VELK BRITNIE ANGLIE A VELK BRITNIE V KOLONICH

  • Slides: 6
Download presentation
VELKÁ BRITÁNIE ANGLIE A VELKÁ BRITÁNIE V KOLONIÍCH

VELKÁ BRITÁNIE ANGLIE A VELKÁ BRITÁNIE V KOLONIÍCH

� 1707 - vláda královny Anny�zákon o unii – spojení anglického � a skotského

� 1707 - vláda královny Anny�zákon o unii – spojení anglického � a skotského parlamentu �(unie = spojení, sjednocení) �Anglie a Skotsko přestávají existovat jako samostatné státy- končí personální unie – vznik VELKÉ BRITÁNIE �PO ROCE 1707 JIŽ NENÍ ANGLIE, ALE VELKÁ BRITÁNIE!!!! (ANGLIE JE JEN JEJÍ SOUČÁSTÍ) �ÚMRTÍM ANNY VYMÍRAJÍ STUARTOVCI, NÁSTUP HANNOVERSKÉ DYNASTIE: ZAVÁDÍ: � A) PREMIÉRA �B) PARLAMENTNÍ OPOZICI

Anglie se do �PREMIÉR = PRVNÍ MINISTR – zámořských KRÁLŮV BLÍZKÝ objevů zapojila v

Anglie se do �PREMIÉR = PRVNÍ MINISTR – zámořských KRÁLŮV BLÍZKÝ objevů zapojila v SPOLUPRACOVNÍK závěru 16. století, �PARLAMETNÍ OPOZICI TVOŘÍ kdy porazila PORAŽENÁ STRANA VE španělskou VOLBÁCH( SLEDUJE VEŠKERÁ armádu; JEDNÁNÍ A KROKY VLÁDY, konkurenci měla i v Nizozemí a UPOZORŇUJE NA NEDOSTATKY. . ) Francii �VOLEBNÍ PRÁVO – JEN PRO BOHATŠÍ – PODMÍNKOU VYSOKÝ MAJETKOVÝ CENZUS �První anglickou kolonií v Severní Americe = Virginie – založil ji sir Walter Raleigh (róli)

�Soupeření mezi Anglií a Francií trvá od středověku �Spory pokračují i v 17. století

�Soupeření mezi Anglií a Francií trvá od středověku �Spory pokračují i v 17. století – v koloniálních válkách se dařilo více Anglii – ta v 18. století vytlačila Francii z kolonií v Asii a v Severní Americe �Kolonie byly pro Evropany velmi cenné: � 1) zdroj drahých kovů � 2) zdroj zemědělských plodin – bavlna � 3) odbytiště pro vlastní výrobky � 4)bohatly země vlastnící kolonie � 1770 – objevena Austrálie Jamesem Coookem = anglický mořeplavec

�Konec 18. století: severovamerické osady vyhlásily nezávislost � Británie ztrácí část kolonií �Své trestance

�Konec 18. století: severovamerické osady vyhlásily nezávislost � Británie ztrácí část kolonií �Své trestance proto „vyváží“ – deportuje do nové věznice v Austrálii