Materia edukacyjny wytworzony w ramach projektu Scholaris portal

  • Slides: 14
Download presentation
Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV etap edukacyjny CHEMIA ZASTOSOWANIA ROPY NAFTOWEJ

IV etap edukacyjny CHEMIA ZASTOSOWANIA ROPY NAFTOWEJ

ZASTOSOWANIA ROPY NAFTOWEJ Ropa naftowa w stanie surowym nie nadaje się do wykorzystania, ponieważ

ZASTOSOWANIA ROPY NAFTOWEJ Ropa naftowa w stanie surowym nie nadaje się do wykorzystania, ponieważ jest mieszaniną bardzo wielu węglowodorów stałych, ciekłych i gazowych rozpuszczonych nawzajem w sobie.

ZASTOSOWANIA ROPY NAFTOWEJ Jej wieloetapowa destylacja frakcyjna pozwala na otrzymanie szeregu paliw płynnych i

ZASTOSOWANIA ROPY NAFTOWEJ Jej wieloetapowa destylacja frakcyjna pozwala na otrzymanie szeregu paliw płynnych i półproduktów do syntezy.

ZASTOSOWANIA ROPY NAFTOWEJ GAZY RAFINERYJNE (OPAŁOWE) głównie metan, propan, butan – temperatura wrzenia poniżej

ZASTOSOWANIA ROPY NAFTOWEJ GAZY RAFINERYJNE (OPAŁOWE) głównie metan, propan, butan – temperatura wrzenia poniżej 40 o. C. ZASTOSOWANIE GAZÓW RAFINERYJNYCH (OPAŁOWYCH) (po skropleniu) paliwo w butlach turystycznych oraz paliwo do silników z zapłonem iskrowym.

ZASTOSOWANIA ROPY NAFTOWEJ BENZYNY Frakcja ciekła najniżej wrząca – od 40 -180 o. C.

ZASTOSOWANIA ROPY NAFTOWEJ BENZYNY Frakcja ciekła najniżej wrząca – od 40 -180 o. C. ZASTOSOWANIE BENZYN paliwo do silników samochodowych z zapłonem iskrowym, rozpuszczalniki związków niepolarnych, substrat do produkcji acetonu, syntez organicznych (np. heksan czy heptan), jako mieszaniny stosowane w postaci tzw. benzyny ekstrakcyjnej.

ZASTOSOWANIA ROPY NAFTOWEJ NAFTY Temperatura wrzenia wynosi od 180 - 280 o. C. ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIA ROPY NAFTOWEJ NAFTY Temperatura wrzenia wynosi od 180 - 280 o. C. ZASTOSOWANIE NAFTY dawniej służyła do celów oświetleniowych, dziś jako paliwo do silników odrzutowych, turbośmigłowych, substrat do produkcji benzyny, rozpuszczalnik, środek leczniczo -pielęgnacyjny do włosów, środek do przechowywania metali aktywnych np. sodu, wapnia.

ZASTOSOWANIA ROPY NAFTOWEJ OLEJE NAPĘDOWE Temperatura wrzenia wynosi od 280 – 350 o. C

ZASTOSOWANIA ROPY NAFTOWEJ OLEJE NAPĘDOWE Temperatura wrzenia wynosi od 280 – 350 o. C ZASTOSOWANIE OLEJU NAPĘDOWEGO paliwo do silników z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnych silników Diesla), produkcja oleju opałowego do domowych pieców CO, substrat do produkcji benzyny.

ZASTOSOWANIA ROPY NAFTOWEJ MAZUT Mazut jest frakcją ropy naftowej poddawaną dalszej destylacji do kolejnych

ZASTOSOWANIA ROPY NAFTOWEJ MAZUT Mazut jest frakcją ropy naftowej poddawaną dalszej destylacji do kolejnych ropopochodnych. Temperatura wrzenia wynosi 350 o. C. ZASTOSOWANIE MAZUTU oleje opałowe lekkie, średnie i ciężkie do wykorzystania w elektrowniach, maszynowniach statków, ciepłowniach – kotły grzewcze

ZASTOSOWANIA ROPY NAFTOWEJ MAZUT ropopochodne otrzymywane z mazutu to: oleje smarowe, parafina, wazelina i

ZASTOSOWANIA ROPY NAFTOWEJ MAZUT ropopochodne otrzymywane z mazutu to: oleje smarowe, parafina, wazelina i asfalty.

ZASTOSOWANIA ROPY NAFTOWEJ PARAFINY Parafiny stałe to substrat do produkcji świec parafinowych, impregnacji papieru,

ZASTOSOWANIA ROPY NAFTOWEJ PARAFINY Parafiny stałe to substrat do produkcji świec parafinowych, impregnacji papieru, smarów do mechanizmów metalowych. Parafiny ciekłe są używane do produkcji olejków dla niemowląt oraz emulsji kosmetycznych.

ZASTOSOWANIA ROPY NAFTOWEJ WAZELINA Wazelina jest wykorzystywana jako smar zabezpieczający powierzchnie styku metali (np.

ZASTOSOWANIA ROPY NAFTOWEJ WAZELINA Wazelina jest wykorzystywana jako smar zabezpieczający powierzchnie styku metali (np. klemy akumulatorów), środek do produkcji kosmetyków oraz środek ochronny przed zamarzaniem uszczelek drzwi i bagażnika.

ZASTOSOWANIA ROPY NAFTOWEJ ASFALT Asfalt jest wykorzystywany do pokrywania dachów (w formie tzw. papy),

ZASTOSOWANIA ROPY NAFTOWEJ ASFALT Asfalt jest wykorzystywany do pokrywania dachów (w formie tzw. papy), nawierzchni dróg i boisk (także z dodatkiem polimeru), oraz jako substrat do produkcji gumy do opon i dętek.

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.