19 1 2017 Tma Slovesn rod kol Dopl

  • Slides: 8
Download presentation
19. 1. 2017 Téma: Slovesný rod Úkol: Doplň ě/je: Ob__d byl velice chutný. Ob__li

19. 1. 2017 Téma: Slovesný rod Úkol: Doplň ě/je: Ob__d byl velice chutný. Ob__li jsme celou Prahu. Zp__vák byl zatčen. B__hání je zdravé. S__zd na lyžích je nebezpečný. Prezidentův pro__v byl vysílán v televizi. Vyráb__l jsem keramické výrobky. Einstein ob__vil gravitační vlny.

ČINNÝ ROD Chlapec chytil motýla. Slovesný tvar vyjadřuje, co činí podmět. Původce děje je

ČINNÝ ROD Chlapec chytil motýla. Slovesný tvar vyjadřuje, co činí podmět. Původce děje je tedy podmětem. TRPNÝ ROD Motýl byl chycen chlapce Slovesný tvar vyjadřuje, co činí někdo jiný než podmět. Původce děje tedy není podmětem.

TRPNÝ ROD VYJÁDŘÍME: 1. opisný tvar trpný 2. zvratná podoba slovesa Pořad se vysílal

TRPNÝ ROD VYJÁDŘÍME: 1. opisný tvar trpný 2. zvratná podoba slovesa Pořad se vysílal včera. Host byl srdečně přivítán. Papír bude odevzdán ve sběrně. Zboží se dopravuje letecky. příčestí trpné (chválen, vysílán) + sloveso být (byl, je, bude) tvoří se spojením tvaru 3. os. rodu činného se zvratným zájmenem se

ROZLIŠ ČINNÝ A TRPNÝ ROD: Saně jsou uklizené v kůlně. Knihu poškodil nešetrný čtenář.

ROZLIŠ ČINNÝ A TRPNÝ ROD: Saně jsou uklizené v kůlně. Knihu poškodil nešetrný čtenář. Na polích se sklízí úroda. Zásoby jsou přichystané na zimu. Pavla se chystá na ples. Škodu nám nahradila pojišťovna. V divadle dnes hrají Hamleta. Nemocný byl poslán k lékaři. Č T Č Č T T Č T T T

PŘEVEĎ SLOVESA DO TRPNÉHO RODU: Příspěvek vytiskli větším písmem. Malé ryby znovu vypustili do

PŘEVEĎ SLOVESA DO TRPNÉHO RODU: Příspěvek vytiskli větším písmem. Malé ryby znovu vypustili do rybníka. Knihu poškodil nešetrný čtenář. Dovolenou pokazily vydatné deště. Pokud Brusle nabrousili hned na počkání. se ti daří, jsi šikula! Vůz táhli dva koně. Pes ulovil zajíce. Nábytek napadl červotoč.

Rozliš zvratné sloveso a sloveso v trpném rodě: POZOR!!! Je-li zvratné zájmeno se už

Rozliš zvratné sloveso a sloveso v trpném rodě: POZOR!!! Je-li zvratné zájmeno se už v infinitivu, jde o zvratné sloveso. To je vždy v rodě činném. Nezlobíte se na nás? Toto zboží se stále požaduje. Jak se vám tady líbí? Tato kniha se čte jedním dechem. Lék se užívá dvakrát denně. Daří se nám dobře. Pokus se uskutečnil loni. Moje hodinky se poněkud zpožďují.

Zdroj: ilustrace klipart www. office. microsoft. com

Zdroj: ilustrace klipart www. office. microsoft. com

ŠPATNĚ

ŠPATNĚ