Anglie v 15 17 stolet Tudorovci 1485 1603

  • Slides: 41
Download presentation
Anglie v 15. – 17. století

Anglie v 15. – 17. století

Tudorovci 1485 - 1603 • Jindřich VII. (1485 – 1509) • Jindřich VIII. (1509

Tudorovci 1485 - 1603 • Jindřich VII. (1485 – 1509) • Jindřich VIII. (1509 – 1547) • Edward VI. (1547 – 1553) • Marie (1553 – 1558) • Alžběta I (1558 – 1603)

Jindřich VII. • Zakladatel rodu • Schopný vladař • 1485 bitva u Bosworth ukončila

Jindřich VII. • Zakladatel rodu • Schopný vladař • 1485 bitva u Bosworth ukončila „válku růží“Jindřich Tudor (Lancaster) porazil Richarda III. (Yorka)

Jindřich VIII. • Typ renesančního velmože- nákladný dvůr, turnaje, lov, hudba, divadlo • Vyčerpávající

Jindřich VIII. • Typ renesančního velmože- nákladný dvůr, turnaje, lov, hudba, divadlo • Vyčerpávající války proti Skotsku a Francii • Krutý- mnohé popravy, např. dvě ze svých šesti manželek dal stít v Toweru za cizoložství

Anglikánská církev • Směs katolické a • protestantské církve • Jindřich- s první manželkou

Anglikánská církev • Směs katolické a • protestantské církve • Jindřich- s první manželkou pouze dceru potřebuje rozvod papež nepovoluje, protože královna Kateřina Aragonská je teta španělského krále král provedl reformu církve=zrušil katolickou a založil vlastní „Church of England“- r. 1534 -hlavou této církve král sám se rozvedl a oženil s Annou Boleyn

 • Král likviduje všechny, kteří neschvalují jeho reformu, mj. přítele Thomase Moora, humanistu,

• Král likviduje všechny, kteří neschvalují jeho reformu, mj. přítele Thomase Moora, humanistu, který odmítá uznat krále jako hlavu církve • Reforma splnila dva cíle: • Král se rozvedl • Král se zmocnil majetku církve (rušil kláštery)

 • Po Jindřichově smrti se vystřídají • Edward VI. (syn Jane Seymour)- zemře

• Po Jindřichově smrti se vystřídají • Edward VI. (syn Jane Seymour)- zemře v 15 ti letech na TBC • Marie (dcera Kateřiny Aragonské), zvaná Krvavápokusí se vrátit do království katolicismusupaluje nekatolíky na hranicích

Alžběta I. (1558 - 1603) • Za její vlády se Anglie vydala na cestu

Alžběta I. (1558 - 1603) • Za její vlády se Anglie vydala na cestu k přednímu postavení mezi světovými mocnostmi • „alžbětinská doba“ = jedno z nejvýznamnějších období anglických dějin • Nebývalý kulturní a hospodářský rozkvět • Položeny základy koloniální říše

 • „panenská královna“- neprovdala se • Po celý život- strach z převratupopraveno přes

• „panenská královna“- neprovdala se • Po celý život- strach z převratupopraveno přes 200 poddaných pro „velezradu“- např. dala popravit skotskou královnu Marii (1587) • Marie, královna Skotů, vdova po francouzském králi, katolička, nepopulární v protestantské zemi, zřejmě na její popud zavražděn její 2. manžel, svržena šlechtou, uchýlila se do Anglie, Alžběta ji uvěznila

 • Marie- pravnučka Jindřicha VII. – nároky na trůn • S tím kalkulovali

• Marie- pravnučka Jindřicha VII. – nároky na trůn • S tím kalkulovali katoličtí nepřátelé Alžběty- chtěli ji posadit na anglický trůn • Alžběta po 20 letech váhání (poprava královny=nebezpečný precedens)-souhlas s popravou za velezradu

 • Za Alžběty- náboženský smír- povolila katolictví a své katolické nepřátele popravovala za

• Za Alžběty- náboženský smír- povolila katolictví a své katolické nepřátele popravovala za velezradu, nikoli za víru • ________________ • Anglie nezískala žádné zámořské kolonie, ale podílela se na jejich bohatství • Státem schvalované pirátství- „státem podporovaní piráti“- přepadali španělské lodě plující z Ameriky do Evropy, část kořisti odevzdávali královně

 • Walter Raleigh- nazval první anglickou kolonii v Americe „Virginie“ na počest panenské

• Walter Raleigh- nazval první anglickou kolonii v Americe „Virginie“ na počest panenské královny (virgin= panna)

Sir Francis Drakepasován královnou na rytíře Drake jako druhý muž obeplul 1577 - 1580

Sir Francis Drakepasován královnou na rytíře Drake jako druhý muž obeplul 1577 - 1580 zeměkouli

loď Golden Hind

loď Golden Hind

1588 - porážka „neporazitelné Armady“ • Alžběta podporovala • Nizozemí proti Španělsku • Piráty,

1588 - porážka „neporazitelné Armady“ • Alžběta podporovala • Nizozemí proti Španělsku • Piráty, kteří přepadali španělské a portugalské lodě vezoucí kořist z Nového světa • X • Španělský král Filip II. se podílel na spiknutích anglických a irských katolíků (mj. plán dosadit skotskou královnu Marii) napětí

 • Filip vybudoval velkou flotilu „Armadu“, s kterou chtěl provést invazi do Anglie

• Filip vybudoval velkou flotilu „Armadu“, s kterou chtěl provést invazi do Anglie • Angličané v bitvě u Calais Španěly porazili (rozstříleli lodě dělostřelectvem) • Zbytek španělského loďstva dorazila bouře= konec španělského panství na moři

Stuartovci 1603 - 1688

Stuartovci 1603 - 1688

 • • Jakub I. (1603 – 1625) Karel I. (16025 – 1649) Karel

• • Jakub I. (1603 – 1625) Karel I. (16025 – 1649) Karel II. (1660 - 1685) Jakub II. (1685 – 1688) Marie Anna Po Alžbětině smrti nastoupil na anglický trůn syn Marie Stuartovny, skotský král Jakub VI. • Jako Jakub I. Anglický spojí Anglii a Skotsko v personální unii

 • Jakub chtěl vládnout absolutisticky, bez ohledu na parlament • Neschopný panovník •

• Jakub chtěl vládnout absolutisticky, bez ohledu na parlament • Neschopný panovník • Homosexuální sklony- (vlivným mužem se stal vévoda z Buckinghamu) • Dceru Alžbětu provdal za Fridricha Falckého („Zimního krále“)- krále českého v letech stavovského povstání v Čechách (1618 - 1620)

Jamestown • Za Jakuba I. byla založena první anglická osada v Americe – 1607

Jamestown • Za Jakuba I. byla založena první anglická osada v Americe – 1607 Jamestown, Virginie (podle panenské královny Alžběty I. ) • Vůdce osadníků John Smithzachráněn před popravou Indiány 12 tiletou dcerou náčelníka Pocahontas

 • Osadníci by nepřežili první zimu, kdyby je Indiáni nenaučili pěstovat kukuřici a

• Osadníci by nepřežili první zimu, kdyby je Indiáni nenaučili pěstovat kukuřici a brambory • K mírovým vztahům mezi osadníky a domorodci přispěla princezna Pocahontas. Vdala se za Johna Rolfa, který začal v Americe pěstovat tabák. Pokřtěna, odplula do Anglie, představena na dvoře krále, onemocněla, do Ameriky se nevrátila.

„Spiknutí střelného prachu 1605 • vyhodit do povětří krále při otvírání parlamentu ve Westminsteru-

„Spiknutí střelného prachu 1605 • vyhodit do povětří krále při otvírání parlamentu ve Westminsteru- katolíci • Příprava prozrazena- spiklenec Guy Fawkes přistižen ve sklepě v okamžiku, kdy chtěl zapálit sudy s prachem

Následek: zpřísnili se podmínky existence katolíků v Anglii Osm spiklenců brutálně popraveno (pověšení, kastrace,

Následek: zpřísnili se podmínky existence katolíků v Anglii Osm spiklenců brutálně popraveno (pověšení, kastrace, vykuchání a rozčtvrcení)

Anglická revoluce • Karel I. - vynucoval daně bez schválení parlamentu • Prodával monopoly

Anglická revoluce • Karel I. - vynucoval daně bez schválení parlamentu • Prodával monopoly na prodej (např. mýdla, železa, vína apod. ) a tím poškozoval podnikatele • Rozpustil parlament • neoblíben

 • Povstání ve Skotsku- král se snažil Skotům vnutit Anglikánskou církev • Neměl

• Povstání ve Skotsku- král se snažil Skotům vnutit Anglikánskou církev • Neměl peníze na vedení války- musel svolat parlament • Parlament vznesl požadavky na krále omezující absolutistickou vládu a popravit nenáviděného ministra

Občanská válka 1642 - 1645 • • Londýn se postavil ve sporu krále a

Občanská válka 1642 - 1645 • • Londýn se postavil ve sporu krále a parlamentu na stranu parlamentu Král uprchl na sever a začal připravovat válku Země rozdělena na přívržence krále a parlamentu

 • Královská strana: část šlechty, anglikánská církev, prostí lidé v severovýchodní Anglii, ve

• Královská strana: část šlechty, anglikánská církev, prostí lidé v severovýchodní Anglii, ve Skotsku a Irsku – vyznáním: anglikáni • X • Parlamentní strana: města na jihu a jihovýchodě – vyznáním: puritáni: • Presbyteriáni independenti (radikálnější) • Puritáni: vystupovali proti absolutistické formě vlády+ požadovali tvrdý postup proti katolíkům + reformu církve • Za opoziční postoje byli pronásledováni a hojně emigrovali do Ameriky

rytina Václava Hollara

rytina Václava Hollara

Oliver Cromwell (1599 - 1658) • Statkář, šlechtic, právník, voják, puritán • Plukovník jízdy

Oliver Cromwell (1599 - 1658) • Statkář, šlechtic, právník, voják, puritán • Plukovník jízdy parlamentního vojska • Vybudoval armádu podřízenou parlamentu • Přispěl k rozhodující porážce krále v bitvě u Naseby 1645 • V čele armády se postupně stal pánem v zemi

Klíčová bitva u Naseby 1645 vítězství parlamentu

Klíčová bitva u Naseby 1645 vítězství parlamentu

Dvě občanské války Nakonec král zajat, sesazen, souzen a 1649 popraven (Poprvé v historii

Dvě občanské války Nakonec král zajat, sesazen, souzen a 1649 popraven (Poprvé v historii odsoudil parlament krále k smrti) Anglická monarchie zanikla 1649 vyhlášena republika Cromwell potlačil veškerou opozici, z parlamentu vyhnal své odpůrce, odstranil z armády radikální levellery, …

Republikánská Anglie • Cromwell si podrobil Skotsko (zákonem o Unii r. 1707 bude připojeno

Republikánská Anglie • Cromwell si podrobil Skotsko (zákonem o Unii r. 1707 bude připojeno trvale k Anglii) • 1652 utopil v krvi irský odpor a „kolonizoval“ Irsko • (anglická nadvláda v Irsku přetrvá do 20. století) • 1651 přijat zákon o plavbě a obchodu –Navigační akta“ zajišťující Anglii monopol na mořivedlo k válce s Nizozemím- Anglie válku vyhrála a stala se námořní velmocí masakr po dobytí města Drogheda 1649

Cromwellova diktatura • 1653 Cromwell s pomocí armády rozehnal parlament a nastolil diktaturu •

Cromwellova diktatura • 1653 Cromwell s pomocí armády rozehnal parlament a nastolil diktaturu • Stal se doživotně lordem protektorem • 1658 zemřel- pohřben ve Westminsterkém opatství • Po návratu Stuartovců na trůn jeho mrtvola pověšena • Cromwellův syn Oliver moc neudržel až u t e t s j ali v á d e s y „V tu a n o h u příliš dlo o, co jste réh b o d u h c tro …“ vykonali

„exekuce“ exhumovaných těl Cromwella a jeho společníků – leden 1661

„exekuce“ exhumovaných těl Cromwella a jeho společníků – leden 1661

Restaurace Stuartovců 1660 - parlament republiku zrušil a povolal na trůn syna popraveného krále

Restaurace Stuartovců 1660 - parlament republiku zrušil a povolal na trůn syna popraveného krále Karla II. Karel se snažil uplatňovat absolutistickou moc, pronásledoval své odpůrce, dal popravit všechny, kteří hlasovali pro trest smrti Karla I. Potlačoval příslušníky neanglikánských církvíNespokojenost mocných podnikatelských kruhů…

„Slavná revoluce“ 1688 • …vyústila za vlády Karlova bratra Jakuba II. (prokatolická politika) ve

„Slavná revoluce“ 1688 • …vyústila za vlády Karlova bratra Jakuba II. (prokatolická politika) ve vojenský převrat – 1688 Jakub II. svržen a na trůn pozván nizozemský místodržitel Vilém Oranžský (po matce Stuartovec + manžel královny Marie, dcery Jakuba II. ) • Vilém III. vládl společně s manželkou • Moc krále je silně omezena ve prospěch parlamentu • Konstituční monarchie

Vilém III. Oranžský a Marie II.

Vilém III. Oranžský a Marie II.

královna Anna vládla po své sestře zemřela bezdětná (17 těhotenství) od 1714 na anglickém

královna Anna vládla po své sestře zemřela bezdětná (17 těhotenství) od 1714 na anglickém trůně hannoverská dynastie nastoupil nejbližší protestantský příbuzný Jiří I. Hannoverský (vzdálený příbuzný; bližší příbuzní byli katolického vyznání- podle zákona nesměli nastoupit na britský trůn)