SOTAINVALIDIEN PALVELUNEUVONTA LAPISSA Palveluneuvoja esh Aila Hartikainen Rovaniemen

  • Slides: 9
Download presentation
SOTAINVALIDIEN PALVELUNEUVONTA LAPISSA Palveluneuvoja, esh Aila Hartikainen Rovaniemen Veljes-sairaskoti

SOTAINVALIDIEN PALVELUNEUVONTA LAPISSA Palveluneuvoja, esh Aila Hartikainen Rovaniemen Veljes-sairaskoti

NEUVONTAPALVELULLA TAVOITELLAAN © Voimavarojen lisäämistä, jonka avulla kotona selviytymistä edistetään, tavoitteena kotona asuminen mahdollisimman

NEUVONTAPALVELULLA TAVOITELLAAN © Voimavarojen lisäämistä, jonka avulla kotona selviytymistä edistetään, tavoitteena kotona asuminen mahdollisimman pitkään © Sosiaalisen tuen tarjoamista -tiedollinen, välineellinen, emotionaalinen © Yksinäisyyden ehkäisyä © Turvallisuuden tunteen lisäämistä

ASIAKKAAT ©sotainvalidit ja heidän puolisot / lesket • Lapissa sotainvalideja n. 300 henkilöä ja

ASIAKKAAT ©sotainvalidit ja heidän puolisot / lesket • Lapissa sotainvalideja n. 300 henkilöä ja puolisoita ja leskiä n. 500 henkilöä ©asiakkaalle maksutonta palvelua ©Rovaniemen Veljes-sairaskodin alue: Rovaniemi, Ranua, Inari, Utsjoki, Sodankylä, Pelkosenniemi, Savukoski, Salla, Kemijärvi, Kittilä

TOIMINTAPERIAATTEET © asiakaslähtöinen lähestymistapa ©yksilökohtainen huomioiminen ja huolenpito ©neuvontapalvelun työntekijän helppo tavoitettavuus

TOIMINTAPERIAATTEET © asiakaslähtöinen lähestymistapa ©yksilökohtainen huomioiminen ja huolenpito ©neuvontapalvelun työntekijän helppo tavoitettavuus

TOIMINTAMUODOT ©henkilökohtainen puhelinneuvonta ©kotikäynnit (tarvittaessa toimintaterapeutin/sosiaalityöntekijän kanssa) ©vastaanottotyö: terveystarkastukset ©info-tilaisuudet

TOIMINTAMUODOT ©henkilökohtainen puhelinneuvonta ©kotikäynnit (tarvittaessa toimintaterapeutin/sosiaalityöntekijän kanssa) ©vastaanottotyö: terveystarkastukset ©info-tilaisuudet

YHTEISTYÖTAHOT © kotipalvelu © kotisairaanhoito © sotainvalidien avustajatoiminta © Vanhustyönkeskusliiton korjausneuvoja © Valtionkonttori ©

YHTEISTYÖTAHOT © kotipalvelu © kotisairaanhoito © sotainvalidien avustajatoiminta © Vanhustyönkeskusliiton korjausneuvoja © Valtionkonttori © Sotainvalidien eri osastot © vapaaehtoisjärjestöt ( mm. SPR, Neuvokas) © omaiset

TYÖN ARKI © Sot. VL: n etuudet ja muu korvausturva © hakemukset © palvelujen

TYÖN ARKI © Sot. VL: n etuudet ja muu korvausturva © hakemukset © palvelujen järjestäminen © apuvälinetarpeen arviointi ja hankinta © kodinmuutostyöt © terveyden-, ja sairaanhoitoon liittyvät asiat © kuntoutuksen järjestäminen © lääkärin palvelun järjestäminen © yhteydenpito eri viranomaisiin ja palvelun tuottajiin © yhteydenpito omaisiin © kotona pärjäämisen arviointia ja tukemista © hoitoavun järjestämistä

TYÖN HAASTEITA © pitkät etäisyydet © halukkuus asua kotona © kuntakohtaisten palveluiden vaihtelevat saatavuudet

TYÖN HAASTEITA © pitkät etäisyydet © halukkuus asua kotona © kuntakohtaisten palveluiden vaihtelevat saatavuudet © asiakkaiden motivoiminen palvelujen vastaanottamiseen © vammaprosentin merkitys © vanhusten yksinäisyys ja turvattomuus!

YHTEYSTIEDOT Aila Hartikainen Rovaniemen Veljes-sairaskoti Kuntotie 1 96400 Rovaniemi puh. 044 -3404001 sähköposti: veljeskoti.

YHTEYSTIEDOT Aila Hartikainen Rovaniemen Veljes-sairaskoti Kuntotie 1 96400 Rovaniemi puh. 044 -3404001 sähköposti: veljeskoti. neuvontapalvelu@rovaniemenveljessairaskoti. fi