VOJTKA SET Medicago sativa SOS a SOU Kada

  • Slides: 18
Download presentation
VOJTĚŠKA SETÁ (Medicago sativa) SOŠS a SOU Kadaň Víceleté pícniny - Vojtěška setá

VOJTĚŠKA SETÁ (Medicago sativa) SOŠS a SOU Kadaň Víceleté pícniny - Vojtěška setá

Hospodářský význam vojtěšky § Je hlavní jetelovina teplejších oblastí. § Využívá se na výrobu

Hospodářský význam vojtěšky § Je hlavní jetelovina teplejších oblastí. § Využívá se na výrobu sena, úsušků a na přímé krmení. § Pěstuje se nejméně na dva užitkové roky. SOŠS a SOU Kadaň Víceleté pícniny - Vojtěška setá 2

Biologické vlastnosti vojtěšky § § § Je to vytrvalá rostlina. Má přímou lodyhu vysokou

Biologické vlastnosti vojtěšky § § § Je to vytrvalá rostlina. Má přímou lodyhu vysokou 30– 90 cm. Listy jsou trojčetné, krátce řapíkaté. Květenství je hrozen modrofialové barvy. Plodem je lusk spirálovitě stočený, s jedním až třemi závity. § Semeno je ledvinovité, světle hnědé až matné. SOŠS a SOU Kadaň Víceleté pícniny - Vojtěška setá 3

Biologické vlastnosti vojtěšky SOŠS a SOU Kadaň Víceleté pícniny - Vojtěška setá 4

Biologické vlastnosti vojtěšky SOŠS a SOU Kadaň Víceleté pícniny - Vojtěška setá 4

Nároky na prostředí vojtěšky § § Je to plodina náročná na teplo. Dobře snáší

Nároky na prostředí vojtěšky § § Je to plodina náročná na teplo. Dobře snáší nízké a střídavé teploty. Má vysoké nároky na světlo a vláhu. Hluboký kořenový systém jí zaručuje určitou suchovzdornost. § Nejvyšší nároky na vláhu má v období před květem a po seči. § Nesnáší vysokou hladinu podzemní vody. SOŠS a SOU Kadaň Víceleté pícniny - Vojtěška setá 5

Nároky na prostředí vojtěšky § Půdy vyžaduje vojtěška střední až lehčí, propustné, provzdušněné, s

Nároky na prostředí vojtěšky § Půdy vyžaduje vojtěška střední až lehčí, propustné, provzdušněné, s dostatkem vápníku. § Vyžaduje neutrální p. H půdy. § Opakované zařazení vojtěšky na stejný pozemek je po 4– 6 letech. § Je to zlepšující plodina. SOŠS a SOU Kadaň Víceleté pícniny - Vojtěška setá 6

Výživa a hnojení vojtěšky § Fosforečná a draselná hnojiva se aplikují na podzim při

Výživa a hnojení vojtěšky § Fosforečná a draselná hnojiva se aplikují na podzim při přípravě půdy. § Dávka fosforu činí 60– 100 kg/ha PO. § Dávka draslíku je 150– 200 kg/ha KO. § Výživa dusíkem je zajištěná symbiotickou fixací vzdušného dusíku, výjimečně se aplikuje tzv. startovací dávka 20 kg/ha N. SOŠS a SOU Kadaň Víceleté pícniny - Vojtěška setá 7

Výživa a hnojení vojtěšky Hlízková bakterie – fixace vzdušného dusíku SOŠS a SOU Kadaň

Výživa a hnojení vojtěšky Hlízková bakterie – fixace vzdušného dusíku SOŠS a SOU Kadaň Víceleté pícniny - Vojtěška setá 8

Příprava půdy pro vojtěšku § Podzimní příprava zahrnuje podmítku a hlubokou orbu na 25

Příprava půdy pro vojtěšku § Podzimní příprava zahrnuje podmítku a hlubokou orbu na 25 – 30 cm. § Jarní předseťová příprava je zaměřená na dokonalé rozdrobení hrud a urovnání povrchu. § Těsně před setím se provádí uválení povrchu, aby semeno nepřišlo příliš hluboko do půdy. SOŠS a SOU Kadaň Víceleté pícniny - Vojtěška setá 9

Setí vojtěšky § Porosty vojtěšky je možno založit dvojím způsobem: § Čistý výsev §

Setí vojtěšky § Porosty vojtěšky je možno založit dvojím způsobem: § Čistý výsev § Založení porostu do krycí plodiny SOŠS a SOU Kadaň Víceleté pícniny - Vojtěška setá 10

Setí vojtěšky § Čistý výsev – setí je možno provést v jarním nebo letním

Setí vojtěšky § Čistý výsev – setí je možno provést v jarním nebo letním termínu, porost není omezován konkurencí krycí plodiny. Zpravidla hůře vzchází a více trpí zaplevelením. SOŠS a SOU Kadaň Víceleté pícniny - Vojtěška setá 11

Setí vojtěšky § Založení porostu do krycí plodiny – důležitý je výběr vhodné krycí

Setí vojtěšky § Založení porostu do krycí plodiny – důležitý je výběr vhodné krycí plodiny, která musí splňovat několik základních podmínek – vytvoření kompletního zapojeného porostu vojtěšky. Výsevek krycích plodin se snižuje o 30– 50 % a meziřádková vzdálenost se zvyšuje na 20– 25 cm. Mezi krycí plodiny patří obilniny, bob a peluška. SOŠS a SOU Kadaň Víceleté pícniny - Vojtěška setá 12

Setí vojtěšky § Vojtěška se běžně seje do řádků vzdálených 12, 5 cm. §

Setí vojtěšky § Vojtěška se běžně seje do řádků vzdálených 12, 5 cm. § Hloubka setí je 1– 1, 5 cm. § Výsevek činí 15– 18 kg/ha. § Vojtěška jako podsev se vysévá ve stejném termínu jako krycí plodina, co nejdříve na jaře. SOŠS a SOU Kadaň Víceleté pícniny - Vojtěška setá 13

Ošetřování porostu vojtěšky § Podle potřeby provádíme rozrušování půdního škraloupu ježkovými válci. § Po

Ošetřování porostu vojtěšky § Podle potřeby provádíme rozrušování půdního škraloupu ježkovými válci. § Po vzejití se porost ošetřuje proti plevelům. § Na jaře provádíme vláčení. SOŠS a SOU Kadaň Víceleté pícniny - Vojtěška setá 14

Sklizeň vojtěšky Sklizeň krycí plodiny: § Provádí se za sucha a šetrně, aby se

Sklizeň vojtěšky Sklizeň krycí plodiny: § Provádí se za sucha a šetrně, aby se nepoškodil podsev. § Zbytky slámy se ihned odstraní. Sklizeň vojtěšky: § Provádíme postupně, je-li využíváno k přímému zelenému krmení. § Pro sušení vojtěškového sena nebo na výrobu úsušků se sklízí jednorázově na počátku kvetení. § Dává ve dvou až čtyřech sečích průměrný výnos sena 8– 10 t/ha. SOŠS a SOU Kadaň Víceleté pícniny - Vojtěška setá 15

Sklizeň vojtěšky SOŠS a SOU Kadaň Víceleté pícniny - Vojtěška setá 16

Sklizeň vojtěšky SOŠS a SOU Kadaň Víceleté pícniny - Vojtěška setá 16

Opakování § § Jaký je význam pěstování vojtěšky seté? Jaké máme způsoby založení porostu

Opakování § § Jaký je význam pěstování vojtěšky seté? Jaké máme způsoby založení porostu vojtěšky? Co rozumíme pod pojmem startovací dávka? Jaká je barva květenství u vojtěšky seté? SOŠS a SOU Kadaň Víceleté pícniny - Vojtěška setá 17

Použité zdroje § Kuchtík, F. , Procházka, I. , Teksl, M. , Valeš, J.

Použité zdroje § Kuchtík, F. , Procházka, I. , Teksl, M. , Valeš, J. : Pěstování rostlin II. - Celostátní učebnice pro střední zemědělské školy. Nakladatelství FEZ, Třebíč, 1995 § http: //www. mendelu. cz § http: //www. etext. czu. cz § http: //www. biolib. cz § http: //cs. wikipedia. org SOŠS a SOU Kadaň Víceleté pícniny - Vojtěška setá 18