NANTAI NVERSTES KENT KLTR VE SANAT KENT KLTRN

  • Slides: 5
Download presentation
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ KENT KÜLTÜRÜ VE SANAT KENT KÜLTÜRÜNÜ FOTOĞRAF ÜZERINDEN OKUMAK Sanat Tasarım Fakültesi

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ KENT KÜLTÜRÜ VE SANAT KENT KÜLTÜRÜNÜ FOTOĞRAF ÜZERINDEN OKUMAK Sanat Tasarım Fakültesi stf. nisantasi. edu. tr NİŞANTAŞI ÜNİVERS İTESİ ©

KENT EKSENINDE ESER Öğrenci; bu aşamada, gezi sırasında edindiği izlenimleri ve çektiği fotoğrafları kültürel

KENT EKSENINDE ESER Öğrenci; bu aşamada, gezi sırasında edindiği izlenimleri ve çektiği fotoğrafları kültürel bir bağlama yerleştirmeyi öğrenir. Burada söz konusu olan, kent kültürüyle ilgili kavramları tanımak ve bu kavramlarla ilişki kurmaktır. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

KENT EKSENINDE ESER Örneğin, bir gecekondu imgesini "alt kültür" başlığı altında yeniden üretmek. Bir

KENT EKSENINDE ESER Örneğin, bir gecekondu imgesini "alt kültür" başlığı altında yeniden üretmek. Bir çamaşır ipinde çamaşırdan daha fazlasını görebilmek ve gösterebilmek. İmgelerin yeni bağlamlarda yeni anlamlar kazandığını deneyerek öğrenmek. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

KENT EKSENINDE ESER Aynı çamaşır görselini "Alo" etiketli bir deterjan paketinin yanına koyduğumuzda; neler

KENT EKSENINDE ESER Aynı çamaşır görselini "Alo" etiketli bir deterjan paketinin yanına koyduğumuzda; neler olduğuna bakabilmek. Sanat nesnesiyle reklam imgesini ayırt edebilmek gibi deneyimler söz konusudur. Kuşkusuz bir sahneyi giydirmekle bir fotoğraf karesini düzenlemek arasında da bağlar kurmak mümkündür. Burada kurgu, mizansen gibi kavramlar ağırlık kazanır. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

KAYNAKLAR • • Winterson, J. , (2018). Sanat Başkaldırır, Çev. Zeynep Baransel, İstanbul, Sel

KAYNAKLAR • • Winterson, J. , (2018). Sanat Başkaldırır, Çev. Zeynep Baransel, İstanbul, Sel Yayınları. Eren, Işık, (2006). Sanat ve Bilgi İlişkisi, Bursa, Asa Yayınları. May, Rollo, (2005). Yaratma Cesareti, Çev. Alper Oysal, İstanbul, Metis Yayınları. Özkaya, Serkan, (2000). Sanatta Deha ve Yaratıcılık, İstanbul, Pan Yayınları. Bauman, Zygmunt, (2016). Postmodern Etik, Çev. Alev Türker, İstanbul, Ayrıntı Yayınları. Gombrich, E. H. , (1992). Sanatın Öyküsü, Çev. Bedrettin Cömert, İstanbul, Remzi Yayınları. Lynton, Norbert, (1991). Modern Sanatın Öyküsü, Çev. Cevat Çapan & Sadi Öziş, İstanbul, Remzi Yayınları. • Harvey, David, (2016). Kent Deneyimi, Çev. Esin Soğancılar, İstanbul, Sel Yayınları. • Lefebvre, Henri, (2015). Mekanın Üretimi, Çev. Işık Ergüden, İstanbul, Sel Yayınları. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©