Identitet og livstolking Kva er det Identitet Det

  • Slides: 5
Download presentation
Identitet og livstolking Kva er det?

Identitet og livstolking Kva er det?

Identitet • Det eit menneske "identifiserar" seg med, det ein ser seg sjølv som

Identitet • Det eit menneske "identifiserar" seg med, det ein ser seg sjølv som "identisk" med, det som er "identisk med seg sjølv", og difor gjenkjenneleg som "meg". • Om vi med "meg" meiner ein enkeltperson, eit individ, så har individet ei unik, psykologisk identitet, medan om vi meiner eit "oss" - ein vennegjeng, ein familie, ein by, ein minoritet, ein nasjon - så har gruppa ein felles identitet; gruppa sine medlem er blitt einige med seg sjølv om at dei er ei gruppe, at dei har noko felles, i kraft av at dei alle for eksempel er danskar, eller alle jobbar ved same fabrikk, eller alle tilhøyrer familien Hansen.

Identitet • Vanskeleg? Ja, men enkelt kan vi seie at identitet er DU –

Identitet • Vanskeleg? Ja, men enkelt kan vi seie at identitet er DU – du er unik på din eigen måte. Samstundes kan vi identifisere oss i eit fellesskap – eit OSS. VI kan vere ein familie, som igjen er unik. Det finnast ingen som er like, ikkje i utsjånad eller i det indre. • Arv, miljø, verdisyn, førebilete m. m. definerer oss. • Deg sjølv, by, land, kontinent, verda…. • Du må finn dæ sjæl!

Identitet • • Korleis eit menneske oppfattar seg sjølv Korleis andre oppfattar eit menneske

Identitet • • Korleis eit menneske oppfattar seg sjølv Korleis andre oppfattar eit menneske Frå barn til vaksne Vi fortel mykje om oss sjølv gjennom dei menneska vi omgås, dei kleda vi vel å gå i, og dei aktivitetane vi brukar tida på.

Livstolking • Religion og livssyn • Vi har alle behov for å ta stilling

Livstolking • Religion og livssyn • Vi har alle behov for å ta stilling til etiske og moralske spørsmål • Vi treng nokre mønstre å tenkje etter (religion, livssyn) • Ein refleksjon om og ei tolking av livet slik vi erfarer det – så prøver vi å skape ein struktur av samanheng, meining og handlingsmotiv. • Kva skal vi ta stilling til?