Khoa hc Trao i cht ng vt Hot

  • Slides: 7
Download presentation

Khoa học Trao đổi chất ở động vật. * Hoạt động 1: Phát hiện

Khoa học Trao đổi chất ở động vật. * Hoạt động 1: Phát hiện những biểu hiện bên ngoài của sự trao đổi chất ở động vật. Thảo luận nhóm đôi • -Trong hình vậtgìnhư: bò, Quan sát vàcókểcác tênđộng những hươu, bò trong sữa, hổ, vịt. Ngoài ra còn có bạn thấy hình? cỏ, cây, nước và mặt trời. - • Những Tìm những tố vai trò yếu tốyếu đóng tròđối quan vai trọng với sự sống trọng đối vật với là sựánh sốngsáng, của động của vật? thứcđộng ăn, nước. - Theo bạn, còn yếu tố • Yếu tố quan trọng chưa nào quan trọng chưa được thể hiện trong hình được thể hiện trong là không khí. hình?

* Hoạt động 1: Phát hiện những biểu hiện bên ngoài của sự trao

* Hoạt động 1: Phát hiện những biểu hiện bên ngoài của sự trao đổi chất ở động vật. - Động Những * Trong vật yếu phải quá tố nào thường trình động sống xuyên vật, động thường lấy vật từ môi xuyên phảitrường: thường phải lấy khí xuyên từô môi xi trường có lấy trong từ môi đểkhông duy trường: trì khí, sựkhí nước sống? ô xivàcóthức trong ăn. không khí, nước, thức và thải ratrình môi trường --ăn, Trong quá trình khí cácbô vật - níc, các sống, động thường sống, động vật thường chât cặn bã, ranước tiểu, . . . xuyên thải môi xuyên thải ra môi Quá trình đó được gọi là trường những gì? trường khí các-bô- níc, quá trình trao đổi chất giữa các chất cạn bã và động vật và môi trường. nước tiểu, . . .

* Hoạt động 2 : Sơ đồ sự trao đổi chất ở động vật

* Hoạt động 2 : Sơ đồ sự trao đổi chất ở động vật - Quan sát sơ đồ sự trao đổi chất ở động vật( hình 2 - SGK trang 129) nêu những dấu hiệu bên ngoài của sự trao đổi chất giữa động vật và môi trường. HẤP THỤ THẢI RA KHÍ Ô-XI NƯỚC CÁC CHẤT HỮU CƠ TRONG THỨC ĂN ( LẤY TỪ THỰC VẬT HOẶC ĐỘNG VẬT) KHÍ CÁC-BÔ-NÍC ĐỘNG VẬT NƯỚC TIỂU CÁC CHẤT THẢI Quan sát sơ đồ và cho biết : Sơ đồ sựởtrao động Sự trao đổi chất độngđổi vậtchất diễnở ra nhưvật. thế nào ?

3. Thực hành : Vẽ sơ đồ trao đổi chất ở động vật. 5

3. Thực hành : Vẽ sơ đồ trao đổi chất ở động vật. 5 phút * Luật chơi : Cô chia cả lớp thành 4 đội ( tương ứng với 4 tổ). Nhiệm vụ của các đội là vẽ lại sơ đồ sự trao đổi chất ở động vật vào bảng nhóm. Đội nào vẽ nhanh nhất, chính xác, trình bày đẹp khoa học sẽ dành được chiến thắng.