Zkladn kola a Matesk kola Liberec Barvsk 386

  • Slides: 8
Download presentation
Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace Český jazyk – Slovní

Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace Český jazyk – Slovní druhy Název : VY_32_inovace_11 Český jazyk – Příslovce Autor: Iva Mrákotová Období: březen 2012 Věková skupina: 3. ročník Tematická oblast: Český jazyk – Slovní druhy Anotace: Představení příslovcí

Slovní druhy 1. Podstatná jména 6. Příslovce 2. Přídavná jména 7. Předložky 3. Zájmena

Slovní druhy 1. Podstatná jména 6. Příslovce 2. Přídavná jména 7. Předložky 3. Zájmena 8. Spojky 4. Číslovky 9. Částice 5. Slovesa 10. Citoslovce

Příslovce Na příslovce se ptáme kde, kam, kdy, jak. KDE? vpředu, nahoře, nalevo, daleko

Příslovce Na příslovce se ptáme kde, kam, kdy, jak. KDE? vpředu, nahoře, nalevo, daleko KAM? pryč, dolů, zpět, dopředu, domů

KDY? včera, dnes, občas, potom JAK? tiše, rychle, česky, pečlivě

KDY? včera, dnes, občas, potom JAK? tiše, rychle, česky, pečlivě

Doplň příslovce: Mluv ………. . . ………. jedeme na výlet. Učíme se ………. .

Doplň příslovce: Mluv ………. . . ………. jedeme na výlet. Učíme se ………. . . Vypracuj úkol ………. . ! Na křižovatce odbočte ………. . Vrátím se ………. . .

Vyhledej příslovce: Zítra pojedu k babičce. Vloni jsme byli u moře. Obvykle chodím včas.

Vyhledej příslovce: Zítra pojedu k babičce. Vloni jsme byli u moře. Obvykle chodím včas. Učím se anglicky a německy. Pepík si pečlivě srovnal učebnice. Venku hustě sněží. Stravuj se zdravě. Stoupni si dozadu.

Ptej se na příslovce: potichu JAK? dobře JAK? dnes KDY? dole KDE? brzy KDY?

Ptej se na příslovce: potichu JAK? dobře JAK? dnes KDY? dole KDE? brzy KDY? ven KAM? jinde KDE? sem KAM?

Zdroje Slovní druhy – Pracovní sešit pro 3. ročník; vydavatel – Nová škola, s.

Zdroje Slovní druhy – Pracovní sešit pro 3. ročník; vydavatel – Nová škola, s. r. o. , 2002