amnesty International

30. KVĚTNA 1431 - byla upálena Jana z Arku, francouzská hrdinka a bojovnice proti

30. KVĚTNA 1431 - byla upálena Jana z Arku, francouzská hrdinka a bojovnice proti Angličanům Svatá Zdislava z Lemberka - česká šlechtična a zakladatelka špitálu 1416 - v Kostnici byl upálen mistr Jeroným Pražský 1434 – bitva u Lipan

2. 5. 1945 – druhá světová válka: Rudá armáda dobyla Berlín 6. 5. 1757

2. 5. 1945 – druhá světová válka: Rudá armáda dobyla Berlín 6. 5. 1757 – sedmiletá válka: bitva u Štěrbohol 6. 5. 1945 – americká armáda osvobodila město Plzeň 9. 5. 1950 - francouzský ministr zahraničních věcí Robert Schuman představil myšlenku mírové spolupráce v Evropě, jeden ze symbolů Evropy a Evropské unie 9. 5. 1946 – otevřena Zoologická zahrada ve Dvoře Králové nad Labem 10. 5. 1627 – vydáno Obnovené zřízení zemské 10. 5. 1970 – zahájeno vysílání 2. programu Československé televize 14. 5. 1948 - vznikl stát Izrael, začala první arabsko-izraelská válka 17. 5. 1742 – první slezská válka: bitva u Chotusic 20. 5. 1498 – Vasco da Gama přistál v Indii 21. 5. 1809 – bitva u Aspern 22. 5. 1455 – začaly války růží 22. 5. 1960 – velké chilské zemětřesení 24. 5. 1391 – založena Betlémská kaple 27. 5. 1703 – car Petr Veliký založil Petrohrad 29. 5. 1453 – Turci dobyli Konstantinopol: Byzantská říše zanikla 29. 5. 1953 – sir Edmund Hillary a šerpa Tenzing Norgay dosáhli jako první lidé vrcholu Mount Everestu

ZDROJE http: //pranostiky. wz. cz/php/prans. php? mid=5 http: //zbynkuv. blog. cz/0905/mesic-kveten http: //cs. wikipedia.

ZDROJE http: //pranostiky. wz. cz/php/prans. php? mid=5 http: //zbynkuv. blog. cz/0905/mesic-kveten http: //cs. wikipedia. org/wiki/Svat%C 3%BD_Flori%C 3%A 1 n http: //cs. wikipedia. org/wiki/%C 4%8 Cerven%C 3%BD_k%C 5%99%C 3%AD%C 5%BE http: //cs. wikipedia. org/wiki/Josef_M%C 3%A 1 nes http: //cs. wikipedia. org/wiki/Marie_Terezie http: //cs. wikipedia. org/wiki/Karel_IV. http: //www. slovnikceskeliteratury. cz/show. Content. jsp? doc. Id=619 http: //cs. wikipedia. org/wiki/16. _kv%C 4%9 Bten http: //cs. wikipedia. org/wiki/Jan_Nepomuck%C 3%BD http: //cs. wikipedia. org/wiki/Jan_Pavel_II. http: //cs. wikipedia. org/wiki/Defenestrace http: //www. cojeco. cz/index. php? id_desc=388803&s_lang=2&detail=1 http: //cs. wikipedia. org/wiki/Jozef_Gab%C 4%8 D%C 3%ADk http: //cs. wikipedia. org/wiki/Jan_Kubi%C 5%A 1 http: //cs. wikipedia. org/wiki/28. _kv%C 4%9 Bten http: //cs. wikipedia. org/wiki/Jana_z_Arku http: //cs. wikipedia. org/wiki/Zdislava_z_Lemberka http: //cs. wikipedia. org/wiki/Klemens_Wenzel_von_Metternich https: //cs. wikipedia. org/wiki/Kv%C 4%9 Bten https: //cs. wikipedia. org/wiki/5. _kv%C 4%9 Bten https: //cs. wikipedia. org/wiki/Den_v%C 3%ADt%C 4%9 Bzstv%C 3%AD https: //cs. wikipedia. org/wiki/Den_Evropy https: //cs. wikipedia. org/wiki/10. _kv%C 4%9 Bten https: //cs. wikipedia. org/wiki/13. _kv%C 4%9 Bten https: //cs. wikipedia. org/wiki/Madeleine_Albrightov%C 3%A 1 https: //cs. wikipedia. org/wiki/Franti%C 5%A 1 ek_%C 5%BDen%C 3%AD%C 5%A 1 ek https: //cs. wikipedia. org/wiki/29. _kv%C 4%9 Bten