ikana mezi nmi ikana mezi nmi Nejen mezi

  • Slides: 5
Download presentation
Šikana mezi námi

Šikana mezi námi

Šikana mezi námi Nejen mezi svými vrstevníky se můžeš setkat se šikanou. Co je

Šikana mezi námi Nejen mezi svými vrstevníky se můžeš setkat se šikanou. Co je to vlastně šikana? Zkus to napsat svými slovy. Kde všude se s ní můžeš setkat?

Šikana = ponižování, zneužívání, vydírání, obtěžování, fyzické a psychické týrání. Týrající využívá své převahy,

Šikana = ponižování, zneužívání, vydírání, obtěžování, fyzické a psychické týrání. Týrající využívá své převahy, moci nebo nějaké výhody nad druhými. Jeho jednání je nezákonné, agresivní, trpěné a v některých případech i podporované určitou skupinou příznivců Chování tohoto jedince je závislé na osobnostních rysech tyrana i jeho oběti. Také lhostejnost okolí napomáhá tomuto jednání. Typické znaky pro tyrana: -touha někoho ovládat a bezohledně se prosazovat -sobeckost a sebestřednost -radost z ubližování druhým -pocit neviny , nepovažuje se za tyrana

Obětí se může stát kdokoliv z nás. Je velmi důležité všímat si svého okolí.

Obětí se může stát kdokoliv z nás. Je velmi důležité všímat si svého okolí. Pokud se nám zdá nějaké chování nevhodné, nebát se na něj upozornit. Charakteristické znaky oběti šikany: Jedinec je bojácný, může mít nějaký tělesný nebo psychický handicap. O přestávkách vyhledává společnost dospělých, nemá kamarády, je plačtivý, smutný, uzavřený. Jeho školní prospěch se hodně zhoršil. Může mít znečištěné oblečení nebo poranění na těle. Od spolužáků (kamarádů) slýchá posměšné poznámky, nelichotivé přezdívky, odevzdává jim finanční nebo jiné dary. Často bývá terčem pošťuchování, kopání. V některých případech je donucen podílet se na nezákonných činnostech.

V dnešní moderní době je stále populárnější KYBERŠIKANA. Jedná se zde o využití moderní

V dnešní moderní době je stále populárnější KYBERŠIKANA. Jedná se zde o využití moderní technologie k šikaně druhých. Pomocí počítačových kamer, internetu, mobilních telefonů je zneužíváno čím dál více obětí. Oběť je zde obtěžována nadávkami, zveřejňováním fotografií, vyhrůžkami atd. I odeslání SMS nebo MMS zprávy, kde je napsána, nahrána nebo vyfocena ponižující situace je považována za kyberšikanu. Bránit se můžeme: -nezveřejňovat svá osobní hesla -dávat si pozor na podezřelé zprávy nebo hovory - nebýt příliš důvěřivý