SISTEM OPERASIPENGENDALIAN Apakah Sistem Operasi SISTEM OPERASI ialah

  • Slides: 8
Download presentation
SISTEM OPERASI/PENGENDALIAN

SISTEM OPERASI/PENGENDALIAN

Apakah Sistem Operasi ? � SISTEM OPERASI ialah sekumpulan atur cara komputer yang menguruskan

Apakah Sistem Operasi ? � SISTEM OPERASI ialah sekumpulan atur cara komputer yang menguruskan sumber perkakasan dan perisian bagi sesebuah komputer. Ia memproses sistem mentah dan input pengguna lalu membalas dengan memperuntukkan serta menguruskan tugas dan sumber sistem dalaman sebagai suatu perkhidmatan kepada para pengguna dan atur cara sistem.

Tugas Asas Sistem Pengendalian � � � Mengawal dan memperuntukkan ingatan Menjadualkan permintaan sistem

Tugas Asas Sistem Pengendalian � � � Mengawal dan memperuntukkan ingatan Menjadualkan permintaan sistem Mengawal peranti input dan peranti output Memudah kan perangkaian Menguruskan sistem fail

� � Kebanyakan sistem pengendalian membekalkan atur cara penggunaan yang menawarkan antara muka kepada

� � Kebanyakan sistem pengendalian membekalkan atur cara penggunaan yang menawarkan antara muka kepada sumber yang diuruskan oleh sistem pengendalian Atur cara penggunaan ini mempunyai pentafsir garis perintah sebagai antara muka pengguna asas tetapi sejak pertengahan dekad 1980 an ia telah digantikan dengan antara muka pengguna grafik (GUI) untuk memudahkan pengendalian Sistem pengendalian pada dirinya tidak mempunyai sebarang antara muka pengguna kerana penggunanya ialah atur cara penggunaan dan bukan manusia Sistem pengendalian ialah pelantar untuk perisian sistem yang lain dan juga untuk perisian penggunaan.

Contoh Sistem Pengendalian � � � MICROSOFT WINDOWS LINUX MAC OS UNIX DOS Be.

Contoh Sistem Pengendalian � � � MICROSOFT WINDOWS LINUX MAC OS UNIX DOS Be. OS

Maksud Antara Muka Pengguna � � Terdapat dua bentuk antara muka pengguna iaitu antara

Maksud Antara Muka Pengguna � � Terdapat dua bentuk antara muka pengguna iaitu antara muka grafik (GUI)dan antara muka baris perintah(CLI). Antara muka penggguna juga dikenali sebagai cangkerang komputer

Inti � � Inti ialah nadi sistem pengendalian yang berhubung terus kepada perkakasan komputer

Inti � � Inti ialah nadi sistem pengendalian yang berhubung terus kepada perkakasan komputer Berikut adalah rajah ringkas perhubungan komponen tersebut Perkakasan Inti Cangkerang Gunaan

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH