Etik och Kllkritik Det strsta hotet mot sanningen

  • Slides: 22
Download presentation
Etik och Källkritik • Det största hotet mot sanningen är inte lögnen, utan myten

Etik och Källkritik • Det största hotet mot sanningen är inte lögnen, utan myten John F Kennedy

Bra lektionsmaterial om myter

Bra lektionsmaterial om myter

. . att finna, analysera och skapa ny information Vi läste om Etiopien…

. . att finna, analysera och skapa ny information Vi läste om Etiopien…

I krig och kärlek är allting tillåtet Det är viktigt att information kommer fram,

I krig och kärlek är allting tillåtet Det är viktigt att information kommer fram, eller?

Kan man luras så… • Det började i slöjden • Blocket – en källa?

Kan man luras så… • Det började i slöjden • Blocket – en källa? • Tidningars slarviga granskning • Experter? • Resultatet – skapa webbsajter • Eleven – experten på sin sanning

Inte ens Viralgranskaren. . 4: 57

Inte ens Viralgranskaren. . 4: 57

Vem kan man lita på?

Vem kan man lita på?

Internet - myternas Samarkand De svåra frågorna à Källkritik à Effektivitet Skolans arbete skall

Internet - myternas Samarkand De svåra frågorna à Källkritik à Effektivitet Skolans arbete skall vila på en gemensam värdegrund Lpo 94 ”Alla dagar skulle vara 1 april!”

Min dotter fick en uppgift… Uppgiften skall källkritiskt granskas efter: • Tid • Oberoende

Min dotter fick en uppgift… Uppgiften skall källkritiskt granskas efter: • Tid • Oberoende • Äkthet • Tendens

Är detta lösningen…

Är detta lösningen…

Digital kompetens - Hur fungerar Google? = sant

Digital kompetens - Hur fungerar Google? = sant

Apropå Wikipedia

Apropå Wikipedia

Källkritik Primära källor Sekundära källor Tertiära källor • Internet är ingen primärkälla, ändå finns

Källkritik Primära källor Sekundära källor Tertiära källor • Internet är ingen primärkälla, ändå finns där många bra källor

Källkritik De fyra kriterierna: • Tid • Beroende -tradering • Äkthet • Tendens

Källkritik De fyra kriterierna: • Tid • Beroende -tradering • Äkthet • Tendens

Källkritik – tendensiöst? Olof Palme i: • Engelska Wikipedia • Nationalencyclopedin • Wikipedia •

Källkritik – tendensiöst? Olof Palme i: • Engelska Wikipedia • Nationalencyclopedin • Wikipedia • Encyclopedia Britanica (CC) Olof Palme 1974 (cropped). jpg, Wikipedia

Att tänka på Vem står bakom källan? Är det en myndighet? Är det en

Att tänka på Vem står bakom källan? Är det en myndighet? Är det en organisation? Är det ett företag? Är det en privatperson? Är det någon som behärskar ämnet? Är det någon du litar på? Varför är källan skapad? Är det för att informera? Är det för att presentera fakta? Är det för övertyga dig om något? Är det för att påverka en opinion? Är det för att sälja dig en produkt eller tjänst? Är det för att underhålla dig? Hur påverkar svaren på frågorna ovan ditt sätt att värdera källan? Källa: https: //www. iis. se/lar-dig-mer/guider/kallkritik-pa-internet/vad-ar-kallkritik/

Etik Utifrån våra värderingar sker våra handlingar.

Etik Utifrån våra värderingar sker våra handlingar.

Etik - Bilder

Etik - Bilder

Manipulera OJ Simpson Newsweek TIME. jpg En, Wikipedia Vem är OJ Simpson? Var är

Manipulera OJ Simpson Newsweek TIME. jpg En, Wikipedia Vem är OJ Simpson? Var är Trotskij? Använda

En etisk kompass Att göra förnuftiga val Empati, samvete och förnuft

En etisk kompass Att göra förnuftiga val Empati, samvete och förnuft

Informationskompetens - den fjärde basfärdigheten, enligt Christina Doyles attribut En informationskompetent människa • är

Informationskompetens - den fjärde basfärdigheten, enligt Christina Doyles attribut En informationskompetent människa • är medveten om att korrekt och fullständig information är en förutsättning för riktiga beslut • inser behovet av ny information • formulerar frågeställningar utifrån informationsbehovet • identifierar lämpliga informationskällor • utvecklar effektiva sökformuleringar • använder alla typer av källor, såväl IT-baserade som övriga • utvärderar information • organiserar information för praktiskt användande • integrerar ny information med befintlig kunskap • använder information i kritiskt tänkande och vid problemlösning

Källor: • Viralgranskaren http: //www. metro. se/nyheter/viralgranskaren/ • Snopes. com http: //www. snopes. com/

Källor: • Viralgranskaren http: //www. metro. se/nyheter/viralgranskaren/ • Snopes. com http: //www. snopes. com/ • Falska webbsidor http: //www. philb. com/fakesites. htm • Kolla källans Wiki https: //kollakallans. wikispaces. com/K%C 3%A 4 llkritik++exempel+webbsidor • Mik för mig http: //statensmedierad. se/larommedier/mikformigdigitalutbildning. 916. html #Text 4 • Källkritik för Internet, rapprot 177, Torsten Thurén , Göran Läth • Källkritik , Torsten Thurén isbn 978 -91 -47 -05293 -6 • Lies, damn lies and viral content – Craig Silverman