BSY 708 Bilimsel Aratrma Yntemleri ve Etik Hafta

  • Slides: 9
Download presentation
BSY 708 - Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Hafta 8: Nitel Araştırma Yöntemleri Prof.

BSY 708 - Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Hafta 8: Nitel Araştırma Yöntemleri Prof. Dr. Soner ÇANKAYA OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı

Nitel Araştırma Gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların

Nitel Araştırma Gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik bir sürecin izlendiği araştırma türüdür. Nitel Araştırmalar; “Niçin? Nasıl? Ne şekilde? ” vb gibi sorulara cevap arar

Nitel Araştırma Nitel araştırmada sorular: Ø İnsanlar niçin böyle davranır? Ø Yargılar ve davranış

Nitel Araştırma Nitel araştırmada sorular: Ø İnsanlar niçin böyle davranır? Ø Yargılar ve davranış nasıl oluşur? Ø İnsanlar çevrelerinde olup bitenden nasıl etkilenir? Ø Kültürler niçin ve nasıl gelişir? Ø Sosyal gruplar arasındaki farklar nelerdir?

Niteliksel Araştırma Modelleri Ø Ø Ø Fenomenoloji Etnografi Gömülü teori Örnek olay Saha Taraması(Niteliksel

Niteliksel Araştırma Modelleri Ø Ø Ø Fenomenoloji Etnografi Gömülü teori Örnek olay Saha Taraması(Niteliksel ya da niceliksel olabilir)

1. Fenomenoloji: Fenomenler; olaylar, durumlar, deneyimler veya kavramlar olabilir. Kırklarelinde Taraftarların Fenerbahçe takımına karşı

1. Fenomenoloji: Fenomenler; olaylar, durumlar, deneyimler veya kavramlar olabilir. Kırklarelinde Taraftarların Fenerbahçe takımına karşı olumsuz tutumlarının sebeplerinin belirlenmesi.

2. Etnografi Bir halkın, bir kültür grubunun gelenekleri, inançları, birbiriyle bağlantıları vs betimlenmesi Ondokuz

2. Etnografi Bir halkın, bir kültür grubunun gelenekleri, inançları, birbiriyle bağlantıları vs betimlenmesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde akademisyenlerin hizmetiçi eğitim-seminerlere katılım düzeylerinin belirlenmesi.

3. Gömülü Teori: Araştırmacı veri toplarken veya yorumlarken verilerin içine gömülü olan teoriyi ortaya

3. Gömülü Teori: Araştırmacı veri toplarken veya yorumlarken verilerin içine gömülü olan teoriyi ortaya çıkartır ve araştırma boyunca yeni kavram ve teorilere ulaşabilir. Öğrencilerin kesirlerde bölme işlemi yaparken kullandıkları yöntem ve modellerin incelenerek kesirlerle bölme işleminde kullanılabilecek bir yöntemin belirlenmesi

4. Örnek Olay: Özel bir durumun derinlemesine incelenmesi 2. sınıf öğrencilerine eldeli toplama işlemini

4. Örnek Olay: Özel bir durumun derinlemesine incelenmesi 2. sınıf öğrencilerine eldeli toplama işlemini öğretirken, eldeli toplama işleminde yaşanan sorunların belirlenmesi

Nitel Araştırmalar Avantajları • Özel durumun “gerçekliğini” yansıtır. • Sonuçlarla kuram üretilmesi kolaydır •

Nitel Araştırmalar Avantajları • Özel durumun “gerçekliğini” yansıtır. • Sonuçlarla kuram üretilmesi kolaydır • Farklı faktörlerin anlaşılmasını sağlar. • Araştırmanın sonuçlarının uygulanabilirliği daha yüksektir. Sınırlılıkları • Deneklerin yaşadıkları deneyimleri olduğu şekliyle ifade etmeleri zordur. • Verilerin analizinde bireylerin sahip oldukları önyargı da yer alır