YLIOPPILASTUTKINTO Ylioppilastutkinto jrjestetn kahdesti vuodessa kevll ja syksyll

  • Slides: 31
Download presentation
YLIOPPILASTUTKINTO

YLIOPPILASTUTKINTO

 Ylioppilastutkinto järjestetään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä. Ylioppilastutkinnon kokeet voi hajauttaa kolmeen peräkkäiseen

Ylioppilastutkinto järjestetään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä. Ylioppilastutkinnon kokeet voi hajauttaa kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan (syksy - kevät - syksy tai kevät - syksy - kevät). Kokelaan tulee perehtyä tarkoin ylioppilastutkinnon suoritusohjeisiin.

Ylioppilastutkinnon kokeet Ylioppilastutkinnossa on neljä pakollista koetta: 1) äidinkieli/suomi toisena kielenä JA kolme seuraavista

Ylioppilastutkinnon kokeet Ylioppilastutkinnossa on neljä pakollista koetta: 1) äidinkieli/suomi toisena kielenä JA kolme seuraavista neljästä kokeesta: 2) toinen kotimainen kieli 3) vieras kieli 4) matematiikka 5) yhden reaaliaineen koe

 Pakollisten kokeiden lisäksi voi suorittaa haluamansa määrän ylimääräisiä kokeita. Kokeen pakollisuutta ja ylimääräisyyttä

Pakollisten kokeiden lisäksi voi suorittaa haluamansa määrän ylimääräisiä kokeita. Kokeen pakollisuutta ja ylimääräisyyttä ei voi muuttaa tutkinnon kuluessa. Ylioppilastutkinto on suoritettu, kun kokelas on suorittanut hyväksytysti valitsemansa neljä pakollista koetta.

 Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään kahden eri tason kokeet (pitkän

Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään kahden eri tason kokeet (pitkän ja lyhyen oppimäärän kokeet). Ainakin yhdessä pakollisessa kokeessa on suoritettava pitkän oppimäärän koe. Kokelas voi valita kokeen tason riippumatta lukio-opintojen laajuudesta. Tutkintoon ei voi kuulua eritasoisia kokeita samassa oppiaineessa.

Osallistumisoikeus Opiskelija saa osallistua ylioppilaskokeeseen, jos hän on suorittanut kyseisen aineen pakolliset kurssit koulun

Osallistumisoikeus Opiskelija saa osallistua ylioppilaskokeeseen, jos hän on suorittanut kyseisen aineen pakolliset kurssit koulun ilmoittamaan päivämäärään mennessä. Ylioppilastutkinto perustuu valtakunnallisiin pakollisiin ja syventäviin kursseihin, joten myös syventävät kurssit kannattaa suorittaa ennen tutkintoon osallistumista.

Osallistumisoikeus - pakolliset kurssit Äidinkieli/suomi toisena kielenä 6 Toinen kotimainen kieli, keskipitkä oppimäärä 5

Osallistumisoikeus - pakolliset kurssit Äidinkieli/suomi toisena kielenä 6 Toinen kotimainen kieli, keskipitkä oppimäärä 5 Toinen kotimainen kieli, pitkä oppimäärä sekä vieras kieli, pitkä oppimäärä 6 Vieras kieli, lyhyt oppimäärä 3 Matematiikka, pitkä oppimäärä 10 Matematiikka, lyhyt oppimäärä 6 Biologia, maantiede, yhteiskuntaoppi 2 Filosofia, fysiikka, kemia, psykologia, terveystieto 1 Uskonto 3 Historia 4

Ilmoittautuminen Ylioppilastutkintoon on ilmoittauduttava kirjallisesti oman koulun ilmoittamaan päivämäärään mennessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautuminen Ylioppilastutkintoon on ilmoittauduttava kirjallisesti oman koulun ilmoittamaan päivämäärään mennessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Maksut Kokelas maksaa kultakin tutkintokerralta perusmaksun ja koekohtaisen maksun. YTL ilmoittaa maksujen suuruuden vuosittain.

Maksut Kokelas maksaa kultakin tutkintokerralta perusmaksun ja koekohtaisen maksun. YTL ilmoittaa maksujen suuruuden vuosittain.

Erityisjärjestelyt Jos kokelaalla todetaan lukivaikeus, on mahdollista saada erityisjärjestelyjä (esim. lisäaika). Erityisjärjestelyjen saaminen edellyttää

Erityisjärjestelyt Jos kokelaalla todetaan lukivaikeus, on mahdollista saada erityisjärjestelyjä (esim. lisäaika). Erityisjärjestelyjen saaminen edellyttää asiantuntijalausuntojen hankkimista. Ota yhteyttä oman koulusi rehtoriin hyvissä ajoin tarkempien ohjeiden saamiseksi. Jos kokelas tarvitsee muunlaisia erityisjärjestelyjä, täytyy ottaa yhteyttä oman koulun rehtoriin hyvissä ajoin.

Vieraskieliset kokelaat Jos kokelaan äidinkieli on muu kuin kieli, jolla hän suorittaa ylioppilastutkinnon, tämä

Vieraskieliset kokelaat Jos kokelaan äidinkieli on muu kuin kieli, jolla hän suorittaa ylioppilastutkinnon, tämä voidaan ottaa arvostelussa huomioon. Jos haluat, että vieraskielisyys otetaan huomioon, ota yhteyttä oman koulusi rehtoriin hyvissä ajoin.

Tutkintotilaisuus Kuullunymmärtämiskokeet kestävät noin tunnin. Kirjalliset kokeet kestävät kuusi tuntia. Koesalista voi poistua aikaisintaan

Tutkintotilaisuus Kuullunymmärtämiskokeet kestävät noin tunnin. Kirjalliset kokeet kestävät kuusi tuntia. Koesalista voi poistua aikaisintaan klo 12. Opiskelijalla on oikeus käyttää laskinta ja taulukkokirjaa matematiikan, fysiikan, kemian ja maantieteen kokeissa. Taulukkokirjassa ei saa olla omia merkintöjä ja laskimen muisti on tyhjennettävä.

 Koesaliin saa tuoda mukanaan kirjoitus- ja piirustusvälineet. Eväät tuodaan läpinäkyvissä pakkauksissa, joissa ei

Koesaliin saa tuoda mukanaan kirjoitus- ja piirustusvälineet. Eväät tuodaan läpinäkyvissä pakkauksissa, joissa ei ole tekstejä. Omia papereita ei saa tuoda saliin.

Vilppi Kokelas, joka syyllistyy vilppiin tai vilpin yritykseen tai avustaa siinä tai muutoin rikkoo

Vilppi Kokelas, joka syyllistyy vilppiin tai vilpin yritykseen tai avustaa siinä tai muutoin rikkoo järjestystä, menettää oikeutensa jatkaa tutkinnon suorittamista kyseisenä tutkintokertana. Kokeet, joihin kokelas on kyseisenä tutkintokertana ilmoittautunut, katsotaan hylätyiksi. HUOM! Matkapuhelimen tuominen koetilaisuuteen katsotaan vilpin yritykseksi.

Arvostelu Kokeet tarkastaa ja arvostelee alustavasti lukion aineenopettaja ja lopullisesti YTL: n määräämä sensori.

Arvostelu Kokeet tarkastaa ja arvostelee alustavasti lukion aineenopettaja ja lopullisesti YTL: n määräämä sensori. Jos kokelas hylätään yhdessä pakollisessa kokeessa, YTL voi julistaa hänet ylioppilaaksi muiden yo-suoritusten perusteella. Tällöin tapahtuu kompensaatio. Hylätyt suoritukset jaetaan neljään luokkaan i+, i, i- ja i=.

 Jokaisesta kokelaan suorittamasta yo-kokeesta saadut kompensaatiopisteet lasketaan yhteen. Tällöin i+ kompensoituu 12 pisteellä,

Jokaisesta kokelaan suorittamasta yo-kokeesta saadut kompensaatiopisteet lasketaan yhteen. Tällöin i+ kompensoituu 12 pisteellä, i 14 pisteellä, i- 16 pisteellä ja i= 18 pisteellä. Kompensaatio suoritetaan automaattisesti, ellei sitä nimenomaan kielletä.

Kokeista annettavat arvosanat ja niitä vastaavat kompensaatiopistemäärät ovat: Laudatur L 7 Eximia cum laude

Kokeista annettavat arvosanat ja niitä vastaavat kompensaatiopistemäärät ovat: Laudatur L 7 Eximia cum laude approbatur E 6 Magna cum laude approbatur M 5 Cum laude approbatur C 4 Lubenter approbatur B 3 Approbatur A 2 Improbatur (hylätty) I 0

Uusiminen ja täydentäminen Hylätyn pakollisen kokeen saa uusia kaksi kertaa kokeen tutkintokertaa välittömästi seuraavan

Uusiminen ja täydentäminen Hylätyn pakollisen kokeen saa uusia kaksi kertaa kokeen tutkintokertaa välittömästi seuraavan kolmen tutkintokerran aikana. Hylätyn ylimääräisen kokeen voi uusia kahdesti ilman aikarajaa. Hyväksytyn kokeen voi uusia kerran ilman aikarajaa. Tutkintoa voi täydentää ilman aikarajaa. Tällöin voi myös tehdä jo suoritetussa kokeessa eritasoisen kokeen.

Tarkistusarvostelu Jos ylioppilastutkintolautakunnan antama arvostelu ei tunnu oikealta, siihen voi hakea tarkistusarvostelua. Hakemus tulee

Tarkistusarvostelu Jos ylioppilastutkintolautakunnan antama arvostelu ei tunnu oikealta, siihen voi hakea tarkistusarvostelua. Hakemus tulee toimittaa rehtorille 14 päivän kuluttua tulosten julkistamisesta. Tarkistusarvostelu on maksullinen.

Todistus Kokelaalle, joka on hyväksytysti suorittanut ylioppilastutkinnon pakolliset kokeet JA lukion päättötodistukseen vaadittavat kurssit,

Todistus Kokelaalle, joka on hyväksytysti suorittanut ylioppilastutkinnon pakolliset kokeet JA lukion päättötodistukseen vaadittavat kurssit, annetaan ylioppilastutkintotodistus.

Äidinkielen koe Kokeeseen kuuluvat tekstitaidon koe ja esseekoe Molempiin kokeisiin pitää osallistua. Arvostelussa otetaan

Äidinkielen koe Kokeeseen kuuluvat tekstitaidon koe ja esseekoe Molempiin kokeisiin pitää osallistua. Arvostelussa otetaan huomioon kokeiden yhteispistemäärä

Äidinkielen koe - tekstitaidon koe Viisi tehtävää, joista kolmeen vastataan Jokainen vastaus arvioidaan pisteillä

Äidinkielen koe - tekstitaidon koe Viisi tehtävää, joista kolmeen vastataan Jokainen vastaus arvioidaan pisteillä 0 -6 (pistemäärä kerrotaan YTL: ssa kolmella). Tehtäväaineistossa on asiatekstejä tai/ja kaunokirjallisia tekstejä. Asiateksteissä voi olla esimerkiksi uutisia, pilapiirroksia, kolumneja, raportteja jne. Yhden vastauksen pituus on 1 -2 konseptisivua.

Äidinkielen koe - esseekoe Tehtäviä on 12, joista kokelas valitsee yhden. Osa tehtävistä on

Äidinkielen koe - esseekoe Tehtäviä on 12, joista kokelas valitsee yhden. Osa tehtävistä on aineistopohjaisia, osa määritellään tehtävänantoina, joka voi olla pelkkä otsikko. Kirjoitetaan puhtaaksi kuulakärkikynällä.

Suomi toisena kielenä -koe Suomi toisena kielenä -kokeeseen voivat osallistua ne kokelaat, joiden oma

Suomi toisena kielenä -koe Suomi toisena kielenä -kokeeseen voivat osallistua ne kokelaat, joiden oma äidinkieli ei ole suomi. Kokelaan äidinkieli tarkistetaan väestörekisteristä. Koe suoritetaan äidinkielen esseekokeen koepäivänä.

 Kokeessa ei ole kuullunymmärtämisosaa. Kokeessa ovat mahdollisia seuraavat tehtävätyypit: - Avoimet kysymykset -

Kokeessa ei ole kuullunymmärtämisosaa. Kokeessa ovat mahdollisia seuraavat tehtävätyypit: - Avoimet kysymykset - Selittämistehtävät - Tiivistelmä/kommentti tai kannanotto - Monivalintatehtävät - Monivalinta-aukkotesti - Produktiivinen aukkotesti - Kirjoitelma

Reaaliaineiden kokeet Jokaisesta reaaliaineesta järjestetään erillinen koe. Vain yksi reaalikoe voi olla pakollinen. Reaaliaineista

Reaaliaineiden kokeet Jokaisesta reaaliaineesta järjestetään erillinen koe. Vain yksi reaalikoe voi olla pakollinen. Reaaliaineista voi suorittaa myös ylimääräisiä kokeita. Kokeet järjestetään kahtena eri päivänä. Samana päivänä voi osallistua vain yhteen kokeeseen. Yhdellä tutkintokerralla voi suorittaa enintään kaksi reaaliaineen koetta.

1. koepäivä AINE TEHTÄVIEN MÄÄRÄ VASTAUSTEN MÄÄRÄ psykologia 10 6 filosofia 10 6 historia

1. koepäivä AINE TEHTÄVIEN MÄÄRÄ VASTAUSTEN MÄÄRÄ psykologia 10 6 filosofia 10 6 historia 10 6 fysiikka 13 8 biologia 12 8

2. koepäivä AINE TEHTÄVIEN MÄÄRÄ VASTAUSTEN MÄÄRÄ uskonto ja elämänkatsomus -tieto yhteiskuntaoppi 10 6

2. koepäivä AINE TEHTÄVIEN MÄÄRÄ VASTAUSTEN MÄÄRÄ uskonto ja elämänkatsomus -tieto yhteiskuntaoppi 10 6 kemia 12 8 maantiede 10 6 terveystieto 10 6

 Reaaliaineiden kokeet laaditaan lukion pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien sisältöjen perusteella. Kokeissa on

Reaaliaineiden kokeet laaditaan lukion pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien sisältöjen perusteella. Kokeissa on myös oppiainerajoja ylittäviä tehtäviä, joita ei erikseen merkitä, mutta opiskelijaa ohjataan tehtävänannolla vastaamaan eri aineiden näkökulmasta. Fysiikan, kemian ja maantieteen kokeissa saa käyttää apuvälineenä lautakunnan ohjeen mukaisia laskimia ja taulukkokirjoja.

Matematiikka Sekä lyhyen että pitkän oppimäärän kokeissa on yhteensä 15 tehtävää. Kymmeneen tehtävään saa

Matematiikka Sekä lyhyen että pitkän oppimäärän kokeissa on yhteensä 15 tehtävää. Kymmeneen tehtävään saa vastata. Tehtävät arvioidaan pisteillä 0 -6. Pitkässä matematiikassa on myös kaksi vaativampaa tehtävää, joista voi saada 0 -9 pistettä. Matematiikan kokeessa saa käyttää apuvälineenä lautakunnan ohjeen mukaisia laskimia ja taulukkokirjoja.

Kielikokeet Kokeet muodostuvat kuullunymmärtämiskokeesta ja kirjallisesta kokeesta. Molempiin kokeisiin pitää osallistua. Kirjalliseen kokeeseen voi

Kielikokeet Kokeet muodostuvat kuullunymmärtämiskokeesta ja kirjallisesta kokeesta. Molempiin kokeisiin pitää osallistua. Kirjalliseen kokeeseen voi sisältyä seuraavanlaisia tehtävätyyppejä: - monivalintatehtävät - avoimet kysymykset - käännös, selittäminen, tiivistelmä, täydentäminen, produktiivinen aukkotesti, muunnostehtävä - aine, lyhyet ohjatut kirjoitelmat