Kltr ve Davran I Kltr Kltrn Tanm Kltr

  • Slides: 12
Download presentation
Kültür ve Davranış

Kültür ve Davranış

I. Kültür

I. Kültür

Kültürün Tanımı Kültür; bilgi, inanç, sanat, ahlak, hukuk, örf ve adetlerden ve insanın toplumun

Kültürün Tanımı Kültür; bilgi, inanç, sanat, ahlak, hukuk, örf ve adetlerden ve insanın toplumun bir üyesi olarak elde ettiği bütün yeteneklerden oluşmuş karmaşık bir bütündür (E. Taylor). İnsanların kendinden önceki nesillerden devraldığı, kısmen geliştirdiği ve kendisinden sonraki nesillere aktardığı sosyal bir mirastır (F. Eroğlu)

Kültürün Özellikleri Kültür toplumsaldır. Kültür öğrenilir. Kültür değişebilir. Kültür aktarılır ve süreklidir. Kültür ihtiyaç

Kültürün Özellikleri Kültür toplumsaldır. Kültür öğrenilir. Kültür değişebilir. Kültür aktarılır ve süreklidir. Kültür ihtiyaç gidericidir. Kültür öğeleri arasında bir ahenk mevcuttur Kültür kurallar sistemidir Kültür bütünleştiricidir.

Kültürün Fonksiyonları Kültür bir toplumu diğerinden ayırır Kültür bir topluma ait değerleri bünyesinde toplar

Kültürün Fonksiyonları Kültür bir toplumu diğerinden ayırır Kültür bir topluma ait değerleri bünyesinde toplar Kültür bir sosyal dayanışma aracıdır. Kültür koordinasyonu sağlar Kültür sosyal kişiliğin oluşmasını sağlar Kültür grup ve toplum hayatını düzenler

Davranışlarımıza Yön Veren Kültür Kalıpları Değerler: Toplumsal değerler, toplumun veya toplumdaki gurupların ortak düşünceleri

Davranışlarımıza Yön Veren Kültür Kalıpları Değerler: Toplumsal değerler, toplumun veya toplumdaki gurupların ortak düşünceleri ile bazı eşyaların veya canlı varlıkların olumlu-olumsuz biçimde değerlendirilmesinden doğar.

Davranışlarımıza Yön Veren Kültür Kalıpları Sosyal Normlar: sosyal hayatta insanların ve grupların tavır ve

Davranışlarımıza Yön Veren Kültür Kalıpları Sosyal Normlar: sosyal hayatta insanların ve grupların tavır ve hareketlerini düzenleyen kurallardır.

Davranışlarımıza Yön Veren Kültür Görenekler, örfler, adetler ve gelenekler: Kalıpları Görenekler (Teamüller): Geçmişten beri

Davranışlarımıza Yön Veren Kültür Görenekler, örfler, adetler ve gelenekler: Kalıpları Görenekler (Teamüller): Geçmişten beri yapılan, ancak henüz adet haline gelmemiş ve insanların birbirleriyle karşılaştıklarında yaptıkları hareket biçimidir. Örfler: Toplumsal yaşamda insanların belirli davranışlarda bulunmalarını zorlayan sosyal kuvvetlerle (ayıplama) belirli davranışları bireylere zorla kabul ettiren düzenleyici sosyal güçler ve kurallardır. Adetler: Toplum içinde davranışlarımızın herkes tarafından bilinen ve kabul edilmiş olan tarzları adetler olarak tanımlanır. Gelenekler: Nesilden nesle devam eden daha köklü ve daha eski adetlere gelenek denir.

Davranışlarımıza Yön Veren Kültür Kalıpları Anomi: Eski normların ortadan kalkması ve bunların yerine yenilerinin

Davranışlarımıza Yön Veren Kültür Kalıpları Anomi: Eski normların ortadan kalkması ve bunların yerine yenilerinin getirilmesi sürecinde bazı boşluklar oluşur buna anomi yani normsuzluk denir.

Kültür Çeşitleri Maddi ve manevi kültür Genel kültür ve alt kültür Gerçek kültür ve

Kültür Çeşitleri Maddi ve manevi kültür Genel kültür ve alt kültür Gerçek kültür ve ideal kültür Postfigurative, cofigurative ve prefigurative kültür.

Kültürel Süreçler Kültürel yayılma Kültürleme Kültürlenme Kültür şoku Kültürleşme Kültürel asimilasyon Zorla kültürleme Kültürel

Kültürel Süreçler Kültürel yayılma Kültürleme Kültürlenme Kültür şoku Kültürleşme Kültürel asimilasyon Zorla kültürleme Kültürel değişme

Kültürel Değişme Serbest kültür değişmeleri Zorunlu kültür değişmeleri

Kültürel Değişme Serbest kültür değişmeleri Zorunlu kültür değişmeleri