Jzusktl Jzus Krisztusig Alapvet ismeretek a katolikus hitrl

  • Slides: 8
Download presentation
Jézuskától - Jézus Krisztusig Alapvető ismeretek a katolikus hitről, katolikus vallásról, katolikus egyházról Tematika:

Jézuskától - Jézus Krisztusig Alapvető ismeretek a katolikus hitről, katolikus vallásról, katolikus egyházról Tematika: http: //www. seidl. hu/ambrus/sp. html

11. előadás: A Katolikus Egyház: közösség • a közösség • a valahová tartozás fontossága

11. előadás: A Katolikus Egyház: közösség • a közösség • a valahová tartozás fontossága • a közös értékrend • a közösség alapoz • a begyakorlandó viselkedésformák • Közösségi foglalkozások

Közösség • • • coinonia, communitas = közösség általános értelemben teológiailag a közösség fajtái

Közösség • • • coinonia, communitas = közösség általános értelemben teológiailag a közösség fajtái a közösség torzulásai

A VALAHOVÁ TARTOZÁS FONTOSSÁGA • • a család személyes közösség az otthon a gyermek

A VALAHOVÁ TARTOZÁS FONTOSSÁGA • • a család személyes közösség az otthon a gyermek eszmélésének színtere

KÖZÖS ÉRTÉKREND • az érték (valor) • a legalapvetőbb értékek rendjét a családban tanulja

KÖZÖS ÉRTÉKREND • az érték (valor) • a legalapvetőbb értékek rendjét a családban tanulja meg a gyermek • hitoktatás, iskola bővíti az értékek rendjét • a „nálunk ez így szokás” • a kamasz viszonya a családi értékrendhez

A KÖZÖSSÉG ALAPOZ A vallásosságra nevelés • miért mond le sok szülő gyermeke vallásos

A KÖZÖSSÉG ALAPOZ A vallásosságra nevelés • miért mond le sok szülő gyermeke vallásos neveléséről? • van-e alternatívája a vallásoktatásnak? • templomba járás • szülői, nagyszülői példa • begyakorlandó viselkedésformák

KÖZÖSSÉGI FOGLALKOZÁSOK • • ministrálás zarándoklat oktatási, továbbképzési foglalkozások szolidaritás hitbuzgalmi csoportok karitatív csoportok

KÖZÖSSÉGI FOGLALKOZÁSOK • • ministrálás zarándoklat oktatási, továbbképzési foglalkozások szolidaritás hitbuzgalmi csoportok karitatív csoportok (Karitász, Máltai) Cserkészet Regnum Marianum

Házi feladat A következő címre: ambrus@seidl. hu A következő, záró előadás már amolyan „jutalom

Házi feladat A következő címre: [email protected] hu A következő, záró előadás már amolyan „jutalom falat” lesz. A mostani házi feladatban kérem, hogy a félévi előadások alapján – a továbbfejlesztés érdekében – feleljenek a következő kérdésekre kritikusan, okulásomra. 1. Azt kapták-e ebben az előadás-sorozatban, amit a címétől (Jézuskától Jézus Krisztusig) vártak? 2. A címnek megfelelő volt-e a tartalom, azaz arról szólt-e az előadássorozat, amit a cím sugallt? 3. Volt-e olyan téma, amelyről szívesen hallottak volna, de nem szerepelt az előadásokon? 4. Volt-e olyan téma, amelyet feleslegesnek tartottak? 5. Mi tetszett, és mi nem tetszett ebben a kurzusban?