PHP Intro PHP Webintegrator PHP Baggrund PHP er

  • Slides: 11
Download presentation
PHP Intro PHP Webintegrator

PHP Intro PHP Webintegrator

PHP Baggrund • PHP er et server-side programmeringssprog anvendt til udvikling af dynamiske webapplikationer

PHP Baggrund • PHP er et server-side programmeringssprog anvendt til udvikling af dynamiske webapplikationer og websteder. • Sproget blev grundlagt af Rasmus Lerdorf og udgivet første gang den 8. juni 1995. Projektet er open source, hvilket basalt set betyder, at alle har adgang til den underliggende kildekode, der er skrevet i programmeringssproget C. • PHP er anvendt til at udvikle prominente services som Facebook, Wikipedia, Yahoo, Word. Press, Drupal, m. fl. Det er det mest udbredte sprog til dynamiske webløsninger, fordi det har et stort fællesskab (community) i sit bagland. © Mercantec 2014

Hvordan kommer jeg igang For at komme i gang med PHP er der nogle

Hvordan kommer jeg igang For at komme i gang med PHP er der nogle værktøjer du skal have § En editor (f. eks. Notepad++) § En web server (f. eks. XAMPP) © Mercantec 2014

Min første PHP side <!DOCTYPE html> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Hello World</title> </head> <body> <?

Min første PHP side <!DOCTYPE html> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Hello World</title> </head> <body> <? php print("<h 1>Hello world</h 1>"); print("<p>". date("Y-m-d", time(). "<p>")); ? > For at afprøve siden skal den </body> gemmes i </html> c: xampphtdocsopgave 1index. php Bag efter skriver du localhost/opgave 1 i adresselinien på din browser © Mercantec 2014

Variable i PHP <? php $name = "Anders"; ? > <!DOCTYPE html> <head> <meta

Variable i PHP <? php $name = "Anders"; ? > <!DOCTYPE html> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Variable</title> </head> <body> <? php print("<h 1>Hello ". $name. "</h 1>"); ? > </body> </html> © Mercantec 2014

Funtioner i PHP <? php function say. Hello($name) { print("<h 1>Hello ". $name. "</h

Funtioner i PHP <? php function say. Hello($name) { print("<h 1>Hello ". $name. "</h 1>"); } ? > <!DOCTYPE html> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Variable</title> </head> <body> <? php say. Hello("Anders"); ? > </body> </html> © Mercantec 2014

Hit counter <? php function count. Me(){ if (!file_exists("count. txt")) { $f = fopen("count.

Hit counter <? php function count. Me(){ if (!file_exists("count. txt")) { $f = fopen("count. txt", "w"); fwrite($f, "0"); fclose($f); } $f = fopen("count. txt", "r"); $counter = fread($f, filesize("count. txt")); fclose($f); $counter++; $f = fopen("count. txt", "w"); fwrite($f, $counter); fclose($f); return $counter; <body> } <h 1>You are visitor number</h 1> ? > <p><? php print(count. Me()); ? ></p> </body> © Mercantec 2014

Kode genbrug <? php function print. Html. Head(){ print("<head> <meta charset='utf-8'> <title>Min hjemmeside</title> <link

Kode genbrug <? php function print. Html. Head(){ print("<head> <meta charset='utf-8'> <title>Min hjemmeside</title> <link rel='stylesheet' href='style. css'> </head>"); } Ved at lave funktioner der printer vores head og header kan vi genbruge koden på flere sider. Kopier den viste side og gem i en fil du kalder c: xampphtdocsopgave 2html. php function print. Header(){ print("<div id='header. Div'> <img src='mercantec. Logo. Small. png' alt='Mit logo'> <h 1>Min første hjemmeside</h 1> </div>"); } function count. Me(){ if (!file_exists("count. txt")) { $f = fopen("count. txt", "w"); …. . Koden er afkortet indsæt fra forrige slide ? > © Mercantec 2014

Kode genbrug (fortsat) Tag derefter koden her og gem i filen index. html. Læg

Kode genbrug (fortsat) Tag derefter koden her og gem i filen index. html. Læg mærke til at filen ”includer” html. php det betyder at vi kan kalde funktionerne i html. php. <? php include("html. php"); ? > <!DOCTYPE html> <? php print. Html. Head(); ? > <body> <? php print. Header(); ? > <h 1>Dette er indholdet på side 1</h 1> <p>Her kan du læse lidt om mig</p> <p>Du er besøgende nr. <? php print(count. Me()); ? > på siden</p> </body> </html> © Mercantec 2014

Nyttige links § www. nemprogrammering. dk § www. w 3 schools. com § www.

Nyttige links § www. nemprogrammering. dk § www. w 3 schools. com § www. php. net § www. codeacademy. com © Mercantec 2014

Opgave § Hent og installer Notepad++ og XAMPP § Kopier koden fra slide 8

Opgave § Hent og installer Notepad++ og XAMPP § Kopier koden fra slide 8 og 9 til filerne html. php og index. php § Kontroller at siden kan ses i din browser § Indsæt et billede af dig selv og dit navn og adresse på siden. § Lav nu funktionen print. Footer() i filen html. php som laver en footer. Footeren skal indeholde en div med dit navn, en dato og en hitcounter. § Tilføj en ny side med dit CV og en anden med dine interesser. Siderne skal genbruge funktionerne print. Head, print. Header og print. Footer § Lav nu også funktionen print. Menu() som printer en menu for siden med link til forsiden, dit cv og dine interesser § Lav et CSS så det hele står pænt © Mercantec 2014