kltr hsan Toker Kltrn tanm Kltrn tek tanm

  • Slides: 16
Download presentation
kültür İhsan Toker

kültür İhsan Toker

Kültürün tanımı Kültürün tek tanımı yoktur. Aksine çok sayıda tanımı vardır. Nedenleri: -Sosyal alanlarda

Kültürün tanımı Kültürün tek tanımı yoktur. Aksine çok sayıda tanımı vardır. Nedenleri: -Sosyal alanlarda uzlaşmaya varmanın zorluğu -siyasal ve ideolojik farklılıkların bilgi farklılığı olması -kavramın başka kavramlarla yeni metaforlar üretebilmesi -kavramdan söz eden kişilerin birikim düzeyleri

Tanım/Tylor «Bilgi, inanç, sanat, ahlak, hukuk, örf ve adetlerden ve insanın toplumun bir üyesi

Tanım/Tylor «Bilgi, inanç, sanat, ahlak, hukuk, örf ve adetlerden ve insanın toplumun bir üyesi olarak elde ettiği bütün yeteneklerden oluşmuş karmaşık bütün»

Maddi kültür Kültürün teknoloji, üretim araçları, görünür alandaki her türden insan ürününü içeren kısmı.

Maddi kültür Kültürün teknoloji, üretim araçları, görünür alandaki her türden insan ürününü içeren kısmı.

Moral kültür Kültürel sistemin dini inançlar, ahlaki değerler, hukuk kuralları, semboller, zihinsel göndermeleri kapsayan

Moral kültür Kültürel sistemin dini inançlar, ahlaki değerler, hukuk kuralları, semboller, zihinsel göndermeleri kapsayan kısmı.

Kültürel değişme 1. şekil: Kültürün kendi iç dinamikleriyle meydana gelen değişme Mesela köy ve

Kültürel değişme 1. şekil: Kültürün kendi iç dinamikleriyle meydana gelen değişme Mesela köy ve kasaba hayatının büyük şehirlerdeki yaşamlarla yeni tarz ve şekiller kazanması

Kültürel değişme 2. şekil: Zorunlu kültürel değişme Mesela işgal veya fetih gibi olaylar sonucunda

Kültürel değişme 2. şekil: Zorunlu kültürel değişme Mesela işgal veya fetih gibi olaylar sonucunda egemen hale gelen unsurların tarzlarının var olan kültürel sistemi etkilemesi

Kültürel değişme 3. şekil: Gönüllü değişim Mesela bir toplumun kendi rızasıyla modernleşme yolunu seçmesi

Kültürel değişme 3. şekil: Gönüllü değişim Mesela bir toplumun kendi rızasıyla modernleşme yolunu seçmesi

kültürleşme iki farklı kültür sistemi arasındaki etkileşim ve yaşanan alış-verişler

kültürleşme iki farklı kültür sistemi arasındaki etkileşim ve yaşanan alış-verişler

benzeşme Çeşitli etkenler üzerinden kültürler arası mübadelenin yoğunluk kazanması örneğin doğa ile mücadele yöntemleri,

benzeşme Çeşitli etkenler üzerinden kültürler arası mübadelenin yoğunluk kazanması örneğin doğa ile mücadele yöntemleri, Ortak coğrafyada farklı kültürlerin birbirlerinden etkilenmeleri

ayrışma Bir kültürün kendisini ötekilerden sistemli bir şekilde ayırması Örneğin, grup kimliğini korum çabasının

ayrışma Bir kültürün kendisini ötekilerden sistemli bir şekilde ayırması Örneğin, grup kimliğini korum çabasının öne çıkması Ya da Ekonomik kaynaklar konusunda çekişmeler yaşanması

Alt kültür Sosyal sınıf, meslek, cinsiyet ve yaş gruplarının ve benzerlerinin genel toplum içerisindeki

Alt kültür Sosyal sınıf, meslek, cinsiyet ve yaş gruplarının ve benzerlerinin genel toplum içerisindeki kültürel yapılanmaları

Karşı kültür Hakim kültürel değerleri reddedip yerine alternatif kültürel değerleri tercih eden ve benimseyen

Karşı kültür Hakim kültürel değerleri reddedip yerine alternatif kültürel değerleri tercih eden ve benimseyen kültür katmanları

Popüler kültür Kitle iletişim araçları üzerinden geniş bölgelere yayılan ürünler ve bunların insanlar üzerinde

Popüler kültür Kitle iletişim araçları üzerinden geniş bölgelere yayılan ürünler ve bunların insanlar üzerinde meydana getirdiği etkiler Ör. Michael Jackson, Sezen Aksu, Ferdi Tayfur Arda

Halk kültürü Halkın kendiliğinden, doğal bir şekilde ve çevresi ile kurduğu ilişkilerin uzantısı olarak

Halk kültürü Halkın kendiliğinden, doğal bir şekilde ve çevresi ile kurduğu ilişkilerin uzantısı olarak üretip, yaşattığı kültürel uygulamalar bütünü Ör. Türküler, gelenekler, adetler vs.

Kitle kültürü Popüler kültürle çok yakından ilgilidir. Popüler kültür aykır bir duruş sergileyebildiği halde,

Kitle kültürü Popüler kültürle çok yakından ilgilidir. Popüler kültür aykır bir duruş sergileyebildiği halde, kitle kültürü ürünleri ve tezahürleri var olan düzeni sorgulamadan kabul etme özelliğine sahiptir. Ör. Çeşitli tv dizileri, magazin dünyası haberciliği, mankenlerin hayatlarına ait detaylar vs.