Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in

  • Slides: 16
Download presentation
Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Waarom een nieuw decreet • Besluit evaluatie door de overheid in 2010 het decreet

Waarom een nieuw decreet • Besluit evaluatie door de overheid in 2010 het decreet van 2004 schiet op een aantal punten tekort: – Samenwerken ts. Verschillende sectoren loopt moeilijk – Jeugdhulp niet transparant voor de cliënt – Teveel aanbodgestuurd ipv vraaggestuurd werken

Waarom nieuw decreet • Nieuw decreet IJH: – Op initiatief van de ministers Smet

Waarom nieuw decreet • Nieuw decreet IJH: – Op initiatief van de ministers Smet en Vandeurzen – Goedkeuring en stemming door Vlaams Parlement op 3 juli 2013 – In werking op 1 maart 2014 – Voorstart in Oost-Vlaanderen op 16 september 2013

Waarom nieuw decreet • Sectoren IJH (rechtstreeks gevat): – CLB – Kind en Gezin

Waarom nieuw decreet • Sectoren IJH (rechtstreeks gevat): – CLB – Kind en Gezin – Centra Algemeen Welzijnswerk – Centra Geestelijke Gezondheidszorg – Agentschap Jongerenwelzijn – Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap

Waarom nieuw decreet • Belendende sectoren: kinderpyschiatrie, COS, OCMW’s, …

Waarom nieuw decreet • Belendende sectoren: kinderpyschiatrie, COS, OCMW’s, …

Een nieuw decreet Jeugdhulp Accenten: Vermaatschappelijking van de jeugdhulp Hulpcontinuïteit waarborgen Voorzien in een

Een nieuw decreet Jeugdhulp Accenten: Vermaatschappelijking van de jeugdhulp Hulpcontinuïteit waarborgen Voorzien in een aanbod crisisjeugdhulp Maximale participatie van de minderjarige en zijn context Tijdige toegang tot de jeugdhulp Rechtstreeks en niet – rechtstreeks Gepast omgaan met verontrusting Zie ook brochure decreet op de website

HULPVRAGER MINDERJARIGE-OUDERS-CONTEXT BREDE INSTAP Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Toegangspoort Jeugd hulpregie Indicatiestelling Probleem gebonden hulp

HULPVRAGER MINDERJARIGE-OUDERS-CONTEXT BREDE INSTAP Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Toegangspoort Jeugd hulpregie Indicatiestelling Probleem gebonden hulp Gemand. voorz. OCJ MDT P Gerecht. jeugdhulp A SDJ R Jeugdhulp buiten toep. gebied IJH MDT Crisisjeugdhulp Niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp T K VK MDT IRPC E Politie Bemiddeling Jeugd rechter Gemeenschapsinstelling CAP Cliëntoverleg

De organisatie van de hulpverlening 3 grote categorieën: Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

De organisatie van de hulpverlening 3 grote categorieën: Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Jeugdhulp niet gevat onder het decreet Integrale Jeugdhulp

Wat bij een algemene vraag naar hulpverlening? Krachten binnen het gezin? Doorverwijzen naar de

Wat bij een algemene vraag naar hulpverlening? Krachten binnen het gezin? Doorverwijzen naar de hulpverlening Centra voor leerlingenbegeleiding Preventieve diensten Kind & Gezin Centra Algemeen Welzijnswerk Aanmelden telefonisch of per mail

Wat bij een vraag naar meer ingrijpende hulpverlening? Het A-document Een hulpverlener Een erkend

Wat bij een vraag naar meer ingrijpende hulpverlening? Het A-document Een hulpverlener Een erkend MDT De intersectorale toegangspoort Team indicatiestelling Jeugdhulpregie Voorziening niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Aanmelden online

Wat bij crisis? Een acuut beleefde noodsituatie waar onmiddellijk hulp geboden moet worden. Crisismeldpunt

Wat bij crisis? Een acuut beleefde noodsituatie waar onmiddellijk hulp geboden moet worden. Crisismeldpunt Crisisconsult Crisisinterventie Crisisbegeleiding Crisisopvang Enkele afspraken Aanmelden telefonisch meldpunt

Wat bij een situatie van verontrusting? Er klopt iets niet Een traject met de

Wat bij een situatie van verontrusting? Er klopt iets niet Een traject met de cliënt Consult bij een gemandateerde voorziening Ondersteuningscentrum Jeugdzorg Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Aanmelden bij een gemandateerde voorziening online De opdracht van de gemandateerde voorziening Onderzoek maatschappelijke noodzaak Observerend case management Interveniërend case management Doorverwijzing naar de gerechtelijke jeugdhulp

Ter ondersteuning van een hulpverleningstraject Cliëntoverleg Afstemming tussen hulpverleners met de cliënt Aanmelden online

Ter ondersteuning van een hulpverleningstraject Cliëntoverleg Afstemming tussen hulpverleners met de cliënt Aanmelden online via website RWO van de regio Bemiddeling Bij conflict de communicatie tussen de verschillende betrokkenen terug activeren of bevorderen Aanmelden telefonisch team IJH 09 324 35 80

CINDY Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Toegangspoort MDT IRPC BREDE INSTAP JAC Probleem gebonden hulp CGG

CINDY Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Toegangspoort MDT IRPC BREDE INSTAP JAC Probleem gebonden hulp CGG MDT Jeugd hulpregie Indicatiestelling Niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp spoor 2 spoor 1 consult aanmelding Gemand. voorz. OCJ P Gerecht. jeugdhulp A SDJ R T K VK Jeugdhulp buiten toep. gebied IJH TCK MDT Crisisjeugdhulp E Politie Bemiddeling Jeugd rechter Gemeenschapsinstelling CAP Cliëntoverleg

Afkortingen • • • • • • A-document: aanmelddocument bij de intersectorale toegangspoort AWW:

Afkortingen • • • • • • A-document: aanmelddocument bij de intersectorale toegangspoort AWW: algemeen welzijnswerk CAP: centraal informatie- en aanmeldpunt CGG: centrum geestelijke gezondheidszorg CLB: centrum voor leerlingenbegeleiding CO: cliëntoverleg COS: centrum voor ontwikkelingsstoornissen EMK: experimenteel modulair kader FID: frequentie intensiteit duur GV: gemandateerde voorziening IJH: integrale jeugdhulp IPH: intersectorale prioritaire hulpvragen IRPC: intersectorale regionale prioriteitencommissie IS: indicatiestelling ISV: indicatiestellingsverslag ITP: intersectorale toegangspoort JHB: jeugdhulpbeslissing JHR: jeugdhulpregie IMB: individuele materiële bijstand JRB: jeugdrechtbank MN: maatschappelijke noodzaak MDD: multidisciplinaire dossier MDT: multidisciplinair team • • • • MFC: multifunctioneel centrum NRTJ: niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp OBC: observatie en behandelingscentrum OCJ: ondersteuningscentrum jeugdzorg OOOC: onthaal, oriëntatie en observatiecentrum PAB: persoonlijk assistentie budget PVF: persoonsvolgende financiering RTJ: rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp SDJ: sociale dienst gerechtelijke jeugdbijstand TM: typemodule VAPH: Vlaams agentschap voor personen met een handicap VIST: versnelde indicatiestelling en toewijzing VK: vertrouwenscentrum kindermishandeling

Praktisch, de toekomst Oost-Vlaanderen als voorstartregio 16 september 2013 Website en inschrijven op nieuwsbrief:

Praktisch, de toekomst Oost-Vlaanderen als voorstartregio 16 september 2013 Website en inschrijven op nieuwsbrief: oostvlaanderen. jeugdhulp. be integralejeugdhulp. [email protected] vlaanderen. be Is in de maak: Vlaams loket jeugdhulp www. jongerenwelzijn. be/ professionelen