THC HNH CUC THM HIM THUC LINH CARRY

  • Slides: 4
Download presentation
THỰC HÀNH CUỘC THÁM HIỂM THUỘC LINH CARRY OUT A FAITH ADVENTURE Matthew 14:

THỰC HÀNH CUỘC THÁM HIỂM THUỘC LINH CARRY OUT A FAITH ADVENTURE Matthew 14: 22 -33 Rev. Christian Phan

NHẬN DIỆN CHÚA RECOGNIZE THE LORD ¨ 25 During the fourth watch of the

NHẬN DIỆN CHÚA RECOGNIZE THE LORD ¨ 25 During the fourth watch of the night Jesus went out to them, walking on the lake. 26 When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. "It's a ghost, " they said, and cried out in fear. 27 But Jesus immediately said to them: "Take courage! It is I. Don't be afraid. " ¨ Hãy biết rằng Chúa luôn ở với bạn, đặc biệt trong những lúc khó khăn ¨ Sự hiện đến của Chúa vượt quá sự suy nghĩ của bạn. Đừng giới hạn Chúa ¨ Đừng lo sợ vì Chúa luôn ở cùng bạn

NHẢY RA KHỎI CON TÀU STEP OUT OF YOUR BOAT ¨ 28"Lord, if it's

NHẢY RA KHỎI CON TÀU STEP OUT OF YOUR BOAT ¨ 28"Lord, if it's you, " Peter replied, "tell me to come to you on the water. " 29"Come, " he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water and came toward Jesus. ¨ Con tàu, nơi an toàn, của bạn là chướng ngại vật ngăn cản việc thực hành cuộc thám hiểm thuộc linh ¨ Hãy bước ra khỏi tàu để đến cùng Chúa ¨ Khi bạn ra khỏi tàu bạn chắc chắn sẽ kinh nghiệm được phép lạ, những

NẮM VỮNG ĐỨC TIN STRENGTHEN YOUR FAITH 30 But when he saw the wind,

NẮM VỮNG ĐỨC TIN STRENGTHEN YOUR FAITH 30 But when he saw the wind, he was afraid and, beginning to sink, cried out, "Lord, save me!" 31 Immediately Jesus reached out his hand caught him. "You of little faith, " he said, "why did you doubt? " + Đừng lo lắng nghịch cảnh xung quanh, nhưng phải tin cậy nơi Chúa / Do not afraid and doubt + Chú tâm vào lời Chúa trong Kinh thánh / Keep in mind that it says in the Bible - Philippians 4: 6 + Tin tưởng hoàn toàn vào tình yêu và lời hứa của Chúa cho bạn / Believe in God's love and promises for you - Philippians 4: 13 and 4: 19 + Hãy chọn những người bạn tốt có tinh thần tích cực để đồng hành / Surround yourself with good positive friends