Pressen p planerarna Exempel frn Danmark Kristina Grange

  • Slides: 8
Download presentation
Pressen på planerarna Exempel från Danmark Kristina Grange Mariestad, 2017. 03. 16

Pressen på planerarna Exempel från Danmark Kristina Grange Mariestad, 2017. 03. 16

Tendenser i tiden • Ökat intresse för planering som politiskt redskap, men minskat inflytande/auktoritet/handlingsutrymme

Tendenser i tiden • Ökat intresse för planering som politiskt redskap, men minskat inflytande/auktoritet/handlingsutrymme för planerarnas kunskap? • Våg av planeringsreformer genom Europa • Ekonomisk tillväxt framförallt • På bekostnad av sociala perspektiv • Många planerare ser sig tvungna att handla på avstånd från sina professionella värderingar

Modernisering av den danska välfärdsstaten – en fråga om demokrati? • Genomfördes av Lib-Kons.

Modernisering av den danska välfärdsstaten – en fråga om demokrati? • Genomfördes av Lib-Kons. regering + stöd av Dansk Folkeparti • Nödvändigt för att säkra Danmarks konkurrenskraft • 2007: Största adm. reformen genom tiderna: – – – Antalet kommuner reducerades från 271 till 98, länen försvann Varje kommun fick i genomsnitt 55 000 inv. Antalet lokalpolitiker reducerades från ca 4500 till ca 2500 • Ledord för reformen: ”Framtida välfärdsfrågor skall lösas så nära invånarna som möjligt”

Planering för ekonomisk tillväxt – tillväxtcentra istället för regional planering • Planering på regional

Planering för ekonomisk tillväxt – tillväxtcentra istället för regional planering • Planering på regional nivå togs bort • Istället partnerskapsstyrda ekonomiska tillväxtcentra • Majoriteten av statliga medel för regional utveckling går till dessa tillväxtcentra • Legitimitetsproblem – medborgarmedverkan förhindrades genom införandet av partnerskap med näringslivet

Ett offentligt-privat partnerskap för kulturförändring i planeringen – gynnar neoliberal stadsutveckling • Den privata

Ett offentligt-privat partnerskap för kulturförändring i planeringen – gynnar neoliberal stadsutveckling • Den privata fonden Realdania, som representerar fastighetsägare bidrog med 25 miljoner DKK för att förändra plankulturen • Kommersiella intressen: del av bidragen är investeringar som minst skall ge motsvarande intäkter tillbaks • Realdania identifierade en otidsenlig planeringskultur som skäl till ett förlorat politiskt intresse – starkt styrmedel • Kommunala planerare känner att de förväntas vara okritiska till projekten

Drivkrafter • Förskjutning från utjämnande välfärdspolitik till en politisk agenda för att generera ekonomisk

Drivkrafter • Förskjutning från utjämnande välfärdspolitik till en politisk agenda för att generera ekonomisk tillväxt: Regionala skillnader i Sverige nu på 1930 års nivå (Enflo, 2016) • Förändrade principer för styrning baseras på en förändrad relation mellan politik och expertis: Sveriges har fristående myndigheter och verk, och professionell integritet – därför att politik behöver en konstruktiv motpart (SOU 2000: 1)

Slutsatser • Stark styrning av planering i riktning mot ekonomisk tillväxt, på bekostnad av

Slutsatser • Stark styrning av planering i riktning mot ekonomisk tillväxt, på bekostnad av sociala perspektiv • Stark styrning mot en viss typ av stadsutvecklingsprojekt som genererar säkra intäkter, och därmed urbanisering • Viktigt att skapa en debatt om hur starka krafter som verkar på planeringen, för att bryta igenom med mer socialt hållbara och rättvisa perspektiv

Tack! kristina. grange@chalmers. se

Tack! kristina. grange@chalmers. se