BSY 708 Bilimsel Aratrma Yntemleri ve Etik Hafta

  • Slides: 5
Download presentation
BSY 708 - Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Hafta 5: Bilimsel Yöntem ve Aşamaları,

BSY 708 - Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Hafta 5: Bilimsel Yöntem ve Aşamaları, Bilimsel Yöntemin Temel Nitelikleri Prof. Dr. Soner ÇANKAYA OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı

Bilimsel Yöntem ve Aşamaları Araştırma, herhangi bir konuyu açıklığa kavuşturmak, bilinmeyen olay ve etmenleri

Bilimsel Yöntem ve Aşamaları Araştırma, herhangi bir konuyu açıklığa kavuşturmak, bilinmeyen olay ve etmenleri ortaya çıkarmak, geliştirmek, bir soruna çözüm getirmek, belirli kavramlara, kuramlara ya da yasalara ulaşabilmek amacı ile yapılan bilimsel çalışmalardır Bilimsel Yöntem bir problemin, olayın, gerekli bilimsel özelliklere uygun çözülmesini sağlayan, belli etkinlikleri önceden belirlenen yollar bütünüdür.

Bilimsel Yöntem Aşamaları

Bilimsel Yöntem Aşamaları

Bilimsel Araştırma Bilimsel araştırma, sistematik veri toplama ve analiz etme sürecidir. Bazı bilimsel araştırmalar,

Bilimsel Araştırma Bilimsel araştırma, sistematik veri toplama ve analiz etme sürecidir. Bazı bilimsel araştırmalar, kuram (teori) üretmeyi ya da var olan kuramları sınamayı amaçlamaktadır. Kuram, bir olguyu açıklamaya, kestirmeye ve/veya kontrol etmeye yarayan ilişkili ilkeler bütünüdür. Örneğin, öğrenme olgusunu açıklayan kuramlar arasında bilişsel öğrenme kuramını ve davranışsal öğrenme kuramını sayabiliriz.

Araştırmanın sahip olması gereken temel özellikler v Objektiflik v Geçerlilik ve Güvenirlik v Sistematik

Araştırmanın sahip olması gereken temel özellikler v Objektiflik v Geçerlilik ve Güvenirlik v Sistematik Süreç v Güncellik v Uygun Zamanlama v Uygunluk v Açık ve Net Amaçlar