Wychowanie to proces wspomagania dziecka w rozwoju Sfera

  • Slides: 5
Download presentation
Wychowanie to proces wspomagania dziecka w rozwoju Sfera fizyczna Sfera psychiczna Sfera społeczna Sfera

Wychowanie to proces wspomagania dziecka w rozwoju Sfera fizyczna Sfera psychiczna Sfera społeczna Sfera duchowa BARBARA ŚWIERSZCZ

Dojrzewanie fizyczne Nabywanie wiedzy i umiejętności umożliwiających prowadzenie zdrowego trybu życia adekwatnego do możliwości

Dojrzewanie fizyczne Nabywanie wiedzy i umiejętności umożliwiających prowadzenie zdrowego trybu życia adekwatnego do możliwości fizjologicznych organizmu. Zagrożenia : n przeciążenie pracą intelektualną n Pasywne formy spędzania czasu wolnego n Kult mięśni i siły fizycznej( chłopcy) n Kult zgrabnej sylwetki (dziewczęta) n Kult farmakologii

Dojrzewanie w sferze psychicznej n Ukierunkowanie na uczenie się odpowiedzialności za siebie, swój stosunek

Dojrzewanie w sferze psychicznej n Ukierunkowanie na uczenie się odpowiedzialności za siebie, swój stosunek do świata współodpowiedzialności za swoje otoczenie Zagrożenia: Zacieranie granic w życiu i rozwoju Promowanie egocentryzmu Akceptowanie społeczne egoizmu- celem jest samozadowolenie a nie dojrzałość

Dojrzewanie w sferze społecznej Nabywanie umiejętności prawidłowego wywiązywania się z pełnionych ról społecznych i

Dojrzewanie w sferze społecznej Nabywanie umiejętności prawidłowego wywiązywania się z pełnionych ról społecznych i systematycznego przygotowywania się do podejmowania nowych ról Zagrożenia: Osłabienie roli rodziny Odrywanie ról społecznych nieadekwatnych do wieku życia dziecka Podważanie podstawowych autorytetów społecznych n

W sferze duchowej n Dojrzewanie obejmuje przede wszystkim nabywanie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości

W sferze duchowej n Dojrzewanie obejmuje przede wszystkim nabywanie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości i poczucia sensu istnienia Zagrożenia: Redefiniowanie wartości np. Wolność = samowola