INFORMASJON FRA RDGIVEREN Marianne Stray Aas Hovedoppgaver Overgangen

  • Slides: 7
Download presentation
INFORMASJON FRA RÅDGIVEREN Marianne Stray Aas

INFORMASJON FRA RÅDGIVEREN Marianne Stray Aas

Hovedoppgaver: �Overgangen fra barneskolen �Språklig fordypning �Valgfag �Overgangen til videregående �Faget utdanningsvalg

Hovedoppgaver: �Overgangen fra barneskolen �Språklig fordypning �Valgfag �Overgangen til videregående �Faget utdanningsvalg

Utdanningsvalg på 8. trinn: �Informasjon om videregående �Åpen skole uke 4 – usikkert pga

Utdanningsvalg på 8. trinn: �Informasjon om videregående �Åpen skole uke 4 – usikkert pga korona �Innovasjonscamp på våren – samarbeid med næringslivet, trening i å tenke kreativt

Hva er videregående opplæring? Eleven kan oppnå studie- og/eller yrkeskompetanse

Hva er videregående opplæring? Eleven kan oppnå studie- og/eller yrkeskompetanse

Viktig informasjon om 2. fremmedspråk – tysk, fransk eller spansk: �Gøy og åpner muligheter,

Viktig informasjon om 2. fremmedspråk – tysk, fransk eller spansk: �Gøy og åpner muligheter, MEN krever mye. �Elever som strever med lekser: vurdere om en skal fortsette med språk eller ikke. �Er dere i tvil, snakk med faglærer og/eller rådgiver. �Mulig å bytte språk før høstferien, foresatte må sende mail eller skriftlig melding til rådgiver. �Mulig å bytte til arbeidslivsfag før jul, foresatte må sende mail eller skriftlig melding til rådgiver. NB! Siste frist!

Dersom eleven ikke har 2. fremmedspråk: �Yrkesfaglige utdanningsprogram: ingen konsekvenser, trenger ikke ha språk

Dersom eleven ikke har 2. fremmedspråk: �Yrkesfaglige utdanningsprogram: ingen konsekvenser, trenger ikke ha språk �Studieforberedende: tre år med språk i stedet for to �Samme eksamen, enten eleven har hatt språk i tre eller fem år. �Kan gå glipp av fag i VG 3 �Kan ikke ta språk nivå 3 (½ poeng ekstra) �Elever som har tenkt å studere etter videregående bør ha språk!

Ta kontakt om du lurer på noe: Marianne. Stray. Aas@kristiansand. kommune. no 38 00

Ta kontakt om du lurer på noe: Marianne. Stray. Aas@kristiansand. kommune. no 38 00 20 63