Historia i warunki naturalne Afryki Afryka jest terenem

  • Slides: 8
Download presentation

Historia i warunki naturalne Afryki Afryka jest terenem najstarszych cywilizacji i organizmów państwowych. Najdawniejsze

Historia i warunki naturalne Afryki Afryka jest terenem najstarszych cywilizacji i organizmów państwowych. Najdawniejsze wiadomości o tym lądzie posiadali Egipcjanie. Jest kontynentem położonym w strefie zwrotnikowej, dlatego posiada bujną i różnorodną roślinność. Na „Czarnym lądzie” możemy spotkać również wiele bardzo interesujących zwierząt. W efekcie, ląd ten jest bardzo ciekawy, ale i niezwykle niebezpieczny.

Susze i klęski głodu Susza niszczy plony i wypala pastwiska. W krajach, gdzie los

Susze i klęski głodu Susza niszczy plony i wypala pastwiska. W krajach, gdzie los ludzi zależy od zbiorów z przydomowych poletek, długotrwałe susze wywołują klęski głodu i śmierć tysięcy osób. Niedożywienie i głód są niemal stałym problemem mieszkańców Afryki. Wielu ludzi z zamożnych krajów stara się pomagać mieszkańcom Afryki, lecz pomoc ta stanowi zwykle kroplę w morzu potrzeb.

Choroby, brak opieki zdrowotnej Rozmieszczenie obszarów występowania określonych chorób zależy w dużym stopniu od

Choroby, brak opieki zdrowotnej Rozmieszczenie obszarów występowania określonych chorób zależy w dużym stopniu od warunków środowiskowych oraz od poziomu życia na tych terenach. W Afryce, choroby, którym sprzyja brak higieny oraz niedożywienie to: beri, pelagra, trąd, szkorbut czy ospa. Inna choroba, wynikająca z braku wiedzy o możliwości zakażenia to AIDS. Wszystkie są bardzo poważnym zagrożeniem dla mieszkańców Afryki.

Brak dostępu do oświaty, analfabetyzm Wykształcenie pozwala ludziom podnosić poziom swojego życia, a kraje,

Brak dostępu do oświaty, analfabetyzm Wykształcenie pozwala ludziom podnosić poziom swojego życia, a kraje, w których ludzie są lepiej wykształceni, są też silniejsze gospodarczo. Na razie jednak wielu dorosłych mieszkańców świata nie potrafi czytać ani pisać. W Afryce, liczba analfabetów wynosi ok. 53%. Ponad połowa afrykańskich dzieci nie uczęszcza do szkoły. Kraje „czarnego lądu” o najniższym odsetku ludzi potrafiących czytać i pisać to: Niger, Erytrea i Sierra Leone.

Różnice językowe Kraje organizujące system oświaty napotykają na wielki problem jakim jest kwestia języka

Różnice językowe Kraje organizujące system oświaty napotykają na wielki problem jakim jest kwestia języka wykładowego. Wydaje się oczywiste, że zajęcia powinny odbywać się w języku urzędowym danego państwa. W Afryce jednak wiele krajów to państwa wielonarodowe, w których językiem urzędowym jest język większości etnicznej. Prowadzi to do zakłóceń tożsamości kulturowej mniejszości społeczeństwa co w sumie nie daje korzyści żadnej ze stron.

Przyrost naturalny, budowle mieszkalne Gwałtowny wzrost liczby ludności w Afryce w ostatnim czasie wywołuje

Przyrost naturalny, budowle mieszkalne Gwałtowny wzrost liczby ludności w Afryce w ostatnim czasie wywołuje niepokój związany z możliwymi konsekwencjami przeludnienia oraz brakiem miejsc mieszkalnych. Wielu specjalistów uważa, że kontrola przyrostu naturalnego jest konieczna, aby zapobiec całkowitemu zniszczeniu życia na tym terenie. Na terenach przylegających do Sahary można wyróżnić kilka typów budownictwa - co z tego skoro każdy z nich nie jest godnym egzystowania w nim człowieka XXI wieku.

Prezentację wykonał: Mateusz Olejnik Kl. I TI

Prezentację wykonał: Mateusz Olejnik Kl. I TI